Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru S. T. – Adjud, F. AS nr. 1446: „Am fost diagnosticată cu endometrioză”

Dr. MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Vorbim despre endometrioză atunci când mici bucăți din țesutul care căptușește ute­rul se implantează la nivelul organe­lor pelvine. Se pare că implantarea este rezultatul fluxului menstrual, care se întoarce în trompele uterine și se răspândește în cavitatea pelvină. Mai des, implantele apar în afara ovarelor, a trompelor uterine, a ute­ru­lui sau a ligamentelor care îl susțin. Fenomenul determină sângerări, concomitent cu începerea ciclului menstrual. Deoarece implantele sunt înconjurate de alte țesuturi, sângele nu are unde să se ducă, generând iritația acestora, ceea ce duce la apariția unor chisturi. La rândul lor, chis­turile pot forma un țesut cica­triceal care lea­gă organele (ade­ren­ţe), astfel că ci­catricele și aderențele formate la ni­velul ova­relor și trompelor uteri­ne pot împiedica apariția sar­cinii.
Tratamentul endometrio­zei se concentrează pe ate­nuarea simp­tomelor și, dacă doriți să aveți copii, să facă posibilă con­cepția și ducerea sarcinii la ter­men.
Deși nu există o opțiune te­rapeutică valabilă pentru toa­te cazurile, fie prin trata­ment medi­camentos, fie prin tratament chi­rurgical, multe femei cu endo­me­trioză vor resimți o amelio­rare, chiar dacă nu și dispariția com­pletă a simptomelor. Terapia hor­monală este foarte eficientă în reducerea sau eliminarea durerii din endometrioză. Acest tip de tratament include: anticoncepționale – ajută la controlul hormonilor responsabili pentru refacerea lunară a ţesutului endometrial. Adminis­trarea lor pe termen lung poa­te reduce sau elimina durerea pro­dusă de endome­trioză.
* Agoniștii și antagoniştii hormonilor de elibe­rare a gonadotropinelor (Gn – RH) – blochează pro­ducerea hormonilor care stimulează ovarul. Acest lucru împiedică apariția menstruaţiei, ceea ce ajută la scăderea în dimensiune a implanturilor endometriale. Această clasă de medicamente poate determina chiar remisia endometriozei pe parcursul tratamentului, uneori, timp de câteva luni sau ani după aceea.
* Medroxiprigesteronul – acest medicament injectabil este eficient în oprirea menstruației și a creșterii implanturilor endometriale, atenuând ast­fel simptomatologia.
Tratamentul naturist al endometriozei trebuie să vizeze în primul rând instituirea unui regim alimentar adecvat. Astfel, se impune evitarea ali­men­telor și produselor estrogenice (soia, produse procesate și conservate, îndulcitori artificiali etc.), deoarece surplusul de estrogen poate influența negativ endometrioza. Organismul elimină foarte greu estrogenul, formându-se astfel un dezechilibru care, coroborat cu alți factori, duce la formarea aderențelor endometriozice, a chisturilor ovariene, balonărilor și tulburărilor de tranzit. Renunțați la carnea roșie și optați, în schimb, pentru legumele verzi. Consumul de carne roșie crește mult riscul de endometrioză, pe când legumele scad semni­ficativ acest risc. Renunțați la alimentele ce conțin gluten și zahăr, amândouă fiind considerate factori de risc în dezvoltarea endometriozei. Consumați alimente bogate în licopen și resveratrol (suc de roşii, pepene roșu, papaya, ardei roșii, varză roșie, alu­ne, zmeură, afine, merișoare) – substanțe cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii remar­cabile, care pot împiedica dezvoltarea aderenţelor en­dometriozice.
În același timp, tratamentul naturist al endome­triozei include remedii precum N-acetylcisteina, Indol-3-carbinol, Vitex, Schizandra, Trifoi-roșu și Vitamina D3, care acționează sinergic și reduc in­fla­mația, volumul chisturilor și aderențelor endo­me­triozice, echilibrează raportul progesteron-estro­gen, elimină surplusul de estrogen din organism, reduc fixarea estrogenilor pe receptorii specifici din diferite țesuturi, stabilizează sistemul reproducător și pe cel imunitar. Să auzim numai de bine!

Farm. Carmen Ponoran – Asociația Română de Gemoterapie și Homeopatie, e-mail: [email protected] www.gemoterapie.ro

„Mi s-a depistat steatoză hepatică” (Răspuns pentru TOMA I. – Suceava, F. AS 1445)

Carmen Ponoran

În cazul steatozei hepatice (ficat gras) sunt im­por­tante o dietă alimentară cu multe legume și fruc­te, asigurarea unei greutăți cât mai apropiate de cea ideală, un consum cumpătat al băuturilor alcoolice (în special dacă este vorba de steatoză hepatică alcoolică), tratamentul adecvat al diabetului zaharat (dacă este cazul), controlul periodic al valorilor lipidelor serice (colesterol, trigliceride) și al para­metrilor imagistici ai ficatului, în special dacă ur­mați sau ați urmat tratamente pre­lungite cu medica­mente care pot solicita excesiv ficatul.
Vă recomand să începeți cu o cură de două luni de detoxifiere renală și hepatică, cu complexele gemoterapice Polygemma 12 – Ri­nichi detoxifiere și Polygemma 11-Ficat detoxifiere (câte două ad­ministrări pe zi din fiecare, la dis­tanță între ele de aprox. 30 minute). Această cură susține funcția he­patică și sprijină evacuarea toxi­nelor la nivel renal. Dacă aveți un dezechilibru și la nivel intestinal (con­stipație sau alternanță de diaree cu constipație), ar fi util să urmați și o cură ulterioară, de două luni, cu Polygemma 15 – Intestin deto­xifiere. Aceste cure de detoxifiere le puteți pro­grama în conti­nua­re, de două ori pe an. După detoxifiere, vă propun o cură de trei luni cu Extract din muguri de Coacăz negru, 2 ml dimineața, Extract din mlădițe de Rozmarin, 2 ml la prânz și Extract din muguri de Alun, 2 ml dimi­neața și 2 ml după-amiaza.
Vindecarea steatozei hepatice este un proces lent, care implică o abordare com­plexă, cu schimbarea stilului de viață, iar gemote­rapia poate fi un suport valoros.

Dr. LUCICA SIMA – ROMVAC COMPANY SA – Centrul de Imunologie, Șoseaua de Centură nr. 7, Voluntari, Ilfov, tel. 0737/50.10.60, 0722/85.12.77, 021/350.31.09, fax: 021/350.31.10, www.imunoinstant.ro

„Ajutaţi-mi fratele cu tratamente naturiste pentru zona zoster” (Răspuns pentru VIRGIL – București, F. AS nr. 1442)

Stimate domn, Zona Zoster re­pre­zintă o afec­ţiune deter­mi­nată de un virus cantonat la ni­velul terminaţiilor nervoase. Eli­minarea lui completă din organism nu este posibilă, însă există diferite variante de pre­venţie şi trata­ment. În mod nor­mal, acest virus este ţinut sub control de sistemul imu­nitar. În cazul apariţiei unor factori per­tur­batori (pre­cum alte infecţii sau stres), capaci­tatea sistemu­lui imunitar de a controla acest virus scade, mo­ment în care Zona Zoster devine manifestă. În plus, boala este întâlnită cu precădere la geriatrici, unde imu­nitatea este mult mai scă­zută compa­rativ cu celelalte cate­gorii de vârstă. O opţiu­ne naturală de prevenţie şi tratament a acestei afec­ţiuni este reprezentată de gama de produse Imuno­instant, al cărei produ­cător este Com­pania Romvac. Este vorba de produse obţinute din Ou Hi­peri­mun, cu rol în susţinerea generală a imuni­tăţii, dar eficiente şi în te­rapia unor afecţiuni deter­minate de bacterii, miceţi sau viru­suri pato­gene. Este de notat pro­dusul Imu­no­instant anti-Virusul Vari­celo-Zos­terian, reco­mandat pa­cien­ţilor cu varicelă sau zona zos­ter. Compania Rom­vac deţine in­clusiv un Cabinet de Me­dicină Com­plementară, unde echi­pa de medici terapeuţi vă poate ajuta în stabili­rea unui protocol adecvat afecţiunii de care fratele dvs. su­feră. Multă sănătate!

„Am probleme după operația de deviație de sept” (Răspuns pentru LUCIAN V. – București, F. AS nr. 1442)


Stimate domn, în urma intervenţiei chirurgi­ca­le, este posibil ca la nivel local să se fi grefat un agent patogen (cel mai probabil de tip bacte­rian) care să suprainfecteze plaga şi care să împiedice vinde­carea acesteia. Aţi efectuat recent analize de la­borator din secreţia loca­lă (exudat nazal cu anti­biogramă şi antifun­gi­gramă)? Dacă nu, este reco­mandat să efectuaţi acest tip de analize. O alter­nativă naturală la tratamen­tul medicamentos clasic este reprezentată de produsele na­turale din gama Imuno­instant, al cărei producător este Compania Romvac. În ca­drul Cabinetului de Medi­cină Com­ple­mentară al acestei companii activează medici care vă pot ajuta cu un protocol terapeutic adecvat afecţiunii de care suferiţi. Este deosebit de impor­tant să prezentaţi rezultatele analizelor me­dicale, inclusiv cele micro­biologice. Multă sănătate!

Chimist CONSTANTIN PASCU – inventator și producător aparate „Salin”

„Astmul bronșic se poate vindeca pe cale naturală?” (Răspuns pentru MIRELA – Târgoviște, F. AS nr. 1429)

Pentru problema de sănătate prezentată vă pro­pun spre utilizare aparatele Salin. Aceste aparate realizează încărcarea aerului cu particule extrem de mici de sare, ceea ce conferă aerului respirat efecte deosebit de favorabile în activarea eliminării secre­țiilor sistemului respirator și eliminarea fenome­ne­lor inflamatorii. Toate aceste efecte se traduc în re­du­cerea consistentă a numărului și intensității cri­zelor de astm. Este important să țineți legătura cu medicul curant și să nu întrerupeți tratamentele recomandate. Împreună cu terapia complementară cu aer salin este foarte probabil să constatați rapid o îmbunătățire semnificativă a stării dumneavoastră de sănătate. Recomandarea mea este de a utiliza cel puțin un aparat ambiental, dar este și mai eficientă combinarea cu un inhalator individual. Detalii găsiți pe www.salin.ro sau la tel. 0238/72.53.21.

Farm. spec. PAUL TISMAȘ – tel. 0745/137.537, e-mail: [email protected]

„Am suferit de constipaţie cronică de când mă ştiu” (Răspuns pentru R.G., F. AS nr. 1424)

Suferinţa dvs. are un remediu eficient şi la în­de­mână în prune uscate (6-7 bucăţi în­tre mese + alte 6-7 înainte de culcare). Dacă prunele uscate nu dau rezultatele dorite, mai eficiente sunt fructele de Aronia (Scoruş negru), numai că aces­tea sunt mai greu de procurat. Se folo­sesc fie sub formă proas­pătă, fie deshi­dratate. Se con­sumă câte 15-20 de fructe proaspete după fiecare masă, ca atare sau ames­tecate cu pu­ţină miere de albine, sau câte o lin­gu­riţă cu pulbere de Aronia (fructe deshidra­tate date prin râşniţă), de 2-3 ori pe zi, în­tre mesele prin­ci­pale, plus o linguriţă înain­te de culca­re. Dacă nici aceas­tă va­riantă nu dă re­zultate, se pot adă­u­ga se­minţe de Psyl­lium măci­nate. Se amestecă 1/1 cu Aro­nia pulbere, şi se ia câte o lin­guriță de amestec între me­sele principale, plus o linguriță înainte de cul­care. Dozele indi­cate sunt orien­tative – ele pot fi cres­cute sau scăzute, în funcţie de răs­punsul terapeutic.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian