Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

LAPTELE ca medicament

Foto: Shutterstock – 7

• Contestat de unii, ridicat de alții în slăvi, laptele continuă să fie consumat în cantități uriașe, fiind considerat, îndeobște, „mâncarea celor săraci”. Poate că stima față de el ar crește, dacă i s-ar cunoaște, pe lângă virtuțile culinare, și forța de medicament. O informare lămuritoare aflați în textul pe care vi-l prezentăm •

Niciodată n-a fost oferta magazinelor mai variată în materie de lapte ca în zilele noastre. Pe lângă obișnuitul lapte de vacă, gras sau degresat, dulce sau bătut, găsim acum la supermarketuri și lapte de capră sau chiar de bivoliță. De lapte se pot bucura acum și vege­tarienii, ori cei care se află în post și care pot alege la rândul lor între o puzderie de sortimente, precum laptele de soia, de orez ori de migdale. Ce ne oferă însă, din punctul de vedere al sănătății, fiecare dintre aceste variante?

Laptele de vacă

Recomandat în: perioade de creș­tere a co­piilor, menopauză, osteoporoză, imunitate.

Este cel mai des întâlnit tip de lapte de pe piața româ­neas­că. Potrivit specialiștilor, 250 ml de lapte de vacă – adică aproximativ o cană – conțin cam 30% din nece­sarul zil­nic de calciu. Bogat în minerale și vitamine, el le este recomandat cu deosebire copiilor, care se află în creștere și au ne­voie să dezvolte oase puternice, dar și femeilor aflate la menopauză și vârst­nicilor, care se con­fruntă cu un risc cres­cut de osteoporoză. Laptele de vacă ne întărește și imunitatea, ne reglează tensiu­nea arterială, ne fur­nizează energie și ne ajută să ne menţinem, pe lângă sănătatea oaselor și a dinţilor, și pe cea a mușchilor, pielii și a ochilor. Pentru per­soanele care suferă de diabet, obezitate sau boli de inimă, este considerat ideal laptele sărac în grăsimi.

Bine de știut:

* Laptele degresat nu mai conţine vitaminele A şi D.

* Sterilizarea (care se face prin încălzirea lapte­lui patru secunde la 80 de grade Celsius şi apoi 20 de secunde la 115°C) păstrează mai efi­cient pro­prietăţile nutritive, în comparaţie cu pasteuri­zarea (care se realizează prin încălzirea laptelui timp de 20 de secunde la temperaturi între 70 şi 85 de grade Celsius).

* Laptele bio este de preferat celui obișnuit, alimentaţia vacilor în pășuni, și nu crescătorii fiind esenţială pentru calitatea laptelui.

* Adulţii şi vârstnicii pot digera mai greu lap­tele de vacă decât o fac, să spunem, în cazul celui de capră.

Laptele de capră

Recomandat în: osteoporoză, efort intelectual, întârzieri de creștere, boli de plămâni, cancer.

Primul mare avantaj al laptelui de capră este că, fiind foarte apropiat de structura laptelui matern, este mult mai ușor de absorbit de către organismul uman decât cel de vacă. Un al doilea avantaj este că laptele de capră e sărac în grăsimi. El conține, în schimb, chiar şi până la 35% acizi graşi, ceea ce-l face deosebit de sănătos, inclusiv pentru inimă. În al treilea rând, laptele de capră este mai bogat, atât în calciu (diferența este de circa 13%), cât și în vitamine față de laptele de vacă. Iată de ce el este ideal pentru bolnavii de osteoporoză. Potrivit specialiștilor, consumul de lapte (dar și brânză) de capră duce la o mineralizare mult mai rapidă şi la o refacere solidă a oaselor, motiv pentru care le este recomandat călduros celor care au suferit o fractură și doresc o refacere cât mai grabnică. Grație con­ținutului ridicat de vita­mina B2, laptele de capră este de preferat și pentru persoanele care simt ne­voia de un surplus de energie sau pentru cei care depun un efort fizic sau intelectual intens. Laptele de capră le este reco­mandat, de asemenea, copiilor cu întârzieri de creştere şi de dezvoltare a siste­mului nervos şi a abili­tăţilor cognitive. În medicina tradițio­nală, el este considerat un tonic extraordinar pentru organismul slăbit de infecţie și este adesea folosit în tratarea bronşitelor, tusei, pneumoniei și a tuber­culozei pulmonare (laptele de capre roșii).

Laptele de capră mai este cu­noscut pentru proprie­tățile sale antiinflamatoare, ca­paci­ta­tea de a preveni can­cerul ma­mar, de a întări sistemul imunitar.

Laptele de bivoliță

Recomandat în: anemie, creșterea apetitului, întărirea sistemului imunitar.

Deși timid, laptele de bivoliță a început și el să-și facă apariția pe rafturile supermarketurilor din România. Principalele sale avantaje au de-a face cu conținutul ridicat de calciu (cu 58% mai mare decât în cazul laptelui de vacă). Paradoxal, deși este de aproximativ două ori mai gras în com­parație cu laptele de vacă (fiind din acest motiv și mai greu de digerat) el are mult mai puțin coles­terol.

Periculos pentru cei care doresc să slăbească, laptele de bivoliță este în schimb reco­mandat în combaterea anemiei, creș­terea poftei de mâncare și întărirea sistemului imuni­tar. Cei care nu au probleme cu silue­ta îl pot folosi cu încredere pen­tru a-și fortfia sis­temul osos și pentru a-și men­ține sănătatea dinților. Laptele de bivoliță ne poate ajuta și să fim mai frumoși, făcân­du-ne pielea netedă și catifelată.

Laptele de oaie

Recomandat în: perioade de creștere la copii, boli can­ceroase, hormonale, metabo­lism, piele frumoasă.

Nu există lapte de prove­niență animală mai bogat în proteine decât laptele de oaie. Asta îl face minu­nat pentru dezvoltarea armonioasă a celor aflați în creștere sau pentru persoanele deosebit de active, care au nevoie de multă energie. Despre lap­tele de oaie se mai crede că, grație substanțelor con­ținute, e eficient în prevenirea cancerului, în regla­rea hormonală și în cea a presiunii sanguine. De ase­menea, el ne în­tărește sistemul imunitar, ne sti­mulează meta­bo­lismul și ne ajută să avem un păr sănătos și o piele frumoasă. Dar întrucât e mai gras decât laptele de vacă, laptele de oaie trebuie evitat de persoanele care se confruntă cu probleme de greutate.

Lapte de măgăriță

Recomandat în: reglarea colesterolului, viroze respiratorii, astm, psoriazis, tuse măgărească, frumusețe.

Deși este o raritate pe piață și se găsește la pre­țuri ridicate, laptele de măgăriță este căutat cu înver­șunare de unii oameni, pentru proprietățile sale deosebite. În primul rând, laptele de măgăriță nu conține bacterii, motiv pentru care poate fi consu­mat fără probleme în stare crudă. Iar asta este gro­zav pentru sănătate, pentru că astfel organismul nostru poate absorbi cel mai eficient proteinele de care are atâta nevoie.

Un alt avantaj al laptelui de măgăriță este că e foarte sărac în grăsimi, dar bogat în Omega 3 şi Omega 6, care ajută la scăderea nivelului de coles­terol. Laptele de măgăriță, care e foarte ușor de digerat și conține o enzimă numită Lysozeme, cu puternic efect antibacterian și antiviral, dar și cea mai mare cantitate de zahăr aflat, în mod natural, în laptele unui mamifer, le este recomandat călduros copiilor, pe care îi poate proteja de infecţiile respi­ratorii și gastrointestinale, dar și persoanelor care suferă de afecţiuni precum astmul sau psoriazisul. Acest lapte, aproape lipsit de miros și cu o textură asemănătoare laptelui degresat de vacă, este folosit în tradiția populară și de cei care suferă de tuse… ei bine, măgărească. Alte studii, efectuate de cerce­tătorii din Italia, au demonstrat că laptele de mă­găriță mai are și avantajul de a fi foarte bine tolerat de majoritatea copiilor care suferă de alergie severă la laptele de vacă.

Laptele vegetal

Cei mai mulți români apelează la laptele vegetal, fie pentru că au devenit vegetarieni, fie pentru că postesc sau suferă de intoleranță la lactoză. Și au de unde alege, oferta fiind una deosebit de variată, chiar dacă prețurile sunt în general ceva mai mari decât cele ale laptelui obiș­nuit, de vacă. Unele tipuri de lapte vegetal sunt însă mai mult decât un simplu sub­stitut de lapte de proveniență animală, ele având o mare căutare, grație beneficiilor pentru sănătate puse pe sea­ma lor.

Laptele de soia

Recomandat în: echilibrări hormonale (meno­pauză), depresie, insomnii, prostată.

Din punct de vedere al beneficiilor pentru sănă­tate, laptele de soia se remarcă, în primul rând, gra­ție nivelui ridicat de fitoestrogen, care acţionează ca estrogenul. De aceea, laptele de soia le e reco­man­dat femeior aflate la meno­pauză, pe care le poate ajuta să se echilibreze hor­monal și să prevină creșterea în greutate, dar și apariția depre­siei sau a schimbărilor bruște de dis­poziție, insomniilor și a os­teo­porozei. El le poate fi de folos și bărbaților, reducând ris­cul apariției cancerului de pros­tată. Un alt aspect care face lap­tele de soia valoros pen­tru sănătate este conți­nutul ridicat de antioxidanţi, care pro­tejează vasele de sânge și împiedică for­marea depozitelor de gră­sime, ferindu-ne de ata­curi cerebrale şi de cord.

Laptele de migdale

Recomandat în: slăbit, diabet, Alzheimer, can­cer.

La mare modă în Occident, laptele de migdale este apreciat mai ales de cei care doresc să slă­beas­că, întrucât, deși are o consistență asemă­nătoare cu cea a laptelui de vacă și un gust plăcut, el conține incomparabil mai puține calorii. El le e re­co­­man­dat și diabeticilor, că­rora nu le creşte glicemia, așa cum o face lap­tele de vacă. Laptele de mig­dale este prefe­rat și de mul­te persoane care suferă de unele afecțiuni gastroin­tes­tinale. Asta, pentru că se dige­ră ușor și e bogat în fibre, care protejează pereții intestinali și colonul.

Grație conținutului ridicat de vitamine și mine­rale, laptele de migdale poate încetini proce­sul de îmbătrânire și chiar preveni unele boli cumplite, precum Alzheimerul şi cancerul. E însă bine de știut că, la fel ca laptele de soia, el ar putea împie­dica organismul să absoarbă și să folosească iodul, ceea ce, pe termen lung, ne poate afecta tiroida. În plus, multe dintre tipurile de lapte de migdale exis­tente pe piața românească sunt îndulcite, cantitățile de zahăr adăugate de produ­cători putându-ne ză­dărnici planurile de a da jos kilogramele în plus. De aceea este bine să citiți cu atenție datele de pe am­balaj, înainte de a opta pentru o marcă sau alta.

Laptele de ovăz

Recomandat în: probleme digestive, slăbit, insomnie.

Pentru cei cu probleme digestive, laptele de ovăz, foarte bogat în fibre, poate fi una dintre prin­cipalele alternative la cel de vacă. El susține flora bacteriană in­tes­tinală, previne constipația și acumularea de toxine la nivelul intestinelor, ceea ce ne poate feri inclusiv de can­cerul la colon. În plus, pentru că e o băutură să­țioasă, care sta­bilizea­ză glice­mia, laptele de ovăz poate inhiba pofta de mâncare, ajutându-ne astfel indirect să scădem în greutate. Un alt beneficiu major pus pe sea­ma laptelui de ovăz este capaci­ta­tea de a îmbu­nă­tăți calitatea somnului și a combate insomnia.

Laptele de cocos

Recomandat în: întărirea inimii, slăbit, gripe, răceli.

Are avantajul că provoacă rar alergii. În plus, el conține mai multe grăsimi „bune”, care ne reduc colesterolul rău, întărindu-ne inima, dar ne și ajută să slăbim. Laptele de cocos ne poate, de aseme­nea, ajuta să scăpăm de răceli, întrucât e bogat în substanțe cu proprietăți antibac­teriene, antivirale și antifungice.

1 Comment
  1. FELICITARI!!UN MATERIAL DE NOTA 10.LAPTELE INSEAMNA DE FAPT VIATA COPIILOR.CUM AR PUTEA ALTFEL TRAI COPII LA INCEPUTUL VIETII LOR FARA LAPTELE MATERN??

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian