Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un antiviral natural – CAPRIFOIUL

Foto: Shutterstock – 3

• O plantă binecuvântată, prin însăși denumirea sa populară – „Mâna Maicii Domnului” – Caprifoiul are o forță vindecătoare pe care începem tot mai mult să o descifrăm. În China, este folosit în lupta cu Covid-19 •

Ce ne spune tradiția populară?

Farm. Carmen Ponoran

Legenda spune că atunci când Fecioara Maria a mers să o viziteze pe Elisabeta, care era însărci­nată cu Ioan Botezătorul, aceasta i-a vorbit şi des­pre o boală pe care o avea de mul­tă vreme şi căreia nu-i gă­sise leac. Atunci Fecioara Maria a dus-o în grădină, de unde a cules o plantă căreia Elisabeta nu-i dăduse nicio atenţie până atunci. A luat-o, a ţinut o clipă mâna peste ea şi i-a dat-o rudei sale. Elisabeta a luat planta, a făcut o fiertură din ea şi s-a vin­decat, de parcă boala îi fusese luată cu mâna. Oamenii au aflat apoi despre iarba tămăduitoare, şi când cineva o întreba pe Eli­sabeta cum se cheamă planta cea bună de leac, ea spunea bucuroasă: „Mâna Maicii Domnului”, şi surâdea, la amintirea întâlnirii cu Fecioara Maria.

Caprifoiul în fitoterapie

Caprifoiul, plantă originară din Asia, crește spontan și în Europa. Este o plantă cățărătoare, iar lăstarii, acoperiți cu frunzulițe mici, pot atinge 3-4 metri. Florile, de culoare alb și crem, sunt mici și parfumate, apar în lunile mai și iunie, dispar pe tim­pul verii și reapar la începutul toamnei. Există circa 180 de specii de Caprifoi în regiunile tempe­rate, iar despre ele se spune că toate au proprietăți terapeutice, cu toate că nu sunt folosite în fitotera­pia clasică, modernă. În fitoterapia tradițională – populară – sunt cunoscute următoarele efecte ale plantei: expectorant, emolient, antispastic, diuretic, laxativ, antimicrobian, sedativ. Sunt utilizate florile și frunzele, uneori și semințele. Fructele, în schimb, sunt toxice.

Chinezii aduc Caprifoiul în atenția lumii științifice

Caprifoiul a fost adus în atenția publică în acest an, 2020, de către cercetătorii chinezi, datorită strădaniei lor de a găsi soluții eficiente în tratarea Covid-19. În China, planta a devenit „vedeta” des­tinată să ajute organismul infectat cu virusul SARS-CoV-2 să își recapete starea de sănătate.

Totul a pornit de la utilizarea Caprifoiului (de mii de ani), în medicina tradițională chi­neză, fiind inclus într-o serie de complexe fito­terapice (amestecuri de ierburi), destinate prevenirii și tratării afecțiunilor respiratorii. Caprifoiul a fost folosit apoi și în secolul XXI, pentru tra­tarea epidemiei SARS (sindromul respira­tor acut), care a afectat lumea în pe­rioada 2000-2003.

Cercetările științifice conduse de prof. Chen-Yu Zhang, ale căror rezultate au fost publicate în 2014, au concluzionat că decoctul de Caprifoi, îmbogățit cu un microARN ve­getal al acestei plante – MIR2911, ar putea in­hiba replicarea unor virusuri gripale A (IAV), inclusiv H1N1, H5N1 și H7N9. Reluat în 2020, studiul a fost realizat sub coordonarea ace­lu­iași prof. Zhang, la Universitatea Nanjing și într-un spi­tal din acest oraș, urmărind felul în care MIR2911 influențează virusul SARS-CoV-2. Au fost obținute rezultate încurajatoare, care susțin efectul pozitiv al Capri­foiului, prin inhibarea replicării SARS-CoV-2 și accelerarea conversiei negative a pacien­ților in­fec­tați, ceea ce se traduce prin vindecare, constituind astfel o strategie terapeutică de luat în considerare pentru tratarea Covid-19.

Pe de altă parte, de la dr. Ioan Dumitrescu, medic ro­mân specializat și în medici­na tradițională chineză, am aflat că doctorul chinez Sarah Li, referindu-se la efectele anti­virale și imunomodu­la­toare ale Caprifoiului, re­co­mandă utilizarea plantei în cure periodice, în special în perioada de debut a infecției cu Covid-19, pentru a îm­piedica propagarea virusului din tractul respirator supe­rior (nas, gât) în plă­mâni.

Caprifoiul în gemoterapie

image description

La noi în țară, dacă fitoterapia clasică nu a mizat pe efectele terapeutice ale Caprifoiului, în schimb, gemoterapia nu l-a trecut cu vederea. Se folosesc mlădițele Capri­foiului de munte – ca întotdeauna, în gemote­rapie se aleg speciile care cresc spontan, în arealul în care efectele terapeu­tice se relevă cel mai bine. Tinerele mlădițe, bo­gate în factori de creș­tere, ce­lule stem vegetale și com­puși activi spe­cifici acestei faze de dez­voltare a plantei, au fost studiate ca extract gemo­terapic, obținut prin rețe­ta cla­sică, prin macerare la rece, într-un amestec glicero-alcoolic.

Gemo­terapicul de Ca­prifoi acționează la nivel respirator, cu reco­mandare în special în tuse și răgușeală, în afec­ți­uni respiratorii acu­te sau cronice. La Plant­extrakt se fabrică Extractul din mlădițe de Caprifoi și Polygemma 3 – Tuse, care conține, pe lângă gemo­terapicele de carpen, călin, și Caprifoi.

Ca mulți alți medici din România specializați în gemoterapie, dr. Mihaela Orodan, medic primar Medicină de urgență din Arad, îl recomandă pa­cien­ților săi cu rezultate foarte bune, observând că „este bine tolerat în administrări pe perioade lungi de timp, mai ales la pacienții suferinzi de afecțiuni respi­ratorii cronice, însoțite de tuse uscată sau umedă.”

Literatura de specialitate din domeniul gemoterapiei menționează recomandarea Extractului din mlădițe de Caprifoi în gripă, un aspect mai puțin experimentat de medicii din România specia­lizați în gemoterapie. Rezul­tatele studiilor realizate de că­tre cercetătorii chinezi ne orientează o dată în plus să includem această recoman­dare pentru gemoterapicul de Caprifoi, fie că este vorba de gripa sezonieră sau infecția Covid-19, de la pri­mele sem­ne de boală, pentru a susține organismul în efortul său de reechilibrare și vindecare.

Foto: Shutterstock

Recomandarea în infecțiile respiratorii de etio­logie virală este susținută și de celelalte arii de ac­țiune ale gemoterapicului de Caprifoi, precum fica­tul și splina, ale căror funcții le reechili­brează, cu recomandare și pentru cazuri de ficat sau splină mărite în volum (hepa­tomegalie, splenomegalie). Astfel, buna funcționare a ficatului, organ-cheie în producţia de energie pentru organism, este esenția­lă pentru refacerea din boa­lă. În ce privește splina, aceasta este un organ important pentru o bună imunitate a organismului, fiind respon­sabilă și cu producția de anticorpi, astfel încât disfuncțio­nalitățile de la acest nivel predispun la îmbol­nă­vire.

Natura își dezvăluie pas cu pas misterele și ține de inteligența umană să caute în acest izvor ne­se­cat de sănătate soluții pentru vindecare. În ce pri­vește Caprifoiul, cercetările științifice vor conti­nua, iar experiența clinică va fi cea care va trage concluziile finale. Gemoterapia, pe de altă parte, îmbogățește arsenalul terapeutic natural și ne con­vinge prin efectele sale, lipsite de reacții adverse.

Farm. CARMEN PONORAN

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian