Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

La masă cu LONGEVITATEA

– De ce trăiesc chinezii și japonezii o sută de ani, în vreme ce ame­ricanii abia depășesc jumătatea vieții? Răspunsul e simplu: vârsta are gust de mâncare și se află în farfurii –

V-aţi întrebat vreodată de ce orientalii trăiesc mai mult, în timp ce americanii sunt încă de la vârste fragede năpădiţi de boli? Un raport întocmit de Agenţia Naţională Chineză a Vârst­ni­cilor arată că în China există în prezent nu mai pu­ţin de 8000 de persoane centenare, şi, surprin­zător, numărul celor care de­păşesc vârsta de 90 de ani creşte cu 5% în fiecare an. Anul trecut, şi Mi­nis­te­rul Nipon al Sănătăţii a scos la iveală nişte cifre care atestă că pentru al 24-lea an consecutiv, femei­le japo­neze au ocupat locul întâi în topul ce­lor mai longevive femei din lume. Dacă ne uităm însă în curtea ameri­canilor, situaţia e dezastruoasă. Nu doar că nu mai ajung la vârste înain­tate, dar cor­purile lor sunt măcinate de boală: 58 de mili­oane de americani suferă de boli de inimă, 16 mili­oane de americani au diabet şi 12 mili­oane de americani sunt bolnavi de cancer (ca să nu mai punem la socoteală victimele provocate de coronavirus). Nu mai vorbim des­pre de­presii, im­potență, sterili­tate, obe­zitate. Cauza? În primul rând ali­men­taţia. Regimu­rile alimentare bogate în gră­simi și proteine animale, sărace în fibre, ase­zonate din plin cu adi­tivi, coloranţi şi con­­servanţi, ca şi con­su­mul regulat de alcool, ca­fea şi tutun produc îmbă­trânirea celulelor. Dacă vrem să trăim mult, e ne­cesar să ne întoarcem la natură, nu doar cu sufletul, ci și cu sto­macul. Vestea bună e că lon­gevitatea se învaţă. Vă pre­zentăm în numărul de faţă câteva alimente cu reputaţie sigură, în înce­tinirea proce­selor de îmbă­trânire.

Nucile – fructele longevităţii

Foto: Shutterstock – 4

O singură mână de nuci furnizează 90% din doza zil­nică necesară de Omega 3, acid gras esen­țial cu rol în protecția organismului. Con­ţin de ase­menea calciu, caro­ten, fosfor şi fier. Nucile hră­nesc cre­ierul, întăresc memoria, previn boala Alzheimer şi încetinesc procesul de îmbătrâ­nire. Îmbu­nă­tăţesc respiraţia, întărind plă­mânii, combat insomnia şi oboseala cronică, alungă asteniile şi susţin cor­pul în activitatea fizică. Nu­cile conţin şi acid elagic, un fenol cu rol puternic de susţinere a sis­temului imunitar şi cu puternice pro­prietăţi anti-cancerigene.

Susanul crud

Bogat în calciu, susanul se do­vedeşte un ajutor extrem de preţios la vârsta menopauzei, fiind capa­bil să susţină puternic sistemul osos în faţa amenin­ţării osteoporozei. Susanul crud conţine şi un anti­oxidant numit sesaminol, eficient în cazul oricărui tip de inflamaţie sau infecţie corpo­rală. Susanul este un adevărat aliment de viaţă lungă, stimulând creşterea firului de păr la orice vârstă.

Ginsengul – rădăcina vieţii

Consumul regulat de ceai de gin­seng întâr­zie procesele de îmbă­trâ­nire. Chinezii îl consi­deră cel mai puternic stimu­lator cardiac. Gin­sengul este şi un for­mi­dabil afro­diziac, stimu­lând puternic qi-ul (ener­gia vitală) şi vitalitatea sexuală. Tra­tea­ză cu succes impotenţa şi frigiditatea. Eli­mină obo­seala cronică şi restabi­leş­te organismul după perioa­dele de con­valescenţă. Ginsengul este esenţial într-o te­rapie anti-îmbătrânire şi prin puterea lui de a hrăni sistemul cere­bral, de a întări sistemul imu­nitar şi performanţele fizice, de a îmbu­nă­tăţi memoria şi a readuce pofta de viaţă. Tot chinezii ne asigură că, dacă îl folosim regulat, ginsengul ne adau­gă cel puţin 10 ani la viaţă.

Ganoderma – ciuperca nemuririi

Cunoscută şi sub numele de Lin­guriţa Zânei, ciuperca orientală Ga­no­derma lucidum este unul dintre cele mai puternice remedii contra proce­sului de îmbătrânire. Ciupercă extrem de rară, Ganoderma este considerată de orientali regina tuturor plantelor tămăduitoare, pentru pute­rile ei de protecție imunitară, spiri­tua­lă şi mentală. Ga­no­derma este un foarte puternic an­ti-tumoral, un an­tio­xidant de excep­ţie, un detoxifiant şi un hepato­pro­tec­tor extrem de pu­ter­nic. Este anti-aler­gică, antibacteriană, anti-virală. Re­generează celula ner­voa­să, îmbu­nătăţeşte memoria şi som­nul, alungă depresiile, reoxige­nează tenul şi com­bate căderea pă­rului, induce o stare de calm şi de bine spiritual. Gano­der­ma de găseşte şi la noi, în farmaciile na­turiste, sub denumirea Reishi (ex­tract standar­dizat extrem de eficient), sub denu­mirea Ganoderma (capsule cu pul­bere) sau Lingzi – ciuperca ne­muririi.

Castanele

Surprinzător, dar castanele sunt fructe foarte bogate în vitamina C, vitamină cu rol esenţial în păs­trarea imunităţii. Puterea lor an­tioxidantă menţine sănătatea oa­selor, a cartila­giilor, previne pa­rodontoza şi căderea dinţilor, combate artri­ta şi reumatis­mul. Castana (consumată crudă sau fiartă) este şi o foarte bogată sursă de mangan, ele­ment cu rol puternic an­ti­oxidant, ce luptă împotriva radi­ca­li­lor liberi. Înţelepţii orientali, retraşi în munţi în cău­tarea nemuririi, se hră­neau frecvent cu castane.

Arahidele – bune la toate

Sunt arme redutabile împotriva oboselii cronice şi a stresului, întăresc funcţiile nervoase, fiind reco­mandate mai ales celor care depun efort inte­lec­tual. Pentru că sunt bogate în fibre, lubrifiază intes­tinele şi combat indi­gestia şi constipaţia. Cu un conţinut foarte bogat de proteine, ele pot fi un înlo­cuitor perfect al cărnii.

Ceaiul verde

Bătrânii chinezi nu petrec nici o zi fără el. Ceaiul verde are antioxidanţi foarte puternici, care apără corpul de îmbătrânirea prematură, conţine fluo­ruri care protejează dinţii, ne fereşte de depresii şi gânduri negre, crescând nivelul de serotonină şi dopamină, hormoni responsabili cu starea de bine. Ceaiul verde (băut ca atare sau sub formă de capsu­le) re­zolvă cu suc­ces problema picioarelor reci, de care se plâng uneori per­soanele în vârstă, previne infarctul miocardic, reduce nivelul glicemiei şi este un excelent remediu în cazurile de Alzheimer şi Parkinson.

Gingko Biloba

A fost denumit de chinezi şi eli­xirul tinereţii, pentru că frunzele aces­tui arbore au un rol deosebit de pro­tecţie a celulelor nervoase, împie­dicând îmbătrânirea creierului. Ging­ko stimulează circu­laţia craniană şi oxigenarea creierului, întăreşte me­moria şi previne demenţa senilă. Com­bate stă­rile de oboseală, depre­siile, insomnia, ameţelile şi ţiuitul ure­chilor. Ajută la recuperarea me­mo­riei în cazul accidentelor gra­ve. Eli­mină răul de înăl­ţime, prote­jează în cazul traumatismelor cra­niene şi pre­vine cu succes Alzhei­merul. Este de asemenea un ajutor de nădejde în ca­zul tulburărilor de vedere şi al cefa­leelor. Se consumă sub formă de ceai sau capsule cu pulbere.

Măslinele şi uleiul de măsline

Uleiul de măsline este cel mai sănătos dintre toate tipurile de gră­simi comestibile, fiind un redutabil remediu pentru îmbătrânirea prema­tură. Doamnelor, consumaţi măsline (nu prea sărate)! În plus, măs­li­nele stimulează com­bustia gră­si­milor corporale, scad co­lesterolul şi îm­pie­dică trans­for­marea glu­cidelor consu­mate în gră­sime. Iată cum, cu ajutorul aces­tui fruct mira­cu­los, putem îmbă­trâni sănătoşi şi men­ţinându-ne silueta.

Mierea, hrana zeilor

Inutil să mai amintim zecile de bene­ficii ale acestui aliment miracu­los, con­si­derat încă din cele mai vechi timpuri un panaceu. Studii mai noi demon­strează cât se poate de clar şi efec­tele mierii în ce priveşte longe­vita­tea. Statisticile au arătat că api­cul­torii, ei înşişi mari consumatori de miere, trăiesc mult mai mult ca cei­lalţi oameni. Mierea ajută la înceti­nirea proceselor fiziologice de îmbă­trânire şi destrucţie şi se opune în mare măsură la slăbirea prematură a funcţiilor vitale. Glucoza, conţinută în cantitate foarte mare, hrăneşte celula nervoasă şi furnizează energie, înlătura oboseala intelectuală şi stre­sul. Nu în ultimul rând, mierea e sin­gurul aliment natural care conţine toate vitaminele şi toate mineralele existente în natură.

Strugurii şi vinul roşu

Nu degeaba e strugurele simbolul vieții! Sub­stanțele active pe care le conțin le conferă o capa­citate anti-oxi­dantă mare. Ei protejează efi­cient mem­bra­ne­le celulare, întă­resc venele şi ca­pilarele, îmbu­nă­tăţesc funcţio­na­rea inimii, preve­nind toate mala­diile cardiace. Tot ei inhibă dis­tru­gerea cola­ge­nului, ajutând la menţi­nerea unui ten frumos şi tâ­năr, chiar şi la vârste înaintate. Strugurii mai con­ţin şi flavo­noide, care se regăsesc şi în vinul roşu şi care au rol de protecţie a între­gului sistem circu­lator. O cură de stru­­guri sau de suc de struguri com­­bate stările de nervo­zitate, de stres, de agitaţie, aduce un somn pro­fund şi odih­­nitor şi con­­feră tenu­lui, părului şi un­ghi­ilor stră­lucire şi forţă. Vi­nul roşu, prin polifenolii pe care îi con­ţi­ne, previne ateroscleroza, protejând va­sele de sânge şi redu­când acu­mu­larea de co­lesterol nociv. Iată cum se ex­plică para­do­xul francez: ţara cu cei mai mulţi consumatori de vin roşu are cele mai puţine cazuri de atac de cord. Vinul roşu poate fi con­sumat zil­nic, dar nu mai mult de 1-2 pahare mici.

Morcovul

O legumă atât de uzuală şi totuşi atât de utilă în lupta noastră zilnică împotriva îmbătrânirii. Sucul de mor­covi ajută, prin conţinutul bogat în betaca­roten şi vitamine, la menţinerea tinereţii pielii. Nici o altă legumă nu este atât de eficientă în tratarea afec­ţiunilor dermatologice, în pro­tec­ţia pielii împo­triva no­civităţii radiaţiilor şi razelor solare. Morco­vii previn îmbătrânirea pre­ma­tură şi osteo­po­roza, întăresc oa­sele şi dinţii, înlă­tură oboseala ochi­lor, datorată exce­su­lui de efort inte­lec­tual, şi nu în ultimul rând, au proprietăţi antitu­morale.

Orzul verde

Este unul dintre cele mai hrăni­toa­re alimente naturale din lume. Su­cul de orz verde sau pulberea (se găsesc în plafaruri) ajută în cazurile de Alz­heimer, cancer şi SIDA. Con­ţinutul extrem de bogat în minerale şi vita­mine reface celula ner­voasă, îmbună­tăţind memoria şi randa­men­tul inte­lectual. Orzul verde este cea mai bo­gată sursă de enzime de ori­gine ve­getală, ce revitalizează orga­nis­mul şi încetineşte procesele de îmbă­trânire ce­lulară.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian