Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Dr. BOGDAN VLĂDILĂ: „«Electronic Stem Generator» este un tratament cu câmp magnetic pentru parodontoză și periimplantită”

– Este medic stomatolog, cercetător și inventator, „părintele” unui dispozitiv medical bazat pe acțiunea câmpului magnetic, care revolu­ționează tratamentele stomatologice împotriva parodontozei și periim­plantitei. O armă nouă în arsenalul medicinii, care e capabilă să acțio­neze în profunzimea osului, acolo unde tratamentele stomatologice se dovedesc ineficiente –

„Periimplantita și parodontoza nu se pot trata doar pe scaunul stomatologic”

– Ați adus în atenția publicului un aparat revoluționar, despre care susțineți că ar combate efec­tele parodontozei într-o manieră nouă, prin utilizare la domiciliu. Cum așa?

Parodontoza este acea afecțiune cronică a osului, care duce la retracția gingivală și la distru­gerea fundației care, de fapt, susține dinții și orice lucrare ceramică. Lipopolizaharidele acumulate pe suprafața dinților transmit continuu semnale resor­ba­tive în profunzimea osului. Din cauza lor, în timp, imunitatea osoasă scade, ceea ce duce la mo­bi­litatea și pierderea dinților. Majoritatea clinicilor stomatologice oferă ca soluție de tratament laserul, igienizarea profundă și detartrajul. Din păcate, la­se­rul are o lungime de undă mică și acționează efi­cient doar superficial, prin arderea microbilor. Nu poate fi utilizat decât pentru o perioadă scurtă de timp, fiindcă poate arde țesutul viu. În plus, în Ghi­dul Internațional pentru Tratamentul Parodon­to­patiei al Federaţiei Europene de Parodontologie, eficiența laserului nici nu este recunoscută, deși este folosit de peste două decenii. Pentru a com­pen­sa aceste lipsuri, Electronic Stem Generator, dispozitivul inventat de noi, are o lungime de undă mai mare, acționează pe o perioadă mai mare de timp, devenind eficient în profunzimea osului, unde va crește imunitatea celulelor osoase. Ce pu­tem spune, prin urmare, cu certitudine, e că periim­plantita și parodontoza nu se pot trata doar pe scau­nul stomatologic. Îmbunătățirile osteoimu­no­logice se instalează doar dacă reușim să acțio­năm profund asupra sistemului imunitar, stimulând celulele pen­tru o perioadă mai îndelungată de timp.

„În lumea științifică, s-au publicat în mod repetat studii despre riscurile implantelor dentare la pacienții cu parodontoză”

– Ați menționat periimplantita, o afecțiune care dă și ea bătăi de cap multor pacienți. Este Electronic Stem Generator eficient și în cazul acelora care au dezvoltat infecții în urma inse­rării implantelor?

– Din păcate, ne așteptăm să crească tot mai mult numărul de complicații de resorbție osoasă în cazul implantelor, fiindcă ne apropiem de limita de zece ani menționată ca timp de viață în cercetările producătorilor de implante. De fapt, pacienții căro­ra li s-au extras dinții din cauza parodontozei și cărora le-au fost rapid inserate implante dentare, în același os, netratat profund și rămas bolnav, sunt aceiași cu cei care își pierd acum implantele din cauza periimplantitei. În lumea științifică, s-au pu­blicat în mod repetat studii despre riscurile implan­telor dentare la pacienții cu parodontoză. Și totuși, cei mai mulți dentiști nu respectă sfaturile cerce­tăto­rilor și propun extracția rapidă, motivând că asta va trata afectarea celulelor osoase din jurul dinților. Adevărul de care pacienții ar trebui să țină cont este că extracția dinților nu îmbunătățește imu­nitatea osoasă. E mult mai ușor să se elimine această problemă imunitară osoasă cu dispozitivul nostru, ca să se salveze și dintele. În timp ce dintele poate fi oricând curățat prin detartraj, o infecție ulterioară generată de implant (periimplantită) nu se mai poate elimina dintre spirele implantelor și va reprezenta o infecție permanentă. Osul va con­tinua să se resoarbă și, în felul acesta, se va ajunge la eșecul implantului. Uneori, medicii stomatologi propun pentru aceste afecțiuni profunde chiar trata­ment medicamentos, însă rezultatele au lăsat de dorit, rata de absorbție la nivelul osului maxilar a medicamentelor este slabă. Electronic Stem Gene­rator este însă un dispozitiv de tip cu totul nou, care reușește să încetinească resorbția osoasă și să scadă inflamația în cazul peri­implantitei. Avem 500 de cazuri rezolvate deja cu aju­torul ESG. Este un aparat certificat pentru toate statele Uniunii Euro­pene, care se do­­rește un adjuvant la toate celelalte tehnici utili­zate în stomatologie, putând fi utili­zat în paralel cu orice teh­nică.

– În ce constă modul lui de operare? Ne puteți da câteva detalii?

– Electronic Stem Gene­rator este un tratament cu câmp magnetic pentru parodontoză şi periim­plan­tită, o procedură utilizată de sute de ani în me­dici­nă, dar pentru prima oară în stomatologie, des­pre care literatura de specialitate a demonstrat că are cele mai puține efecte adverse. Dispozitivul se ba­zează pe stimularea celulelor stem adulte, aflate în latență în osul pacientului. Prin diverse meca­nisme demonstrate de literatura științifică, acestea reușesc să reducă viteza de resorbție osoasă prin scăderea acțiunii osteoclastelor (acele celule care au capaci­tatea de a distruge țesutul osos) și prin creșterea numărului osteoblastelor (adică a acelor celule cu putere regenerativă).

„Nu există nicio tehnică de implant care să ne scutească de riscul ca sub dintele implantat, să se acumuleze reziduuri alimentare și resturi bacteriene”

– Cine poate beneficia de avantajele unui asemenea aparat? Este ESG potrivit pentru orice suferind de parodontoză sau periimplantită?

– ESG poate fi folosit preventiv de pacienți la care resorbția osoasă nu s-a accelerat încă, precum și de pacienți la care detartrajul și laserul nu mai sunt de ajuns. ESG e, în mod special, recomandat celor cu lucrări dentare complexe, cu implante den­tare, nu doar înaintea realizării lucrării cu im­plant dentar, pentru a întări osul și a reduce riscul de eșec al intervenției chirurgicale, ci și după, pen­tru între­ți­nerea în timp. Trebuie să fim realiști. Nu există în momentul acesta nicio tehnică de implant care să ne scutească de riscul ca, în timp, sub din­tele implantat, să nu se acumuleze reziduuri ali­men­tare și resturi bacteriene. Aceste reziduuri sunt cele care declanșează în timp resorbția osoasă profundă. Dacă periimplantita este deja instalată, ESG poate doar să încetinească viteza de înaintare a infecției și astfel să mențină cât mai mult timp pe arcadă im­plantele funcționale. Este soluția de preferat. Alternativa ar putea fi grefa osoasă sau inserarea de noi implante într-un os care, oricum, vedem că se resoarbe, ceea ce nu e indicat. Această abordare, care ia în calcul principiul imunității osoase, este singurul tratament realist pentru paro­dontoză și periimplantită.

– Pot și fumătorii să beneficieze de avantajele ESG-ului?

– Chiar dacă fumătorilor li se impun o mulțime de restricții când vine vorba de manoperele stoma­tologice și chirurgicale, în cazul tratamentului cu Electronic Stem Generator nu există nicio restric­ție. Din contră, acest aparat este indicat în cure de câte două luni pe an, pentru a re­pa­ra periodic răul asupra imunologiei osoase pro­dus de acest viciu. Mai mult, ESG poate fi folo­sit și în cazul din­ților deja mobili, aparatul do­vedindu-se eficient în recu­pera­rea dinților care mai au încă o im­plan­tare în os de 5-6 mm. Oamenii trebuie să înțe­lea­gă că un dinte natural cu o ușoară mobilitate este mult mai eficient de în­treținut în timp decât o lucrare pe im­plante, care ine­vitabil retenționează resturi de ali­mente care vor fi imposibil de înde­părtat.

– În încheiere, aș vrea să vă întreb cum ar putea cineva să beneficieze de acest tratatment? De unde poate fi cumpărat dispozitivul?

– Dispozitivul nu poate fi cumpărat. Tratamen­tul parodontozei cu ESG se bazează pe închirierea acestei tehnologii, printr-un abonament reînnoibil anual, care include monitorizarea radiografiilor comparative realizate la fiecare șase luni, în clinica de stomatologie, și transmise pe e-mail. Tratamen­tele de stomatologie clasică necesare (plombe, co­roane dentare, implante…) pot fi realizate de orice medic stomatolog din orașul pacientului, în acord cu specialiștii noștri, care stabilesc planul de trata­ment bazat pe ESG. În felul acesta, deplasările pa­cientului sunt reduse la maximum, ceea ce în con­textul pandemiei este de preferat. Radiografiile pot fi trimise prin e-mail, iar livrarea dispozitivului se face la ușa pacientului. Pe tot parcursul abonamentului, pacientul primește la recomandarea dentistului tratamente Electronic Stem Generator la domiciliu, obturații, coroane ceramice și igienizări, ori de câte ori este necesar. În felul acesta, asigurăm pacienților un tratament de lungă durată, suficient pentru a porni propriile mecanisme celulare osoase, care vor pre­lungi viața dinților, a implantelor și implicit a lu­cră­rilor exis­tente. Lucru care, pe termen lung, va re­duce consi­derabil bugetul acordat lucrărilor dentare.

Pentru mai multe detalii referitoare la ESG, accesați www.stemgenerator.com sau tel. 0722/66.07.66

Dia Radu

De la mamă, a moștenit visătoria, de la tată – spiritul critic și limba ascuțită. Plăcerea de-a scotoci în sufletul omului e însă a ei. S-ar fi făcut cu bucurie psihanalist, astrolog sau țesătoare, dacă dragostea de cărți n-ar fi împins-o spre Facultatea de Litere. De atunci, a trădat literatura pentru jurnalism și un viitor la catedră pentru plăcerea de-a fi pe teren. A lucrat ca documentarist cu presa occidentală (TF1, Radio France Culture, Le Monde), a publicat reportaje și cronici în revista „Esquire” și, de două decenii, este editor cultural la revista „Formula AS”. Între timp, le-a împăcat pe toate. Când nu se pierde cu ochii la ceru-nstelat și la legea morală, îi scormonește pe ceilalți cu întrebări și țese povești despre România de azi. Dia Radu este autoarea volumului în dialog „Lumea în Si Bemol, Dan Grigore de vorbă cu Dia Radu”, apărut în 2016, la Editura Polirom, și a volumului „Divanul Imaginar, Lumea românească în 18 interviuri”, apărut în 2017, la Editura Trei.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian