Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sănătatea la control

1. Cum mai stați cu imunitatea?

2. Ce mai face inima dvs.?

• Punctele pe care le veți acumula răspunzând la întrebări vă arată dacă trebuie să vă temeți de iarnă. Ușorul sau greul depind de bătăile inimii și de sistemul imunitar •

TEST DE IMUNITATE

• Aflați-vă singuri capacitatea de apărare a organismului •

Foto: Shutterstock

Acest test vă poate semnala o eventuală slăbire a sis­temului dvs. natural de apă­rare, atrăgându-vă aten­ția asupra unor riscuri posibile. În prin­cipiu, orice sistem imunitar sănă­tos este în măsură să ani­hileze nume­roșii ger­meni patogeni pe care trebuie să-i înfrunte. Există însă și cazuri când nici chiar cea mai vigu­roasă autoa­pă­rare a organismului nu poa­te opune decât o rezistență ne­sem­nificativă – de pildă, în fața viru­șilor agresivi ai gripei ori, recent, ai coronavirusului. Cu atât mai important este să nu aștepți ca răul să se întâmple, ci să-l pre­vii. Iar testul pe care vi-l prezentăm vă ajută să aflați pe ce scară de risc vă aflați. Fie­care între­bare bi­fată se con­sideră un răspuns afir­mativ și valo­rea­ză un punct.

Boli

* Într-un an, am mai mult de trei răceli serioa­se, pe care trebuie să le tratez.

* Am mai mult de două infecții virale pe an.

* Fac frecvent herpesuri.

* În ultimele 12 luni, am avut o Zona Zoster (infec­ție virală).

* Sufăr frecvent de infecții diges­tive.

* În ultimii ani am avut câteva mi­co­ze pe piele sau mu­coase (bucală, intestinală sau vagi­nală).

* Sufăr de o de­reglare metabolică, de exemplu diabet de tipul II (diabet senil).

* Iau zilnic două sau mai multe medicamente.

* Rănile mi se vindecă greu.

* Am din când în când probleme cu unele infla­mații cronice, de exem­plu la dantură.

* În ultimul an am suferit o rănire gravă, am fost supus unei operații sau narcoze.

* În familia mea apar mai des decât la alți cu­noscuți infecții, boli cronice ori cazuri de cancer.

Stilul de viață

* Nu mă hrănesc foarte sănătos: fructele și legumele crude, vitami­ne­le, mineralele și oligoele­men­tele nu ocupă un loc important în hrana mea.

* Țin cu regularitate zile de post total sau ape­lez în mod repetat la diete hipocalorice.

* Sunt subponderal.

* Nu fac niciodată sport.

* Fac adesea exerciții fizice până la limita epui­zării.

* Sunt fumător.

* Consum în fiecare zi o cantitate apreciabilă de băuturi alcoolice.

* Fac adeseori plajă în plin soare ori mă expun frecvent la ra­diații inten­se cu ultra­violete (mare, munte, lampă de ul­tra­violete).

* Nu trăiesc în con­cor­danță cu bioritmul meu co­tidian sau mi se în­tâmplă adesea să dorm insufi­cient (de exemplu din pri­cina unor insomnii, a dife­ren­țelor de fus orar, a turelor de noap­te sau a petre­cerilor prelun­gite).

* Presupun că vin frecvent în contact cu sub­stanțe nocive, acasă ori la locul de muncă.

* Sunt mereu în criză de timp.

* Mă aflu aproape zilnic printre oameni cu care n-aș vrea să am de-a face.

* Deseori mi-e frică sau mă simt amenințat.

* Sunt respins adesea de oameni de care mă leagă sentimente puter­nice.

* Îmi vine greu să mă relaxez.

* Sunt nemulțumit(ă) de relația cu partene­rul/ partenera ori cu alte per­soane din anturajul meu.

* În viața mea există prea puțină acțiune (de pildă, lucruri noi de rezol­vat, care să mă stimuleze și să-mi dea satisfacția că le-am dus la capăt cu bine, să-mi trezească bucuria de a trăi ori să mă oblige să fac mișcare).

Vârsta

* Până la 40 de ani 2 puncte

* 41-60 de ani 4 puncte

* peste 60 de ani 6 puncte

Evaluarea punctajului

Numărați întrebările bifate, obți­nând astfel punc­tajul testului. Adu­nați la el punctele corespun­zătoare catego­riei dvs. de vârstă. Suma repre­zintă punctajul final (între 2 și 35 de punc­te).

2-15 puncte. Influențele perturbatoare exerci­tate asupra sis­te­mului imunitar al organismului dvs. se mențin în limite acceptabile. Ele nu indică un risc efectiv de vulnerabilitate imunitară. Păstrați testul, pentru a verifica din timp în timp apariția unui risc.

16-25 puncte. Sistemul dvs. imunitar este su­pus unor influen­țe nefavorabile, eventual din pri­cina aspectelor negative ale stilu­lui de viață, ca și a maladiilor de care ați suferit anterior. Riscurile iden­­tificate pe baza chestionarului, prin răspunsuri afirmative, v-au sub­minat pro­babil imunitatea. Stră­dui­ți-vă să evitați sau să eliminați cât mai mulți din factorii de risc depistați la capitolul Stilul de viață. În cazul când veți dori să aflați dacă există modifi­cări palpabile ale stării dvs. de imuni­tate, puteți so­licita un test imu­nologic la un laborator spe­­­cializat.

26-35 puncte. Sistemul dvs. imunitar este consi­derabil slăbit, fie datorită afec­țiu­nilor deja existente, fie unui stil de viață de­fectuos. Aceasta nu vă condamnă ime­diat la îmbol­năvire, dar spo­rește riscul de contac­tare a unor boli. Cu alte cuvin­te, microbii, virusu­rile, ciu­percile sau pa­ra­ziții vă pot produce neca­zuri, în vreme ce o altă persoană, expusă în egală măsură acelorași ger­­meni, nici nu va observa mă­car exis­tența lor. Va trebui să evitați sau să eli­minați nea­părat cât mai mulți din factorii de risc ce țin de stilul dvs. de via­ță (recapitulați răs­punsu­rile afir­mative). Adre­sa­ți-vă unui medic, pen­tru o inves­tigație mai amă­nunțită a stării dvs. de imunitate.

INIMA MEA – CAPACITATEA – CONDIȚIA FIZICĂ

Foto: 123RF

1. Aplecați corpul și atingeți po­deaua cu vârfu­rile degetelor (genun­chii să nu fie îndoiți), apoi ridi­­cați-vă. Faceți acest lucru timp de 30 de secunde. Bărbații până în 40 de ani, de 20 de ori, între 40-50 de ani de 15 ori, după 50 de ani de 12 ori. Femeile până în 40 de ani de 15 ori, între 40-50 de ani de 12 ori, după 50 de ani de 10 ori. Ați reușit?

DA (0) NU (2)

2. Măsurați-vă pulsul: după testul nr. 1 faceți o pau­ză de două minu­te, apoi numărați bătăile inimii, la gât sau încheietură, timp de 15 se­cunde. Acest număr îl înmulțiți cu pa­tru și veți avea pulsul dvs. pe minut. Aveți mai puțin de 100 de bătăi pe minut?

DA (0) NU (2)

3. Stați într-un pi­cior, cu mâinile pe șolduri. Îndoiți pi­ciorul ce­lă­lalt, așezân­du-i talpa pe genun­chiul picio­rului de sprijin. Puteți sta așa cel puțin 30 de secunde?

DA (0) NU (2)

4. Urcați repede două etaje. Apoi măsurați-vă pulsul ca la punc­tul 2. Li­mita: 180 minus nu­mărul vâr­stei (valoarea pulsului până la care vă puteți soli­cita). Pulsul dvs. se află sub acea valoare calculată?

DA (0) NU (2)

5. Mergeți într-un ritm rapid (fă­ră să transpirați). Opriți-vă după cinci minute și măsurați-vă pul­sul. Limita: 180 minus numărul vâr­stei. Pulsul dvs. se află sub valoarea calcu­lată?

DA (0) NU (2)

6. În ultimii doi ani nu am avut nici o boală serioasă (de ex. gripă, bron­șită), nu am fost bolnav mai mult de două săptămâni.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

7. Îmi păstrez o greutate constan­tă.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

8. Tensiunea mea este normală, în general nu trece de 135/85.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

9. Am un somn adânc și profund, dorm cel puțin 6 ore pe noapte.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

10. În familia mea (părinți, bu­nici, frați) nu a mai existat nici un infarct sau nici o boală de inimă.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

11. Fac de trei-cinci ori pe săp­tămână cel puțin 30 de mi­nute de sport sau mă mișc (gim­nas­tică, mers rapid).

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

12. Mănânc de 4-5 ori pe săptămână fructe (banane, portocale, mere), iar carne de 2-3 ori pe săptămână. Evit colesterolul (de ex. ouă, unt), am renunțat la grăsimi și dulciuri.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

13. Sunt nefumător, nu beau mai mult de două căni de cafea pe zi, iar alcool cel mult o dată pe săptămână.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

14. După o zi grea la birou mă relaxez seara cel puțin o oră, iar ziua următoare nu mă mai su­pra­so­licit.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

15. Fiecare ceartă și problemă o rezolv imediat și nu mă în­chid în mine.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

16. Dacă mă îmbolnăvesc (de ex. gripă), încerc să mă însă­nătoșesc pe cale naturală, evit să iau me­di­camente.

DA (0) PARȚIAL (1) NU (2)

Cât de în formă sunteți?

(Rezolvarea testului)

0-10 puncte. Sunteți un om care își îngrijește sănătatea. Inima dvs. funcționează perfect. Felicitări!

11-19 puncte. Aveți prea puțin în vedere sănă­ta­tea dvs. Ar trebui să faceți mai multă mișcare și să vă hrăniți mai sănătos, altfel s-ar putea să aveți de suferit din cauza inimii în viitor.

Peste 20 de puncte. Vă neglijați total sănăta­tea. Luați măsuri înainte ca inima dvs. să fie „ni­micită”. Este timpul pentru un con­trol la medic.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian