Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un sprijin uriaș pentru sănătate – Mișcarea fizică

– Noi descoperiri în domeniul medical –

Sportul și Coronavirusul

Foto: Shutterstock

Potrivit unei ipoteze lansate recent de medicul și conferențiarul român Bogdan-Alexandru Ha­giu, exercițiile fizice practicate cu moderație ar putea juca un rol în evitarea formelor grave de Covid-19, ba chiar și în prevenirea acestei boli. O lucrare științifică pe această temă a fost publicată în 20 august de cercetătorul ieșean în „Journal of Phar­maceutical Research International”, una din­tre cele mai prestigioase publicații de profil.

Studiul indică faptul că virusul SARS-CoV-2 atacă mitocondriile (organite celulare ce produc energie și de care depinde în bună măsură imuni­tatea), ceea ce poate duce la forme grave ale infec­ției. Dat fiind că funcționalitatea mitocon­driilor este îmbunătățită de practicarea exercițiilor fizice, oamenii sănătoși sunt îndemnați de me­dicul român să nu adopte un stil de viață sedentar în timpul pan­demiei, ci să facă sport. Bogdan-Ale­xandru Ha­giu recomandă, în acest sens, mai ales practicarea unor exerciții de rezistență și anduranță (de tipul joggingului, ciclismului și înotului).

În introducerea lucrării, specia­listul român afirmă că inclusiv vârst­nicii, considerați mai ex­puși în fața Covid-19, au de câștigat de pe urma practicării unor exerciții fizice. El atenționează însă că în cazul lor, pentru a avea efectul scontat în sti­mularea imunității, exercițiile tre­buie practi­cate cu moderație. Cu alte cuvinte, ele nu trebuie făcute pe pe­rioade prea îndelungate şi nici nu tre­buie să aibă o intensitate exagerată.

Sportul și glaucomul

„Dacă sunteți o persoană ac­tivă și faceți exer­ciții în mod re­gulat, ați putea evita apariția glau­co­mului”. Conclu­zia apar­ține unui studiu realizat în Ger­mania asupra a peste 9.500 de participanți de ambele sexe, cu vârste cuprin­se între 40 și 81 de ani.

Experții de la So­cie­tatea Germană de Oftal­mo­logie afirmă că sporturile de andu­ran­ță, precum ci­clismul sau alergatul, reduc hi­pertensiunea intraocu­lară (presiunea exerci­ta­tă în interiorul ochiu­lui), capul nervului op­tic fiind mai bine ali­men­tat cu sânge. A­cești factori ar putea explica de ce amatorii de sport se confruntă cu un risc scăzut de a face glaucom.

Pe de altă parte, este încă neclar în ce măsură exer­cițiile ne pot ajuta să și sto­păm boa­la, odată ce aceasta s-a instalat. Socie­tatea Germană de Oftalmologie su­bli­nia­ză că acest aspect nu a fost încă in­ves­tigat în suficientă măsură, dar exis­tă speranța ca factorul care împiedică boala să apară să-i oprească și evoluția.

Hipertensiunea intraoculară repre­zintă unul dintre factorii de risc care conduc la apariția glau­comului. Pentru această boală nu există un re­mediu, și ea trece ade­sea neobservată pentru o lungă perioadă de timp. Cu cât diagnos­ticul este pus mai din vreme, cu atât cresc șan­­sele ca ner­vul optic să poată fi salvat. Ris­cul de a face glaucom crește odată cu vârsta.

Conform „Societății Of­tal­mologice”, circa un milion de oameni din Germania suferă de glaucom. Această boală este totodată una dintre cele mai co­mune cauze ale orbirii. (©️DPA)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian