Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ținta localelor

Relaxarea de după primul val al pandemiei Covid 19 pare că a atins și viața politică românească. Numai că, în politică, asta nu înseamnă, din păcate, reîntoarcerea la „dia­log constructiv”, dezbateri calme și avizate ale pro­iectelor legislative, și analize „la obiect”, ale deciziilor di­ver­selor foruri administrative. Dacă în timpul „urgenței” im­puse de coronavirus, partidele s-au menținut în limitele unei relative decențe, dezbaterile centrându-se pe rostul măsurilor sanitare și pe efectele produse de ele, în anume momente, relaxarea (lansată precaut, prin „alertă”, de guvern) a lăsat loc revenirii la atacurile dure, dintre forțele politice interesate, la susținerea sau blocarea acțiunilor administrației. Lupta politică s-a încins la maximum, și pentru că 2020, este un an electoral, cel al „localelor” și par­lamentarelor. Urgența provocată de Covid 19, a dus deja la amânarea alegerilor locale, care trebuiau să aibă loc în iunie. Amânarea lor a devenit imediat un prilej de dispută între minoritatea liberală, aflată la guvernare, și majoritatea PSD-istă (cu aliații ei „firești”). Disputa legată de fixarea datei acestor alegeri a fost tranșată în Parla­ment, stabilindu-se că în 27 septembrie, românii își vor ale­ge primarii. Fixarea de către Parlament a datei a fost o înfrângere pentru PNL, pentru că, în cei treizeci de ani de după răsturnarea dictaturii ceaușiste, guvernul a avut me­reu atribuția constituțională de a stabili el data alegerilor. PSD și aliații săi conjuncturali, UDMR și PRO România (ALDE fiind în moarte clinică) au jucat tare, adresându-se Curții Constituționale cu argumentul primatului legisla­tivului în deciziile majore pentru țară. Iar „neutra” CCR („filială” tot mai accentuat pesedistă) le-a dat cu­min­te dreptate, cum s-a întâmplat și în cazul tuturor ce­lorlalte solicitări. CCR a devenit, cum am spus, o anexă a PSD-ului, dominată de membrii propuși de partidul lui Ciolacu și sateliții lui. Fixarea datei alegerilor de către PSD (și prelungirea consecventă a mandatelor primarilor în funcțiune) face ca o altă înfrângere a liberalilor, pro­pu­ne­rea de revenire la „localele în două tururi de scrutin” fiind respinsă, să atârne foarte greu. Guvernului nu i-a mai ră­mas decât posibilitatea unei noi amânări, în cazul rea­pariției unui „al doilea val” al pandemiei.

„Localele” sunt extrem de importante pentru confi­gurarea viitoarelor raporturi de putere în țară. Stabilite înaintea parlamentarelor, rezultatele lor au o influență directă asupra acestora. În majoritatea absolută a loca­li­tăților mici și mijlocii, cetățenii votează oarecum „în orb”, după cum le-o cere edilul proaspăt ales sau reales. La ale­gerile pentru mandatul încheiat, PSD-ul, aflat pe „caii mari ai dărniciei dragniste”, a câștigat aproape două treimi din primăriile rurale și din micile centre urbane. Mai mult, el a câștigat și în câteva din aglomerările urbane impor­tan­te, Bucureștiul – cu valoare simbolică majoră – fiind „perla coroanei” în acest triumf. „Ploaia de fonduri” ce a urmat s-a tradus însă în puține realizări edilitare, primarii aleși având grijă să-și mărească propriile venituri și pe cele ale colaboratorilor apropiați, cheltuind restul de fon­duri, aproape în întregime pentru menținerea sub control (prin „ajutoare sociale”, compensații financiare minore etc.) a clientelei politice. Majoritatea așezărilor mici și mij­locii se regăsesc și astăzi în starea de dezvoltare se­mifeudală în care au fost lăsate de comunism.

Pentru cei mai mulți dintre edilii PSD-iști, prelungirea man­datelor, ca urmare a pandemiei, reprezintă o mană cerească, pentru că le dă timp să-și „strângă oastea” și să lanseze noi promisiuni de „mai bine”, cu viitoarele fon­duri redistribuite. Guvernul liberal a făcut, de altfel, efor­turi intense, mai ales în contextul crizei sanitare, să le as­tâmpere „foamea” tuturor primarilor, dar – după dezmățul PSD-ist din primii trei ani de mandat, resursele sunt limi­tate și sărace. Administratorii PSD-iști au astfel „argu­men­tul” neînceperii sau nefinalizării proiectelor lor edili­tare, vinovați fiind, desigur, Orban și miniștrii săi, iar nu Grin­deanu, Tudose sau Dăncilă, care au condus „cu suc­ces” guvernele partidului lor. Situația este și mai com­pli­cată în marile orașe, unde primarii din PSD (în comparație cu cei ai PNL, care au transformat Clujul și Oradea în citadele occidentale) au dispus de fonduri imense, pentru a realiza îmbunătățiri edilitare de care acestea au absolută nevoie. Majoritatea lor au risipit însă bugetele locale pe spectacole „sunet și lumină”, reparații de fațadă, contracte edi­litare oneroase. Sub mandatul Gabrielei Firea, Bucu­reș­tiul a ajuns cel mai poluat oraș al României și una dintre cele mai irespirabile capitale europene. În București și în celelalte mari orașe administrate de reprezentanții PSD și ai sateliților lui s-au tocat miliarde de lei pe ni­micuri, cetățenii suportând adesea, mai mult sau mai puțin întâmplător, efectele gravelor disfuncționalități din in­fra­structura localităților în care trăiesc. Cartiere întregi din Ca­pitală s-au pomenit, de multe ori, fără apă caldă sau elec­tricitate, pentru că „companiile municipale” nu s-au în­țeles între ele, iar primarul general, împreună cu pri­marii de sector, erau mai preocupați să schimbe bordurile trotuarelor. Presați de alegeri, la fel ca ceilalți colegi de partid, Firea și-a adus aminte brusc de existența „marilor proiecte urbane”, de sănătatea citadinilor pe care îi păs­torește și țipă, acum, împotriva guvernului, pentru că lip­sesc fondurile, pentru că opoziția a obstrucționat-o în Consiliul Municipal etc.

Guvernul PNL nu are, practic, cum să contracareze, deciziile majorității parlamentare, dominată de PSD, care speculează până la refuz greșelile guvernării. Alegerile într-un singur tur favorizează, evident, primarii în func­țiune. Singura șansă pentru PNL de a răsturna situația și de a realiza o schimbare efectivă este renunțarea la or­go­liul de „mare partid”, nominalizând în țara, candidați unici ai dreptei, după modelul Bucureștiului, unde a fost desem­nat Nicușor Dan. Împreună cu USR+ și PMP, PNL-ul poate schimba soarta multor localități ale României.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian