Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Urbanismul Bucureștiului este o golănie”

Timp de câteva zile, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a redevenit… ONG-ist, amintindu-și de lupta sa dreaptă cu mafia imobiliară. Deschizând dosa­rele cu planurile urbanistice zonale (PUZ-uri) ale sec­toarelor Bucureștiului, a rămas îngrozit: o mulțime de parcuri, precum și mari suprafețe de sere și de terenuri libere ar urma să devină cvartale de blocuri, ca pe timpul dictaturii. În ultimii ani, primarii pesediști de sector, îndemnați de primarul general Gabriela Firea, au acordat generoși PUZ-uri dezvoltatorilor de construcții, supra­nu­miți „rechini imobiliari”. Și iată-l pe primar întors la „unel­tele” care l-au consacrat, dar iată-i și pe… liberali, ca­re au sărit ca arși, luând apă­ra­rea imobiliarilor. De la o suspendare de PUZ-uri de doi ani, cât a propus pri­marul, ca să aibă timp să verifice fiecare caz de ile­ga­litate în construcții, domnii liberali au urgentat termenul la trei luni, grijulii pentru bu­zu­narele „infractorilor” care au transformat zona verde a Bucu­reștiului în beton. No­roc cu ședința Consiliului Ge­­neral, în care presiunile liberale au fost atenuate, perioa­da de suspendare fiind stabilită la un an, spre disperarea antreprenorilor. Ca prin minune, piața imo­biliară nu a mai fost „bulversată”, iar șansa salvării patrimoniului verde și de arhitectură a devenit reală. Între argumentele sale de luptător, Nicușor Dan a pus în evidență una dintre direcțiile ONG-urilor și ale bu­nului simț urbanistic: „Dezvoltarea de tip blocuri între blocuri trebuie să în­ceteze”. Primarii de sector și dez­voltatorii imo­biliari au prins o obișnuință: pentru ei nu există patri­mo­niu și reglementări în materie de urba­nism. Dacă ar pu­tea, ar demola și Lipscanii, ca să cons­truiască blocuri de locuințe și de birouri. Sus­pen­darea construcțiilor ilegale a fost prin urmare admisă, în ciu­da protestelor unor primari, în frunte cu Piedone, de la sec­torul 5, care l-a acuzat pe Nicușor Dan că vede „un spa­țiu verde imaginar”. Dezvoltatorii nu sunt nici ei prea veseli, deoarece suspendarea PUZ-urilor re­pre­zin­tă „un dezastru” financiar, deși recunosc că în ulti­mele decenii s-a construit haotic în București. „Urba­nismul Bucureștiului este o golănie”, a afirmat Nicușor Dan.

În calitate de trăitori ai urbei dâmbovițene, suntem în­cântați de decizia primăriei orașului, curajoasă, co­rec­tă, dovedind opiniei publice că este o adevărată au­toritate, că are voința să reziste presiunilor celor care au distrus Bucureștiul verde. Este prima acțiune a fos­tu­lui ONG-ist Nicușor Dan, care nu­mai împotriva pri­marului Oprescu a câștigat 24 de pro­cese! Într-o ca­pitală sufocată de poluare, în care până și copiii au boli respiratorii, urmau să dispară sute de hec­tare de spațiu verde. Din fericire, Nicușor Dan a rămas luptătorul pe care-l știam!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian