Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

RODICA CULCER despre… „PNL și USR PLUS au făcut breșe importante”

– Votul exprimat de români la alegerile locale a pro­dus multe surprize. Care ar fi principalele con­cluzii care se desprind?  Ne dau rezultatele un indiciu des­pre ce va urma la alegerile generale din decem­brie?

– Înainte de toate, constatăm că PSD nu mai domină România. El rămâne încă puternic în acele zone sărace din sud și din est, unde și populația are o educație pre­cară, pe care PSD le-a menținut într-o stare de subdez­voltare tocmai pentru a-și asigura un electorat captiv. Chiar și în aceste zone, însă, PNL și USRPLUS au făcut breșe importante, emblematică în acest sens fiind victoria asupra lui Marian Oprișan în Vrancea. Un rol esen­țial l-a jucat și exemplul orașelor bine administrate din Ardeal, conduse de primari ai opoziției, care au atras fonduri europene și nu au așteptat subvenții de la guvern. Prin puterea exemplului, aceste municipii, ca de pildă Clujul și Oradea, au determinat schimbări de opțiuni politice la nivel național, pentru că, după trei­zeci de ani, românii s-au săturat de proasta administrare și de corupția psd-iștilor și încep să aspire la un nivel de viață comparabil cu cel din UE. Epoca stagnării post-comuniste începe să apună, nu în ultimul rând, sub presiunea unei noi generații, a cărei prezență la vot a făcut diferența în multe locuri. Așa se explică victoria unor profesioniști tineri și cu o mentalitate complet diferită de cea a vechilor oameni de partid, la București, la Timișoara, la Brașov, la Bacău, și în trei sectoare din București. Vechii primari care au primit un nou mandat, ca Emil Boc, au demonstrat că se mișcă în pas cu vre­murile și sunt, nu doar buni administratori, ci și pro­motori ai dezvoltării economice, cu o viziune strategică pentru viitorul municipiului și al regiunii. Din această pers­pectivă, putem fi încrezători că la alegerile parla­mentare, PSD își va pierde majoritatea, mai ales că opo­ziția PNL și USRPLUS, împreună, a câștigat deta­șat votul politic la acest scrutin. Nu va fi însă deloc ușor, pentru că, după cum s-a văzut în Capitală, la sectoarele 1 și 5, capacitatea rețelelor psd-iste de tip ma­fiot de a denatura rezultatul votului este încă im­portantă. Aceste rețele nu vor renunța cu ușurință la putere, ci doar dacă vor fi obligate cu forța – forța vo­tului, a legii și a vigilenței civice, se înțelege.

– Prins în cleștele electoral al ultimelor luni, bu­getul are de suportat o presiune tot mai puternică. PSD profită de majoritatea din Parlament și continuă să forțeze creșteri populiste ale cheltuielilor bugetare, cum este  punctul de pensie, ridicat cu 40%. Va reuși guvernul să facă față tentației populiste până la alegerile din decembrie?

– Prin numeroase manevre de contestare la CCR, probabil că guvernul va reuși să oprească dezmățul ires­ponsabilității financiare al PSD, deși se pare că exis­tă temeiuri juridice, pentru ca CCR să respingă con­testațiile guvernului. Merită să medităm puțin asupra oportunismului partidelor și a calculelor politicianiste, de vreme ce PNL a votat anul trecut legea pe care azi vrea s-o încalce. Or, legea era la fel de împovărătoare pen­tru buget și atunci, chiar dacă nu intervenise pan­demia. Pe de altă parte, chiar dacă PNL reușește să blo­cheze populismul PSD, nu putem să nu observăm că sistemul de pensii este profund inechitabil și că mărirea pen­siilor bazate pe contributivitate nu este condam­na­bilă, doar pentru că vine de la PSD. Până la urmă, PSD este cel care a mărit salariile personalului medical, după decenii de inechitate față de această categorie pro­fe­sio­nală. Pensionarii se pot întreba pe bună dreptate, de ce numai ei plătesc prețul pandemiei, nu și masa de func­ționari din administrație, care a primit o mărire salarială anul acesta, sau conducătorii diferitelor agenții și au­to­ri­tăți, remunerați cu zeci de mii de euro lunar, din bani pu­blici; sau de ce polițiștii, jandarmii și cei care lu­crează în justiție se pensionează cu sume fabuloase, când sunt încă în putere de muncă. Concomitent cu refuzul de a mări punctul de pensie cu 40%, justificat poate economic, ar fi trebuit să vedem din partea guver­nu­lui o preocupare pentru reformă și raționalizarea cheltuielilor bugetare și, mai ales, pentru o mai bună colectare a veniturilor, capitol la care România a rămas codașă în Europa, și sub guvernarea PNL.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian