Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Prințul Charles către români: „Vizitați România!”

Nu mai e de mult o noutate că Prințul Charles al Marii Britanii este cel mai mare promotor turistic al României. Prin vizitele sale, prin filmele documentare la care a parti­ci­pat, prin conferințele pe care le-a susținut, prin asumarea clară a descendenței sale din Vlad Țepeș, moștenitorul tronului Marii Bri­tanii a făcut pentru România mai mult decât toate oficiile de turism și participările la târguri in­ter­naționale, plătite cu bani grei de la buget. De fapt, Prințul Charles ne-a dat mai mult decât elan, mai mult decât entu­ziasm, ne-a dat și direcția în care ar trebui să ne dez­vol­tăm – zona de turism rural, eco­logic, după care sunt înnebuniți occi­dentalii, care s-au săturat de marile hote­luri, de turismul de masă și de „bifarea” la hei-rup a marilor „obiective” culturale. O pensiune simplă și cu­rată, în care poți sta de vorbă pe prispă cu proprietarul, o pădure, o poieniță cu flori rare și o bisericuță veche, o masă tradițională cu ce e prin grădină, mâncare sănătoasă, nu „fast food” înșfăcat pe grabă: așa vede Prințul Charles turismul românesc. Cum îl văd mulți dintre români o știm deja. Vedem disperarea cu care unii se îngrămădesc pe terasele im­per­sonale de pe litoralul nostru, vedem dis­perarea cu ca­re, în plină pandemie, alții stau la cozi la tes­te COVID-19, pentru a fugi în vacanță în Gre­­cia. Într-un an greu pentru turismul mon­dial, și implicit pentru turismul din Ro­mânia, Prințul Charles apare într-un nou film de susținere a acestui sector. Sur­pri­za e că, de data asta, Prințul nu se adre­sează străinilor, ci chiar românilor. Un mesaj cât se poate de emoționant. „Anul acesta tră­im cu toţii momente de profundă schimbare, în ca­re vieţile noastre au fost bulversate de pri­ma pandemie majoră din istoria contem­porană. Este o perioadă de imensă incer­ti­tudine şi teamă nu doar pentru siguranţa celor din jurul nostru, a prietenilor şi fa­mi­liilor noastre, ci şi pentru viitoarea bunăsta­re şi mijloacele de trai ale atâtor oameni. Peste tot în lume, ţările şi-au închis gra­niţele şi oamenii au fost nevoiţi să pună ca­păt călătoriilor. Sunt conştient de efectul de­vas­tator al acestei situaţii asupra sectorului turistic, a hotelurilor, restaurantelor şi altor întreprinderi turistice, dar şi a milioanelor de locuri de muncă ce depind de ele. Dar timpul petrecut acasă oferă, la rândul său, nenumărate ocazii minunate de a explora şi de a descoperi. Pe măsură ce restricţiile sunt eliminate, oamenii vor dori să călăto­reas­că din nou şi să redescopere lumea din jurul lor. E de înţeles că mulţi vor dori să ia primul avion şi să schimbe familiarul de acasă, cu o gură de aer străin. Totuşi, acum e mo­men­tul ideal să ne redescoperim rădă­cinile şi să refacem legătura cu moştenirea noastră. Sunt convins că românii care vor face astfel vor găsi nenumărate motive să se bucure şi să fie mândri de ţara lor. Sunt multe locuri de explorat, şi turismul local are un potenţial excepţional de a crea noi locuri de muncă, de a genera prosperitate, până şi în cele mai izolate zone rurale. Îi încurajez, deci, pe toţi românii să descopere bogăţiile de necrezut care se află între graniţele admirabilei lor ţări, iar atunci când voi putea să călătoresc din nou în România, va fi pentru mine o ocazie deosebită, pe care o voi preţui”.

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian