Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Calendarul Crăciunului (2)

Băi aromate

Rupeți-vă de cotidian. Locul ideal: cada de baie. Băile cu ace de brad sau esență de eucalipt cal­mează și creea­ză o stare ex­trem de plăcută.

Gimnastică anti-stres

Un exercițiu pentru eliminarea stresului: stați în picioare cu ge­nun­chii relaxați și îndoiți brațele, inspi­rând adânc. Întindeți apoi brațele și genunchii și încor­dați toți mușchii: ai brațelor, ai pi­cioa­relor, ai gâtului, ai abdo­me­nului și ai feselor, în timp ce expirați. Dacă puteți, mențineți încor­darea 10 secunde.

Aer curat

Plimbați-vă în fiecare zi. O ieșire la aer cu­rat, cât de scur­tă, este o ade­vărată bine­fa­ce­re. Lim­pe­zește mintea și înviorează te­nul palid, spe­cific ier­nii. E­fectul e extra­or­dinar, chiar dacă vremea nu pare prea prie­tenoa­să.

Hrană pentru creier

Mâncați cel pu­țin trei nuci pe zi. Nucile sunt „pa­che­te” de forță, cu mul­te vitamine și sub­stanțe mine­rale. Și, în loc de gu­mă, mes­te­cați – din când în când – cui­șoare. Înviorează și creie­rul, și res­pirația.

Peria care dă viață

Pentru a începe ziua în forță: dis-de-dimineață, un ma­saj cor­poral cu o pe­rie sau cu o mă­nușă. Tre­zește la viață și descua­mea­ză pie­lea. Începeți cu pi­cioarele!

Parfum de flori

Scăpați de indispoziția produ­să de iarnă. Presiunea oscilantă a aerului poa­te afecta starea sufle­tească. Ma­sați-vă tâmplele, frun­tea și încheie­turile mâinilor cu ulei de lămâie, por­tocale sau men­tă. Inspirați adânc de câteva ori și viața se în­seninează pe loc. Bucurați-vă de parfumul inega­la­bil al tran­da­firilor, masând pu­țin ulei de roze pe pielea ușor ume­­zită.

Contra oboselii

Pentru o respirație normală, lo­viți ușor coșul pieptului cu am­bii pumni de circa 20 de ori con­se­cutiv, dacă se poate, zilnic. Sti­mulează tonusul (im­portant pen­tru sistemul imunitar), dega­jează căile respiratorii și alungă pe loc oboseala.

Vremea colindelor

Ascultați colin­dele dvs. pre­ferate. Ba, și mai bine, cân­tați-le și dvs. cu glas tare. Starea de spirit vi se va schim­ba pe loc. Mu­zica lină și melo­dioasă pune în miș­care endorfi­nele proprii orga­nis­­mului, res­ponsabile cu buna dis­poziție.

Un pahar cu vitamine

Băutură cu vitamine contra răce­lii. Amestecați – în părți egale – suc de măceșe, suc de mere și suc de por­tocale. Încălziți-l și beți-l cât mai fier­binte cu putință. Are cantități mari de vitamina C, potasiu, calciu, mag­ne­ziu și fier. Întărește imuni­tatea și este super-eficient, chiar da­că v-a ajuns, deja, boala.

Festin de post

Oferiți-vă un festin cu dul­ciuri de post: stafide, caise us­ca­te, mie­re ames­­tecată cu nuci, că­tină cu miere, curmale… Îndul­cesc viața în aștep­tarea Cră­ciu­nului. Iar cio­colata nea­gră sti­mulează produce­rea hormo­nilor fericirii. Cine să se mai gân­deas­că la calorii…

Magie cu lumânări

Aprindeți – în­că de dimineață – lumânări par­fu­mate. Mirosul de vanilie și scor­ți­șoară (ameste­ca­te) creează o at­mosferă de Cră­ciun. Savurați-o din plin și bucu­rați-vă de liniște.

Lumină și iubire

Dăruiți lu­­mi­nă și iubi­re: așe­za­ți-vă pe o saltea – cu spa­tele drept și pi­cioa­rele în­cru­­cișate sub dvs. – și respirați pro­fund, din ab­do­men. Gân­diți-vă la cei ce vă sunt dragi și dă­rui­ți-le, în gând, lu­mină și iubire.

Repetiție generală

Relaxați-vă și preparați-vă o mas­că pentru față: în zilele de sărbătoare, musai să fiți fru­moa­se! Sunt o mul­țime de măști care întind pielea și o catifelează. Ale­geți dvs. între castra­vete, argilă, miere și câte altele!

Seara cea mare

Este Ajunul Crăciunului, o zi cu totul și cu totul deosebită. O adiere de vanilie adăugată în cre­ma și parfumul pe care le folosiți în mod obișnuit sporește senzația de sărbătoare. Cră­ciun ferici­t!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian