Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

RODICA CULCER despre… „Absenteismul la vot ne poate arunca din nou în brațele ciumei roșii”

– Președintele Klaus Iohannis a luat zilele tre­cute o decizie neașteptată: rechemarea în țară a 26 din­tre ambasadorii României, unii dintre ei cu „por­tofolii” delicate, ca Rusia, Turcia sau Ungaria. Care să fie motivația acestor schimbări?

– Din păcate, nici Președinția, nici MAE nu sunt mo­dele de transparență, iar dezbaterea pe teme de po­litică externă este „sublimă, dar lipsește cu desă­vâr­șire” la noi, astfel încât nu putem decât să speculăm pe tema schimbărilor de ambasadori, care se pare că vor con­tinua. Nu știm nimic concret despre filozofia acestui de­mers sau despre criteriile de selecție apli­cate. Astfel, dacă Dan Mihalache trebuia să fi fost de mult adus aca­să din Marea Britanie, nu avem nicio explicație pentru rechemarea lui Adrian Cioroianu de la UNESCO și nici nu știm dacă – și mai ales cu cine – vor fi înlocuiți am­ba­­sadori performanți, ca Emil Hurezeanu (Germania), Luca Niculescu (Franța), ca să nu mai vorbim de Geor­ge Maior, al cărui mandat la Washington a expirat și el în vară. Totodată, nu ne putem da seama dacă schim­ba­rea ambasadorului de la Moscova marchează o schim­­bare de optică față de această țară atât de peri­cu­loasă pentru UE în ansamblu și pentru România în spe­cial, pentru că dezbaterea publică pe această temă lip­sește, iar ambasadorul nostru în Rusia este complet ne­cunoscut publicului larg. Oare tot iluștri necunoscuți ne vor reprezenta și pe viitor? Potrivit celor comu­nicate pre­sei de surse din MAE – Doamne ferește să se facă vre­un exercițiu de co­municare publică! – se pre­co­ni­zează schimbarea aproa­pe în întregime a echipei de am­ba­sadori numiți în pe­rioa­da coabitării cu gu­vernele PSD, cu care șeful sta­tului nu a putut colabora în pri­vința se­lecției șefilor de misiuni diplomatice. Putem pre­supune însă și că no­ul ministru de Externe, Bogdan Aurescu, are am­bi­ția de a-și alcătui propria echipă de diplo­mați. Tot sur­sele din MAE au anunțat că noii am­basadori vor pro­veni din rândul specia­liștilor din Cen­trala MAE și vor fi mai tineri decât cei retrași. Dar nici vârsta, nici apar­tenența de Centrala MAE nu garantează valoarea pro­fe­sională, astfel încât va trebui să așteptăm nu­mi­rile pentru a evalua calitatea și semnificația acestui demers.

– În mai puțin de două săptămâni vor avea loc alegerile locale. Ne mai putem aștepta la surprize? De unde ar putea apărea ele? V-a impresionat ceva, în bine sau în rău, în această campanie?

– Marea surpriză ar fi o campanie elegantă, bazată pe proiecte și idei, dar la așa ceva nici nu ne putem gân­di, atâta vreme cât avem de-a face cu PSD. Niciodată până acum, însă, candidații PSD nu au fost mai grobieni, mai necivilizați, și nici moderatorii TV mai slabi în ceea ce, greșit, se numește „dezbatere electorală” la te­le­viziuni, căci nu este vorba decât de un spectacol prost, cu țipete, insulte și atacuri sub centură. Într-un singur caz devin moderatorii activi, chiar agresivi, și anume, când este vorba de candidații USR-PLUS, mai ales Clo­­tilde Armand, care este atacată nu numai la confe­rin­țele de presă și întâlnirile cu alegătorii, ci și concertat, la toate emisiunile de te­leviziune, inclusiv cu informații false și comentarii subur­bane. Nu poți să nu simți că ac­tuala clasă po­litică, adică PNL și PSD, deopotrivă, se simte ame­nințată de un partid nou, necontaminat de practicile corupte și politicianiste, cu care aceste două par­tide se simt atât de confortabil, încât primarii și par­la­mentarii lor nu au nicio problemă să treacă de la un partid la celălalt, dacă interesele personale sau de grup o cer. De altfel, preluarea de către PNL, în numele prag­ma­tismului, a sute de primari PSD, unii chiar cu dosare pe­nale, este altă sursă de dezamăgire a actualei cam­pa­nii, mai ales pentru că evidențiază falsitatea discur­su­lui liberal privind depesedizarea. În privința rezul­ta­te­lor, probabil că marile surprize vor fi la Bucu­rești, un­de intrarea în cursă a lui Traian Băsescu o ajută mult pe Gabriela Firea. Potrivit unor sondaje recente, Ni­cu­șor Dan nu o devansează decât cu două procente, ceea ce poate fi problematic, pe măsură ce cam­pania PSD se intensifică și devine tot mai agre­sivă. Nu putem așadar exclude surpriza neplăcută, ca doamna Firea să câștige al doilea mandat de Primar General și nici ca PSD să con­tro­leze în continuare sec­toarele, deși PNL și USR-PLUS au prezentat can­didați buni. Marea necunoscută ră­mâne partici­parea la vot a celor care înțeleg necesi­ta­tea schimbării. Din această pers­pectivă, cea mai tristă sur­priză ar fi ab­sen­teismul, care ne poate arunca din nou în ghearele „ciumei roșii” pentru patru ani.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian