Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

În vremuri de pandemie

PREVENȚIE – India, la pământ

Foto: Shutterstock

Ca medic sau asis­tent, înveți că este ex­trem de important să le alungi pacienților frica. Dar cum să faci asta în New Delhi, de exemplu, unde virusul pandemiei se răspândește cu viteza luminii? Masca de protecție, viziera din plexiglas și mănușile de latex sunt mai importante decât apropierea omenească. Pacienții vin la doctor pe bandă rulantă, își lasă capul pe spate, li se vâră un bețișor în nas și altul în gât, apoi… următorul. Când se va termina? Conform statisticilor, la începutul săptămânii, India înregistra 2.600.000 de infectări… Dar ce valoare are această cifră într-o țară săracă, cu spitale puține și testări aproape inexistente?

SOCIETATE – Frați cu codrul și frunza verde

57% dintre europeni declară că pandemia cu coronavirus i-a apropiat mai mult de natură și că doresc să se integreze în ea. Drept urmare, au ales ca loc de vacanță zone din apropierea pădurilor, pe care învață să le cunoască mai bine, locuind în copaci.

LITERATURĂ – Un zâmbet și mult talent

Foto: Getty Images

Candice Carty-Williams, în vârstă de 31 de ani, este prima femeie de culoare care a obținut celebrul premiu „Bri­tish Book Award”. Ro­ma­nul ei fusese desemnat, încă de la apariție, drept „car­tea anu­lui”. Considerată de critici „o capo­do­peră”, cartea povestește despre o tâ­nără londoneză, care, la fel ca și autoarea, are rădăcini jamaicane. „Queenie”, romanul scriitoarei bri­tanice, se traduce, deja, în zece limbi.

DEPENDENȚE – Tot mai puțini fumători

Frica de pandemie are, uneori, urmări fericite. Conform unui studiu publicat în Germa­nia, tot mai mulți tineri renunță la ți­gări. Doar 5,6 pro­cen­te dintre adoles­cen­ții între 12 și 17 ani mai fumează și doar 21,2 pro­cente dintre adul­ții tineri. Sunt cele mai scăzute valori, de la că­derea Zidului din Berlin.

POLITICĂ – „Obama” se întorc

Foto: Getty Images

După plecarea de la Casa Albă, multă vreme, soții Michelle și Barack Obama s-au ocupat doar de golf, lux și bani. Dar acum intră în luptă alături de democratul Joe Biden, pentru a-l susține în campania electorală, împotriva lui Trump. Proble­ma este că imaginea celor doi nu mai este chiar așa de „idilică”. În cei trei ani de după preșe­dinție, Obama, literalmente, s-a îmbogățit, un „amănunt” cu care manifestanții negri din mișcarea „Black lives matter” nu se îm­pacă deloc. În loc să lupte pentru drepturile celor dintre care a răsărit, el își cumpără o vilă de 850 de metri pătrați în „Kalo­rama”, cartierul bogaților din New York, gard în gard cu Jeff Bezos, șeful trustului Amazon, și grădină în grădină cu Ivanka Trump și soțul ei, Jared Kushner, actualul sfetnic al președintelui Trump. În plus, soții Obama mai au și o reșe­dință pe insu­la de vacan­ță Martha’s Vineyard, pentru care au plătit 12 milioane de dolari. Și mai au o casă veche, în Chicago, care valorează doar 8 mili­oane. „Bietul negru” a­juns președinte se nu­mă­ră, astăzi, prin­tre bogații Americii, atât de huliți de manifestanți. Când a părăsit Casa Al­bă, preșe­dintele de cu­loa­re al SUA a declarat că vrea să se întoarcă la „viața normală”. Gata cu „First Family”, „ameri­cani nor­mali”! O normalitate as­cunsă, însă, într-o sferă pri­va­tă, închisă etanș, com­pusă din nesfârșite vacanțe, prezențe în cluburi elitiste de golf și în săli ex­clu­siviste de fitness, petreceri ală­turi de Oprah Winfrey, pe iahturile unor miliar­dari. Ce-i drept, Mi­chelle și Barak Oba­ma au înființat și funda­ții pentru ti­ne­rii de culoare, au produs seria­le Net­flix, care le-au adus, însă, un venit de 50 de milioane de dolari și un loc în „Top 100” ai ce­lor mai puternici oameni din Holly­­wood. Au semnat contracte pentru viitoa­re cărți, în va­loare de 60 de mili­oane de dolari, iar la turul de promo­vare a volu­mului de memorii al lui Michelle, deve­nit best-seller, biletul de intrare la întâlni­rile publicului cu autoarea a costat 4.000 de do­lari. Barack primește pen­tru o conferință 400.000 de dolari, iar Mi­chelle – 200.000. Pentru trei vor­biri scurte la niște firme de pe Wall Street, a câști­gat 1,2 mili­oane de dolari, o sumă pe care un negru de rând, spălător de ma­șini sau adunător de gu­noaie, n-o primește în toa­tă viața lui. Dacă acti­vită­țile soților Obama ar tre­bui să pri­mească un nu­me, acela ar fi „neguțători ai fostei func­ții de pre­ședin­te”. Con­form apre­cie­rilor „A­merican Uni­ver­sity”, afa­cerile post-prezidenția­le le aduc soți­lor Obama un venit de 242,5 milioa­ne de dolari. „Depășesc ori­ce limită! Trădează idea­lurile pen­tru care au fost susți­nuți!”. Reac­țiile pe internet sunt tot mai nume­roase în ultimul timp și, în mare majoritate, le aparțin unor ameri­cani de culoare. „Sunt o femeie neagră, da, sunt o fană Obama, da, da! L-am vizitat în biroul lui din Chi­cago și în biroul din Washington. Ne cunoaștem. L-am susținut 99%. Dar merge prea departe, de la un timp. S-a îndepărtat de rădăci­nile lui. Nu mai are legătură cu baza. Nici cu Chi­cago, locul de unde a ple­cat.” Soții Obama fac parte, în prezent, din „Establishment”, ba și mai mult, din aristocrația Americii. Întrebarea care se pune este: îi va fi de folos un astfel de om, demo­cra­tului Joe Biden? Va mai aduce mase de negri la vot? Con­form sonda­jelor, în 2009, 71% dintre afro-ame­ricani credeau în Obama; în 2016 (aproa­pe de finalul manda­tului), doar 52%, iar în pre­zent, pes­te 68% din populația de culoare a SUA afirmă că politica lui Obama nu le-a servit cauza, așa cum sperau să se-ntâmple, că le-a trezit spe­ranțe care apoi au murit. Să fie oare un asemenea om capabil să-l sprijine pe Joe Biden în bătălia contra lui Trump? „Sper să reușim”, a declarat într-un in­terviu Mi­chelle Obama. „Înainte de a ne scu­funda.”

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian