Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Dr. RAREȘ SIMU (medic specialist în imunologie clinică și alergologie, cu competență în homeopatie): „Fără studii temeinice privind efectul lor pe termen lung, decizia de administrare a vaccinurilor s-ar putea dovedi o eroare”

Ultima speranță în lupta cu pandemia: VACCINUL ANTI-COVID-19

„Vaccinurile ARN, mai ușor de produs, dar mai puțin eficiente decât vaccinurile clasice”

– De curând, concernul farmaceutic Pfizer a anunțat scoaterea pe piață a vaccinului împotriva SARS-CoV-2, care – conform studiilor – are o eficiență de peste 90%. E o veste bună sau încă ar trebui să fim rezervați?

Foto: Shutterstock – 2

– Putem spune că este o veste excelentă, dacă efectele sunt cele anunțate de producător. Și spun asta, pentru că situația actuală este din ce în ce mai gravă. Pandemia cu care ne confruntăm afectează, din ce în ce mai mult, toate domeniile vieții noas­tre: sănătate, educație, economie, relații sociale… Un lucru e clar: cu cât se ajunge mai repede la imu­nizarea unui procent mare din populație, cu atât mai repede se va termina pandemia. Există studii bazate pe modele matematice care arată că, în cazul SARS-CoV-2, pragul de imunizare colectivă e în jur de 60%, iar acest prag poate fi atins mult mai repede prin vaccinare decât prin infectarea natura­lă. Pe de altă parte, există experți care susțin că imu­nitatea colectivă nu poate fi realizată în cazul Covid-19, pentru că anticorpii dezvoltați de cei care au trecut prin boală nu rămân în organism pe termen lung. În această situație, singura soluție efi­cientă e vaccinarea periodică, la fel ca în cazul gri­pei sezoniere.

– Din declarațiile specialiștilor implicați în conceperea vaccinului, acesta este bazat pe un mecanism de apărare total nou, care nu s-a mai folosit până acum în medicina umană: conține informație ARN, care „învață” corpul să recu­noască virusul și să lupte împotriva lui. Din punct de vedere imunitar, sunt de ajuns aceste infor­mații pentru o „bătălie” atât de grea?

– Mă voi referi în general la vaccinurile care folosesc tehnologia ARN, nu în mod specific la vaccinul Pfizer, neavând încă suficiente informații despre acesta. Vaccinurile bazate pe tehnologia ARN au început să fie studiate din încercarea de a găsi metode mai eficiente și mai ușoare pentru produc­ție. Studiile făcute cu aceste vaccinuri au debutat la sfârșitul anilor ’90, dar încă nu s-a aprobat utili­zarea în masă a unui vaccin bazat pe această teh­nologie. Există însă vaccinuri de acest tip pentru uzul veterinar, care s-au dovedit eficiente. Teoretic, vaccinurile ARN se folosesc de propriile celule ale persoanei care primește vaccinul, pentru a pro­duce un stimul (antigenul) care va gene­ra un răspuns imun, prin pro­duce­rea anticorpilor protectivi. Unul din avantajele vaccinului ARN constă în faptul că prin comparație cu vac­cinurile clasice, în cazul lor nu mai e nevoie ca virusul să fie cultivat în laborator, un proces foarte laborios. Din aceste motive, vaccinurile pe bază de ARN sunt mult mai ușor de obținut și de produs în cantități mari, aspect foarte important în contextul actualei pandemii deși, cel puțin până acum, vaccinurile clasice s-au dove­dit mai eficiente din punct de vedere imunologic decât cele pe bază de ARN. De altfel, se știe că sunt în studiu și mai mul­te vac­cinuri bazate pe tehno­logiile clasice împo­tri­va SARS-CoV-2, în care se utilizează virus inac­ti­vat sau fragmente ale aces­tuia, dintre care cel reali­zat de concernul farma­ceutic „Moderna” din SUA (aflat în faza a treia de cercetare) a obținut cele mai încurajatoare rezul­tate, având o eficiență de 94,5% în combaterea virusului pandemic.

„În cazul vaccinului Pfizer, temperatura de depozitare și transportare este între –70 și –80°C”

– Un neajuns al vaccinului Pfizer îl constituie temperatura extrem de scăzută la care trebuie păs­trat până în momentul administrării: între –70 și –80°C. De ce e nevoie să stea „înghețat” până la injectare?

– Acesta este unul dintre marile dezavantaje ale vaccinurilor care folosesc ARN. Tem­pe­raturile foar­te joase asigură stabilitatea structurii proteice a ARN. În condițiile în care aceasta se denaturează, răspunsul imun al organismului nu va fi cel scontat, și vaccinul nu va fi eficient. Sistemul imun are un răspuns ex­trem de specific la diferiți stimuli. Anticor­pii produși în organism în urma admi­nistrării unui vaccin sunt „croiți” pen­tru modelul transmis de vaccinul res­pec­tiv. Dacă acest model este modi­ficat, anticorpii rezultați în urma admi­nis­trării pot să fie ineficienți, să nu mai confere pro­­tec­ție, pen­tru că nu se mai potrivesc cu virusul res­pectiv. În cazul vaccinului Pfizer, temperatura de depo­zitare și transportare este între –70 și –80°C. Evident că acest lucru îngreunează distri­buția și administrarea serului, dar este esențial pentru efica­citatea și siguranța vaccinului.

– Dar unitățile sanitare din România au con­diții să păstreze vaccinul la aceste temperaturi?

– În mod normal, laboratoarele mari dispun de congelatoare care pot asigura condiții optime de depozitare, dar numărul și capaci­tatea de stocare a acestora sunt, în mod evident, re­duse. Pentru a asi­gura o imuni­zare în masă eficientă vorbim de mili­oane de doze care tre­buie transpor­tate, stocate și ad­ministrate într-un interval scurt de timp, respectând condiții stricte de temperatură, ceea ce va fi dificil de gestionat și va necesita eforturi sus­ținute. Așadar, este destul de clar că vaccinul Pfizer prezintă un deza­van­­taj: nu se poate administra la fel ca vacci­nu­rile clasice, care nu tre­buie con­ge­late. Administrarea vac­ci­nului va trebui să fie asigurată în centre medicale mari, do­tate cu apa­ratură ce permite păstrarea dozelor de vac­cin la temperaturi optime. Acesta este unul din­tre motivele pentru care spe­cialiștii susțin că imu­nizarea cu acest tip de vaccin nu se va putea face decât la un procent mic al popu­lației, la nivel mon­dial.

„Niciun vaccin nu conferă imunitate pe viață”

– După injectare, vaccinul asigură protecție totală la SARS-CoV-2?

– În general, toate vaccinurile asigură protecție după administrare, dar cei vaccinaţi nu sunt 100% protejați de boală. În funcție de vaccin, un procent mai mic sau mai mare dintre cei care au fost vac­cinați nu dezvoltă imunitate; cele mai eficiente vac­cinuri oferă o protecție între 95 și 99%. În parti­cular, niciun vaccin nu conferă, după administrare, imunitate pe via­ță. De exemplu, la tetanos se con­sideră că o persoană care nu a făcut vaccinul sau un rapel într-un in­terval de 10 ani, nu mai este pro­tejată. Pentru SARS-CoV-2, în pre­zent, se fac stu­dii intense pentru a vedea cât du­rează imuni­tatea natu­rală – cea care ar trebui să apară la pacienții care s-au vindecat. Con­form unor studii seri­oase, la unii pacienți, anticorpii protectivi dispar rapid după vinde­care. Aceste date ridică mari semne de întrebare asu­pra perioadei în care vaccinul îm­po­triva SARS-CoV-2 ar oferi protecție. S-ar putea întâmpla ca și în cazul gripei sezo­niere să fie ne­voie de administrarea perio­dică a vacci­nului, pen­tru o pro­tecție eficientă.

– Vaccinurile au fost create foar­te rapid, în mai puțin de un an. În aceste condiții, adminis­trarea lor nu presupune și riscuri?

– Într-adevăr, vaccinurile împotriva SARS-CoV-2 s-au dezvoltat într-un timp destul de scurt, din motive evidente. În mod normal, dezvoltarea și aprobarea unui vaccin durează ani la rând, timp în care se fac studii clinice foarte elaborate. În aceste condiții, rămân mari semne de întrebare cu pri­vire la siguranța pe termen lung a acestor vacci­nuri. Atât în cazul „vaccinului Pfizer”, cât și al „vac­cinului Moderna”, datele legate de siguranța lor pe termen lung încă n-au fost comunicate. Ur­mează să fie făcute publice în perioada imediat următoare, din câte cunosc eu. Aceste date de sigu­ranță sunt esențiale atât pentru populație, în gene­ral, cât și pentru forurile de conducere din minis­terele sănătății, la nivel mondial. Fără aceste studii privind efectul lor pe termen lung, decizia de admi­nistrare a vaccinurilor împotriva SARS-CoV-2 s-ar putea dovedi o eroare și, cum orice este posibil, ar putea avea consecințe chiar mai grave decât pandemia în sine!

D-l dr. RAREȘ SIMU poate fi contactat la Centrul de Sănătate și Viață „Armonia” din str. Căuzași nr. 34, Sector 3, București, tel. 0766.298.458

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian