Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

I.V. Stalin: „Transilvania vecino na Rumînie”

După mai puțin de o lună, intrăm în sărbătorirea anului 100 de la semnarea Tratatului de la Trianon. Eve­niment măreț pentru întreaga omenire, văzut însă cu spaimă de Ungaria, țara veș­nic nemulțumită de „nedreptățile” care pre­tinde că i s-au făcut. A cheltuit sute de mi­lioane de euro pentru a demonstra, prin cărți, filme și conferințe, că Trianonul tre­buie anulat. Pe baza acestui „monstruos” act politic internațional din 1920, a fost semnat și Tratatul de la Paris, din 1947, dar și Acordurile de la Helsinki, din 1975, prin care Ungaria își vede pierdută pentru veș­nicie șan­sa de a-și reface himerica „Ungarie Mare”. O fisură majoră în cadrul Trianonului a avut loc între anii 1940-1944, când Nordul Transilvaniei a fost răpit de Un­garia, cu sprijinul Germaniei naziste și al Italiei fas­ciste. Abia la începutul lui 1945, liderii pro-comuniști de la Budapesta l-au condamnat pe Horthy, decla­rân­du-se pro-sovie­tici. Aveau o singură rugăminte la ge­neralissim-ul dic­tator: URSS să accepte stăpânirea Ungariei asupra Nor­dului Transilvaniei și chiar asupra întregii pro­vin­cii româ­nești. Între comuniștii cei mai insistenți s-a dovedit Matyas Rakosi, care a crezut, în 1945, că Sta­lin îl va sus­ține fără reținere. Dar dic­ta­torul s-a supărat și l-a amenințat. La câteva zile după aceea, în același an, l-a primit pe Gh. Gheorghiu Dej și i-a spus direct, fără ocolișuri: „Dej, eu nu pre­tind că stăpânesc istoria României, şi mai ales a Tran­sil­vaniei, mai bine decât tine. Am înţeles ce doriţi. Cu­noaşteţi că, nu de mult, a fost la mine Rakosi, sus­ţi­nând că nu numai Ardealul de Nord, ci şi întreaga Tran­silvanie se cuvine de drept să fie redată Ungariei. I-am răspuns că dacă mai insistă asupra acestei chestiuni, îl voi alunga fără menajamente (…). Dej, Transilvania va fi pe veci a Ro­mâniei (Transilvania vecino na Rumînie)! Comuniştii unguri şi poporul ungar n-au fost în stare să facă ce au făcut comuniştii români şi poporul român. Voi aţi întors armele îm­potriva Germaniei, voi aveţi un 23 August! Ne-aţi ajutat să reducem cu şase luni războiul şi să salvăm peste două milioane de soldaţi ai Armatei Roşii (…) Mer­geţi acasă şi spuneţi-le comuniştilor români, for­ţelor democratice ale României, că noi nu ne vom schim­ba poziţia faţă de Transilvania, că toate obsta­colele ce vor apărea din partea Occidentului şi a acoliţilor lui Rakosi vor fi învinse şi dreptatea Ro­mâ­niei va triumfa”, a spus Stalin, conform unui volum de memorialistică, publicat în 1998. Ținând seama de importanța europeană acordată în acei ani lui I.V. Stalin, ca principal învingător al lui Hitler, cuvintele sale au fost de o mare importanță la semnarea Tra­ta­tului de la Paris, din 1947. Urmându-i exemplul, co­mu­nistul de azi, de la Moscova, Vladimir Jirinovski, a declarat într-o conferință de presă: „Bucovina și Ba­sarabia trebuie întoarse României! Este necesar să dăm înapoi ce le aparține românilor”. Iată, așadar, că există, la Moscova, și poziții pro românești, indiferent cui ar aparține. Dacă Ungaria strigă disperată „moarte Trianonului”, cheltuind averi ca să convingă lumea, adevărul istoric iese la suprafață de unde nu te aștepți. Mai ales când liderul oficial din capitala Rusiei, Putin, este bun amic cu liderul oficial din capitala Ungariei, Orban. Cei doi se arată surprinși și se prefac că n-au au­zit glasul unui „excentric” ca Jirinovski. Însă noi, românii, l-am auzit și strigăm: „Trăiască Trianonul”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian