Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sănătate cu apă

– Balneoterapie în cada de-acasă –

Foto: 123RF

Corpul poate profita de apă în mai multe feluri. Apa și vaporii fierbinți dilată va­sele sanguine, favorizează tran­spirația, destind mușchii și articulațiile și atrag căl­dura la suprafață. Aplicațiile cu apă rece comprimă va­sele sanguine, reduc inflamația și congestia super­ficială, stimulează circulația sângelui în organele interne.

Terapia cu apă se compune din băi reci și fier­binți, băi de aburi, aplicații și comprese umede, fierbinți sau reci, dușuri și băi generale sau lo­calizate, băi de picioare sau de șezut, împăturiri.

BĂILE

* Forță și dinamism – umpleți cada cu apă rece (circa 16 grade), la o înălțime de 25 de cen­timetri. Așezați-vă încet în cadă. Fricțio­nați-vă cor­pul timp de un minut cu ajutorul unei perii sau al unei mă­nuși aspre. Ieșiți din cadă și fre­cați-vă ener­gic cu un pro­sop. Vă veți simți în formă maximă mult timp.

* Relaxare – intrați într-o cadă umplută pe ju­mătate cu apă la tempera­tura de 37 de grade. Tur­nați apoi pes­te ea, încet, apă rece, până ajunge la tem­pe­ratura de 15 grade (să dureze un sfert de oră). Ie­șiți din cadă, înveliți-vă într-un prosop de baie gros și bă­gați-vă în pat timp de o oră. Această rețetă este eficace îm­potriva stre­sului și a insomniei. Pen­tru a-i spori efectele, beți înainte de a intra în ca­dă o infuzie de va­leriană, de cimbru sau de tei.

* Febră – preparați o infuzie com­pusă din cantități egale de sare, oțet de me­re, cimbru, mărar și flori de tei. Puneți aces­te ingrediente în apă clocotită. Lăsați-o să se răceas­că la temperatura ca­merei, stre­curați-o și vărsați-o în apa din cadă, care nu trebuie să fie prea adâncă și să nu depă­șeas­că 24 de grade. Intrați în cadă timp de câteva mi­nute, apoi șter­geți-vă cu un prosop încălzit. (Atenție: dacă febra nu scade, consultați me­dicul.)

* Dureri menstruale – faceți o baie cu apă la temperatura de 44 de grade, vreme de cinci mi­nute. Sfârșiți prin­tr-o frecționare a bazinului cu apă rece.

* Hemoroizi – practicați metoda „Sitz”. Așezați unul lân­gă altul două lighene, unul umplut cu apă cal­dă, ce­lă­lalt cu apă rece. Pacientul trebuie să se așeze al­ter­na­tiv trei minute în apă caldă și un minut în apă rece, stând de fiecare dată cu pi­cioarele în ligheanul opus.

* Dureri de cap – baia cu muștar. E sufi­cient să vărsați o lingură de praf de muștar (boabe măcinate) într-un lighean cu apă fierbinte și să vă înmuiați picioarele în ea. În același timp, aplicați o com­presă rece pe frunte. Relaxați-vă, ținând picioarele în apă timp de 20-30 de minute.

* Insomnie – în anumite clinici din Occi­dent, unde se practică hidroterapia cu pacienții bolnavi de in­somnie, aceștia sunt puși să execute un veri­tabil „par­curs ac­va­tic”, care constă în străbaterea unui pârâu rece ca ghea­ța cu picioarele goale. A­cest exercițiu poate fi prac­­ti­cat și acasă, în propria dvs. cadă. Umpleți-o cu apă foar­te rece, până la nivelul gleznelor. Apoi, după ce vă obiș­nuiți cu ea, lăsați iarăși apa rece să curgă până ajun­ge la ni­ve­lul gambelor. Cu restul corpului îmbrăcat călduros, pășiți pe loc, călcând apa energic, scoțând, pe rând, pi­cioa­rele afa­ră. Încercați la fiecare pas să simțiți cum apa cu­prinde fiecare parte a piciorului dvs. – dege­tele, laba, călcâiul, pul­pa. La prima încer­care, ieșiți din cadă după treizeci de secunde. La relua­rea procedurii, puteți sta 2-3 minu­te. După ce ieșiți din cadă, șter­geți-vă picioarele, apoi încăl­țați niște șosete groase (încălzite în prea­labil) și odih­niți-vă timp de zece mi­nute. Practicat seara, înain­te de a vă culca, acest exer­cițiu vă va ajuta să dormiți neîntorși.

* Oboseală – pregătiți o baie cu aburi flo­rali. Aveți nevoie de flori proaspete (trandafiri, de exem­­plu), un mic vas de sticlă cu capac, o bucată de tifon și câteva linguri cu ulei de floarea-soarelui. Îmbibați tifo­nul cu ulei înainte de a-l așeza pe fun­dul recipien­tu­lui. Acoperiți-l cu un strat de petale. Umpleți vasul alter­nativ cu rânduri de tifon și altele de petale până la gura lui. Acoperiți-l și lăsați-l într-un loc cald, timp de patru zile, agitând recipientul în fiecare zi. Apoi, înlocuiți petalele cu altele proas­pete, până ce bucă­țile de tifon îmbibate cu ulei sunt saturate de aromă de trandafiri (acest lucru se va întâmpla du­pă două săp­tă­mâni). Ti­foa­nele aromate vor fi așezate (pe rând) în niș­te savo­niere, plasate în baie. Umpleți cada cu apă caldă până la înălți­mea de 15 centi­metri, adău­gați un pumn de sare grunjoasă sau două linguri cu sare marină, spriji­niți-vă capul pe un prosop făcut sul și relaxați-vă, inspirând mi­rosul de trandafiri.

Băile de șezut

Cistitele, constipațiile, hemoroizii, fisurile anale și problemele legate de organele genitale răspund foarte bine la băile de șezut. Acestea se practică cu ajutorul a două lighene, unul umplut cu apă cât se poate de caldă, altul, cu apă rece. Vreme de 3 mi­nute, pacientul se așea­ză în apa caldă, care trebuie să îi acopere coapsele și abdomenul, în vreme ce picioarele sunt vârâte în lighea­nul cu apă rece. Apoi, vreme de un minut, se practică con­trariul: așezat în baia rece, își vâră picioarele în apa caldă. Operația poate fi repetată. (Sunt interzise persoa­nelor care suferă de infecții renale sau sciatică.)

Atenție! Nu faceți niciodată baie cu stomacul plin. Dacă aveți probleme cu venele, infecții ale pielii sau tul­burări cardiace, evitați, de asemenea, băile.

DUȘURILE

Foto: Dreamstime – 2

Dușul scoțian este o excelentă me­todă de relaxare, dar și de dina­mizare, fiind toto­da­tă un tratament eficient împotriva ane­miei, amenoreei și artri­tei. Principiul este simplu: e suficient să faceți dușuri al­ter­na­ti­ve, fierbinți și reci. Începeți prin a lăsa să curgă pe partea dorsală a picioa­relor și pe spa­te un jet puternic de apă caldă, timp de aproximativ trei minute. Apoi, repetați pro­cedeul cu apă rece. În faza urmă­toare, tre­ceți jetul de apă pe fața pi­cioarelor și pe piept, cald mai întâi, apoi rece. După duș, ștergeți-vă bine, îmbrăcați un halat de baie călduros și odihniți-vă timp de o jumătate de oră.

ÎMPĂTURIRILE

* Gheața aplicată pe o lovitură potolește du­rerea și dezumflă contuzia. La fel de eficiente sunt compresele reci, mai puțin no­cive pen­tru piele. În caz de febră mare, împăturiți-vă picioa­re­le într-un prosop de bum­bac îmbi­bat cu apă rece și stors. Nu nu­mai că febra dvs. va scădea, dar veți eli­mina toa­te toxinele din corp și o să vă îmbunătățiți tonusul.

* Împăturirile fierbinți po­to­lesc spasmele musculare. Ele trebuie să fie de scurtă du­rată (niciodată mai mult de trei minute) și urmate de o împăturire rece, de un mi­nut, care va stimula circulația sanguină și limfatică. O com­presă caldă va calma durerile lombare. Una rece este foarte bună împotriva entorselor. Dar, atenție: nu abuzați de aceste tratamente, care acționează în profun­zime, și con­sultați un medic dacă simptomele dvs. persistă.

JETURILE DE APĂ

Reci sau calde, dirijate către o anume parte a corpului sau către corpul întreg, ele au rolul să antreneze circulația în vasele de sânge și să calmeze durerile mus­cu­lare. Procedeul se obține deșu­rubând capul dușului, pentru a rămâne numai furtunul. Im­por­tant este ca jetul de apă să nu pro­voace presiune asupra pielii, ci să curgă pe ea ca o manta.

* Jeturile de apă pe mâini: regle­men­tează circu­la­ția sângelui, bă­tăile inimii și res­pirația. Se trece je­tul de apă întâi pe spatele bra­țelor, de la palmă spre umăr, apoi pe fața lor, de la umăr spre înche­ie­tură. Fiecare procedeu durează 20 de secunde. Apoi vă ștergeți și vă îm­brăcați.

* Jeturile de apă pe ge­nunchi: re­glementează circu­lația sângelui în bazinul infe­rior și în organele ge­nitale. Se îndreaptă jetul, pe rând, pe do­sul genunchilor, apoi pe față. Interzis în perioada men­stru­ală și dacă există infecții urinare.

* Jeturile de apă pe pi­cioare: com­bat varicele și vasele de sânge vizi­bile. Se aplică jetul întâi pe spate, apoi pe fața picioa­relor. În toate ca­zurile se folosește apa rece.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian