Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Tehnologie de top pentru frumusețe la superlativ: SENSICA

Urmează o lună de manifestare a recu­noș­tinței pentru femeile iubite din viața noastră. O lună în care femeile sunt răs­fățate cu cadouri și mărțișoare deosebite. Iar luna iubirii aduce vești excelente pen­tru doamnele care-și doresc un ten fără riduri, o piele mai tânără, mai netedă și mai lu­minoasă, pentru mult timp!

SENSILIFT PRO

Dispozitiv anti-îmbătrânire inovator, care stimulează producția de colagen pentru reducerea ridurilor și întinderea pielii

O dată cu înaintarea în vârstă, can­titatea și calitatea fibrelor de colagen din piele se reduc și a­par ridurile. Sensilift PRO, prin teh­no­logia Dyna­mic Ra­dio Frequency, pătrunde în pro­fun­zimea pielii și crește producția de cola­gen nou, reducând aspec­tul pielii lăsate și al liniilor fine. Spre deosebire de tra­tamentele cosmetice costi­si­toare (in­jecții cu sub­stan­țe de umplere, terapii der­ma­tologice invazi­ve, laser), Sensilift PRO nu pro­duce durere și nu necesită recuperare sau timp de repaus. Senzorii se adaptează la tem­peratura pielii, pentru sigu­ranță și confort. Sensilift PRO folosește mai multe lun­­­gimi de undă simul­tan, pentru un tra­ta­ment mai intens și efec­te vi­zibile asupra elas­tici­tății pielii. Teh­nologia lui inova­toare acțio­nea­ză efi­cient pe ridu­rile “la­ba gâștei”, frunte, obraji, pliurile nazo­la­biale, linia ma­xilarului, decolteu și mâini.

De azi, aveți controlul frumu­seții în propriile mâini! Rezul­tatele terapiei Dynamic RF™ sunt dovedite clinic și vor­besc de la sine: după numai câteva aplicări, ridurile ușoare până la moderate sunt reduse vizibil, iar pielea ca­pătă un aspect în­tinerit, radiant și lu­mi­nos.

SENSILIFT MINI

Îmbinând cunoș­tin­țele profe­sio­nale cu teh­nologia inovatoare, specialiștii SENSICA au creat un dispozitiv calitativ, eficient, sigur și ac­ce­sibil, care poate fi folosit la domiciliu atât pen­tru tratarea ridurilor și a li­niilor fine, cât și pentru a preveni apariția altor riduri: Sensilift MINI – dispozitiv non-invaziv pentru terapie fa­cială, care ajută ochii și buzele să arate întinerite și odihnite. Compact, ușor și puternic, Sensilift MINI înce­tinește vizibil semnele timpului și vă ajută să fiți strălucitoare, tonifiate și fericite, restabilind în­cre­derea în frumusețea dvs. na­turală. Sensilift MINI folosește tehno­logia InTrense RF, care acționează în pro­funzimea pielii, îmbună­tățind pro­ducția de colagen și rea­li­zând un lifting al țe­su­turilor. Bucurați-vă de efecte vi­zi­bile cu o sin­gură șe­dință de 5 minute pe săp­tămână! Pen­tru re­zul­tate de lun­gă durată, utilizați constant dispo­zitivul în jurul ochilor, a buzelor, pe frunte și pe obraji pentru es­tom­parea ri­durilor și a liniilor fine, închi­derea porilor și în­tin­derea pielii. Sen­si­lift Mini – pentru efecte de lifting ca la sa­loanele cos­metice scumpe!

SENSILIGHT PRO

Trăiți într-un ritm nebun și nu aveți întot­dea­una timp pentru o programare la cabine­tul cos­me­tic? Doriți, totuși, să fiți frumoase și îngrijite, dar mai ales să scăpați de părul nedorit de pe față și corp? Acum, soluția vă este la îndemână: Sensilight PRO este un dispozitiv de uz perso­nal care face posibilă reducerea per­manentă a părului de pe față și corp, fără bărbierit, epilare mur­dară cu ceară sau exfoliere dureroasă. De­signul fără fir vă oferă libertate totală de mișcare și vă permite să faceți trata­mente chiar și în deplasare. Iar cu cele 600 de flash-uri disponibile între încărcări, puteți continua cât doriți, pentru a obține rezultate re­mar­­cabile, care durează o viață!

Creată pentru a oferi aceleași re­zul­tate ca într-un centru spa pro­fe­sio­nal, teh­nologia Reactive Pulse Light are eficiență dove­dită clinic și este sigură. Sen­silight PRO emite un flash luminos la fiecare apă­sare de buton, vizând melanina din firele de păr. Căldura luminii absorbite se disipează în folicul, gene­rând un efect ce determină redu­ce­rea pe termen lung a creș­terii pă­ru­lui. Dispozitivul identi­fică cel mai potrivit nivel de ener­gie pen­tru pie­le în funcție de nuanța aces­teia, iar senzorii asi­gură func­țio­narea apa­ratul în pa­rametrii adec­vați, astfel încât tra­tamentul să se efec­tueze în depli­nă sigu­ranță. Mo­dul auto­mat vă permite tratarea unor su­prafețe mai întinse, fără a ține acționat de­clan­șatorul.

Sensilight PRO oferă două op­țiuni de tratament: accesoriul de 4,5 cm2 este des­tinat zonelor în­tinse, ca picioarele și bra­țele. Pen­tru zonele mici (bărbia, buza supe­rioară, linia maxilarului), accesoriul de 2 cm2 și filtru UV inte­­grat vă oferă un tratament delicat și precis. Aveți nevoie de doar 10 minute pentru a trata un braț sau un picior, iar re­zultatele sunt vizibile după doar patru ședințe!

SENSILIGHT MINI

Chiar dacă este mai mic, Sensilight Mini are mare pu­tere de impact. Vă puteți bu­cu­ra de aceleași beneficii cu un sistem inteligent de elimi­nare a părului de la rădăcină. Cu un design com­pact și er­gonomic, cu trei niveluri de energie și două moduri de funcțio­nare (punc­ti­form și prin alunecare), Sensi­light Mini vă permite să tra­tați zone mai mici – bra­țe, axile, linia bikinilor – și să vă bucurați de o piele mă­tăsoasă și netedă fără durere, din confortul pro­priei locuințe.

Informații suplimentare la tel. 021.9032 și pe site-ul www.sensica.ro.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian