Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cinci exerciții de relaxare nervoasă

Foto: Shutterstock

– Bune de risipit neliniștea –

Mâinile noastre nu sunt doar cele mai perfecționate instru­men­te din câte există, dar ele pot de­veni și surse importante de ener­­gie. Mai ales atunci când suntem foarte încordați, ne pu­tem folosi degetele pentru a ne elibera de o parte din tensiunea ner­voasă sau pentru a o abate în altă di­recție. Lucrul acesta se poa­te face conștient. Vechile prac­­tici orien­tale, atât de avan­sate în cu­noaș­terea inte­rio­rului omenesc, ne spun că mâinile și dege­tele, cu nu­meroa­se­le lor ter­mi­nații ner­­­voase, vase de sân­ge, puncte de acu­punctură și zone re­fle­xe, se numără prin­tre cele mai sen­sibile părți ale corpului omenesc.

Ceea ce s-a bă­nuit dintot­dea­una acum s-a demonstrat știin­țific: prin exerciții făcute cu de­getele, irigarea cu sânge a cre­ieru­lui crește cu 20 de pro­cente. Asta înseamnă o înviorare a întregului organism, căruia creie­rul îi transmite impulsuri vitale. În­cor­dările se destind, energia cir­culă în fluviu, sufletul se simte bine.

Psihiatrii americani afirmă că, practicate zilnic, exercițiile pentru de­gete induc o relaxare rapidă și, toto­dată, o infuzie de energie. Un efect colateral pozi­tiv: mâi­nile dvs. vor deveni mai frumoa­se, mișcările lor mai ex­presive. Încer­cați!

Așteptați un mo­ment de li­niș­te în care să vă puteți con­cen­tra asu­pra mâi­­nilor dvs. Exer­­cițiile trebuie exe­cu­tate le­gat, unul în continuarea celuilalt. Repetați-le de 5 ori.

1. Faceți-vă mâinile pumni și ri­dica­ți-le în dreptul pieptului. Înălțați mai întâi degetul ară­tător stâng, apoi cel drept.

2. Lipiți încheieturile celor două mâini și desfaceți palmele imi­tând felul în care se des­chid coro­lele flo­rilor.

3. Încrucișați-vă degetele celor două mâini. Strângeți-le pu­ter­nic între ele, apoi relaxați-le. (Pal­­mele trebuie să rămână li­pite.)

4. Tot cu încheieturile palmelor lipite, îndoiți degetele de par­că ați ascunde în palme un glob. Pre­sați puternic vârfurile opuse ale dege­telor unul de celălalt. Apoi re­la­xați-le.

5. În încheiere, lipiți palmele una de cealaltă în semnul cla­sic al rugă­ciunii. Încercați să vă liniș­tiți gându­rile, respirând pro­fund.

Nu uitați: exercițiile se exe­cută în serie, de 5 ori.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian