Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Mineralele și sănătatea – SĂRURILE SCHÜSSLER

Foto: SHutterstock – 2

Dr. MONICA SPÎNU, medic specialist medicină de familie cu competențe în homeopatie, gemoterapie, terapie florală Bach: „Sărurile minerale sunt componentele de bază pentru creșterea, dezvoltarea și regenerarea organismului”

– În terapiile alternative aplicate în Occident, se insistă foarte mult pe administrarea de MINE­RA­LE, remedii naturale mult mai puțin folosite și reco­man­da­te la noi. În Germania, de pil­dă, așa-numitele SĂRURI SCHÜS­SLER nu lipsesc din du­lăpiorul cu medicamente de acasă. Ce le face așa de folo­sitoare?

– Aportul de minerale este un aspect extrem de important pentru sănătate. Sărurile mi­ne­rale sunt componentele de bază pentru creș­terea, dezvoltarea și regenera­rea organismului. Func­țiile sărurilor sunt mul­tiple, iar aportul se face în prin­cipal prin ali­mentație. Pro­ble­ma este că majoritatea mi­nera­lelor recomandate tera­peutic sunt sub formă che­lată (legate de un ion metalic), deci trebuie prelu­cra­te pentru a fi absorbite, trans­portate și utilizate de către celule. De asemenea, mineralele necesită un anumit pH la nivel intestinal (duodenal) pentru absorbție, pH care este influențat de alimentație, diverse patologii intestinale, infecții etc. În schimb, sărurile Schüs­sler, despre care mă întrebați, sunt minerale cu o formulă compatibilă cu organismul nostru, pe care corpul le recunoaște ca atare și nu mai depune efort pentru a le trans­forma în vederea absorbției și utilizării. Sărurile Schüssler sunt remedii minerale preparate după tehnica homeo­pată, care reglează din punct de vedere biochimic funcționarea între­gului organism. Se comportă ca un „stimul” care comunică celulei informaţii utile, pentru a o face capabilă să asi­mileze în cantităţi mai mari sărurile anorganice din hrană necesare menţinerii echili­brului funcţional al celulelor. Ele nu suplinesc ne­cesarul de săruri, ci influen­ţează doar absorbția, prelucrarea și utili­zarea celor existente.

– Sărurile Schüssler nu sunt o descoperire modernă, ele au deja tradiție în Occident. Care este povestea lor?

– Dr. Wilhelm Schüssler (medic german, 1821-1898) a identificat încă din secolul al XIX-lea 12 săruri minerale prezente în sânge şi în ţesuturi, de­nu­mite preparate funcţionale, fiecare dintre ele având o influenţă specifică asupra funcţiilor orga­nelor interne. Aceste preparate sunt utilizate în în­treaga lume cu rezultate deosebite în dobândirea și menținerea stării de sănătate. Sărurile Schüssler se pot clasifica după scopul în care sunt utilizate: • săruri sau remedii de detoxifiere (Natrium sulfu­ricum, Kalium sulfuricum, Calcarea sulfurica); • să­ruri pentru sistemul nervos (Kalium phospho­ricum, Magnesia phosphorica); • săruri pentru reglarea echilibrului hidro-electrolitic și acido-bazic (Natrium muriaticum, Natrium phospho­ri­cum); • săruri utile în stări inflamatorii (Ferrum phosphoricum, Kalium muriaticum); • săruri de structură (Calcarea fluorica, Calcarea phospho­rica, Silicea. Acestea nu sunt, însă, singurele in­dicații ale acestor săruri.

– Aș dori să dezvoltați subiectul. Ce beneficii au aceste săruri pentru organismul uman și în ce probleme de sănătate și-au dovedit eficiența?

– Spre exemplu, Calcarea fluorica este un re­mediu pentru elasticitate și stabilitate; reface fer­mitatea a ceea ce este flasc și elasticitatea a ceea ce este indurat. Este indicat în creștere și reînnoi­rea celulelor, fiind util pentru copii în perioada de creștere, femei însărcinate, or­ganisme devitalizate, îmbă­trânite; în pierderile de elas­ticitate ale vase­lor sanguine (varice, hemo­roizi, degene­rare ateroscle­ro­tică); în ptoze viscerale (orga­ne „că­zute”); în toată patolo­gia osteo-arti­culară (creș­tere deficitară la copii, probleme ar­ticulare, osteo­po­ro­ză; ar­tro­ză, gu­tă; afecta­rea dinți­lor, paro­dontoză etc.); în caz de îm­bătrâ­nire precoce a pie­lii, în calusuri, ver­ge­turi, cicatrice indu­rate etc.

Calcarea phos­phorica este reme­diu de bază pentru creșterea și reîn­noi­rea celulelor. Este cea mai abun­dentă sare din organism, fiind substanța cu funcție structurală pentru țesutul osos și cele­lalte țesuturi ale corpului. Nevoia de calciu este importantă nu numai pentru menținerea structurii osoase, ci și pentru neutralizarea acizilor din corp, formați ca urmare a abuzului de alimente acide. Are o im­portanță deosebită în creștere și dez­vol­tare și nu ar trebui să lipsească din trusele tine­relor mame! Calcarea phosphorica este necesară la sugari și la copii mici în perioada de creștere (dar și ulterior), la adolescenți și la femei însăr­cinate (împreună cu Calcarea fluorica). Este indi­cată în toate pato­logiile osoase și dentare, de la întârzieri ale denti­ției și creșterea lentă a copiilor, în parodontoză, os­teo­poroză și consolidarea frac­turilor. De ase­menea, este o sare utilă în refa­cerea după boli grave (con­vales­cențe), du­pă intervenții chirurgicale, în tendința de obo­seală rapidă după eforturi minime sau pen­tru cei cu vi­talitate scăzută.

Silicea mai este denumită și „sarea frumu­seții”. Răspunde de producerea colagenului, im­portant pentru structura pielii, a mucoaselor, părului, un­ghiilor și oaselor, având o importanță deosebită în metabolismul calciului. Are rol în apărarea anti­infecțioasă, reglează transpirația, favorizând elimi­narea toxinelor prin piele. Poate fi utilizată pentru menținerea sănătății, în caz de îmbătrânire prema­tură, afectări osteoarticulare, ale pielii etc. Atenție, Silicea deschide calea de eliminare în chisturi, no­duli, abcese și ajută la eliminarea corpilor străini din organism, de aceea nu se va folosi dacă pa­cientul are orice for­mă de implant (dentar, mamar, cardiac etc.)!

Calcarea fluorica, Calcarea phosphorica și Si­licea sunt remedii de structură și se admi­nis­trează timp mai îndelungat, minimum 2-3 luni. În peri­oadele de creștere intensă, în recuperarea după boli devitalizate, în patologiile acute (boli venoase, anemii, carii multiple formate în timp scurt, infecții diverse la nivelul pielii, mucoaselor etc.). Se administrează diluția D6 de 2-3 ori pe zi, minimum o lună. În bolile cronice și în curele de întreținere sau de favorizare a creșterii se reco­mandă diluția D12, de 1-2 ori pe zi, timp de 2-3 luni. Doza optimă este de 10 picături, diluate într-un pahar cu apă, care se iau la 1-2 ore după mese. Cele trei săruri se pot ad­ministra individual, în combi­nații de câte două sau toate simultan.

– Sărurile Schüssler se fo­losesc numai cu recoman­dare medicală?

– Există țări în care sărurile Schüssler sunt cu­nos­cute de popu­lație din revistele de spe­cia­litate, emisiuni etc. și utili­zate fără prescripție medicală. Spre exemplu, copiilor aflați în perioada de creștere li se admi­nistrează cele trei săruri amintite anterior; în nevralgii și spasme – Magnesia phos­phorica; în anemie – Ferrum phosphoricum etc. Nu e obligatorie prescripția medicală, dar este obligatoriu consultul medical, când pacientul are o problemă de sănătate. Iar în lipsa unei documen­tări corecte a pacientului, întotdeauna este prefe­rabilă recomandarea medicului!

– De unde putem procura aceste săruri?

– Sărurile Schüssler se găsesc în farmaciile care eliberează medicamente homeopate.

D-na dr. MONICA SPÎNU poate fi contactată la tel. 0729.165.477, e-mail: [email protected]

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian