Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ca să arătați bine, aveți nevoie de energie

Foto: Dreamstime

Vă simțiți somnoroși și lipsiți de concen­trare? Vă încearcă un senti­ment neplăcut de în­greunare men­tală și fizică? Iată câteva sfaturi menite să vă aducă motorul la turație maximă.

Dificultăți la trezitul de dimineață

Cauza: în poziție culcat, prelun­gită pe durata somnului, sângele ali­men­tează cu prioritate organele vitale – inima, ficatul, rinichii. Mult mai puțin irigați, mușchii sunt atoni.

Soluția: înainte de a coborî din pat, întindeți-vă cât puteți brațele și pi­cioa­rele, vreme de 2-3 minute. A­poi, așe­zați pe marginea patu­lui, faceți două rotații lente cu capul spre stânga și dreapta. Ur­mează un duș cald, în care jetul de apă trebuie îndreptat că­tre toate articulațiile pe rând, iar în final un duș rece, rapid.

Pleoșteală la ora 11

Cauza: ați consumat toate calo­riile ingerate la micul dejun și vă simțiți lipsiți de energie fizică.

Soluția: mân­cați ce­va mic, o proteină (un sand­vici cu șuncă sau un ou fiert) ori o bucată de zahăr, o să vă relanseze ener­gia, până la prânz. De ase­me­nea, schimbați at­mo­sfera: des­chi­deți fe­reas­tra, ae­ri­siți bi­ne camera în care lu­crați și faceți câteva exer­ciții de gim­nastică ușoare, vreme de 5 minute, pentru a vă reoxigena. Dacă nu puteți ieși afară, întindeți-vă pe scau­nul bi­roului, la maximum.

Apatia de după masa de prânz

Cauza: energia se focalizează asu­­pra di­ges­tiei.

Soluția: destinde­ți-vă. Dacă nu pu­teți face o mini siestă, relaxați-vă în­tr-un fotoliu sau pe scaun, cu bra­țele a­târ­nate, spatele spri­­jinit de spă­tar și pi­cioarele ușor înde­păr­tate. Fa­ceți-vă pli­nul de energie res­pi­rând (dacă vă e mai ușor, stați în pi­cioa­re) vre­me de 5 mi­nute. Ins­pi­rați pro­fund pe nas umflând abdo­me­nul și ex­pirați pe gură, con­trac­tându-vă mușchii ab­do­minali.

Sfârșeala de la capătul zilei de muncă

Cauza: nu mai e nevoie să vă con­cen­trați, vă relaxați de sub ten­siunea zilei. Sfârșeala e mai mult psi­hică decât fizică.

Soluția: nu tre­ceți brusc de la su­pra-activitate la re­la­xarea totală, alun­­­gin­du-vă în pat. O să vă simțiți termi­nați. Mai bi­ne faceți următorul exer­ci­țiu „de tre­cere”: cul­cați pe po­dea, cu pi­cioa­­rele spriji­nite pe un perete, masa­ți-vă glez­nele și pul­pele cu un picior pe altul, pentru a activa circulația sân­ge­lui. E simplu și extrem de plăcut.

Centrul stării de bine: PLEXUL SOLAR

Pentru medicina energetică (acu­punctură, reflexologie, shiatsu) punc­tul acesta, situat la 3-4 cm deasupra om­bi­li­cului, adună în el o mare parte a ener­giei din corp. E suficient să așezați o pal­mă pe zona res­pectivă, vreme de o ju­mătate de oră, pentru a vă reener­giza. În tim­pul aces­ta, puteți să ci­tiți. Este un exer­cițiu reiki plin de bune ur­mări.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian