Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Ismail Kadare, „Dimineți la Café Rostand”, memorii, traducere și note de Ma­rius Dobrescu, Ed. Humanitas fiction (tel. 0723/68.41.94), 286 p.

Pentru cititorii români, concurența și con­sec­vența editurilor de a publica în traducere serii de autor, inclusiv a celor mai valoroși sau mai faimoși (nu totdeauna termenii se suprapun) scriitori în viață, sunt benefice. Uneori, cărțile cele mai noi ale con­temporanilor apar în românește aproape conco­mitent cu ediția originală. Avem chiar tra­du­cători specializați pe câte un anumit autor, pe isto­ria și cultura țării din care provine, care însoțesc textul cu note de subsol lămuritoare pentru cei nefami­liarizați cu nume și evenimente specifice. Din această categorie face parte și Marius Do­bres­cu, ex­celent traducător din limba albaneză, căruia îi datorăm posibilitatea de a înțelege de ce Ismail Kadare e unul dintre marii scriitori ai vremii noas­tre. Deși opera lui surprinde specificitatea lumii și sufletului albanez, al căror cronicar și rapsod este, oricine se poate recunoaște în detenta universală a mesajului. Poate fi fermecat de măiestria stilului care folosește cu virtuozitate metafora și sim­bolul, de bogăția limbii perceptibilă și în traducere datorită in­genioaselor echivalări ale lui Marius Do­brescu. În seria de autor Ismail Kadare din colecția „Raftul Denisei” de la Humanitas, în care s-au publi­cat până acum vreo 15 vo­lume (unele vi le-am recomandat aici) a apărut acum o carte compozită, conținând amintiri și reflecții despre diverse perioade ale vieții sale. Sunt evocate iubiri și prietenii de tinerețe, oameni cu care s-a intersectat în lumea literară din Albania și Franța, orașe în care a trăit – Tirana, Moscova (unde a fost trimis la Institutul de Literatură în anii 50), Parisul vizitelor și exilului. Scrie despre limba maternă, despre procesul de creație, despre contribuția regimurilor politice la distrugerea psihică a poeților, despre mici întâmplări coti­diene, în texte de dimensiuni variabile, de la proze și eseuri la tablete. Povestitorul balcanic în viața căruia cafeneaua – loc de so­cializare dar și birou de scris – ocupă un loc important are în acest volum pestriț un ton mai destins, uneori cu umor, deși abundă și aici referirile la re­gimul comunist dictatorial din Albania, la dela­țiuni, cenzură, supraveghere se­curistică, re­scri­ere mincinoasă a istoriei, anti­occi­dentalism și alte asemenea realități binecu­noscute și în România dejistă și ceaușistă. Mi-ar fi plăcut să găsesc referiri și la privilegiile de care s-a bucu­rat scriitorul și jurna­listul Kadare din partea lui Enver Hodja și a soției acestuia, la prețul plătit pentru ele, dar n-am găsit. În schimb am aflat multe lucruri ce-mi erau ne­cu­noscute despre scrii­toarele albaneze, despre pre­dilecția limbii albaneze pentru diminutivări, des­pre „teoriile” manipulatoare privind originea alba­nezilor din niște triburi arabe și nu din iliri, despre locul patriei lui în Balcani și în Europa, despre relațiile tensionate cu vecinii sârbi și greci.

Prozele memorialistice, eseurile și mozaicul de tablete din acest volum se citesc ușor, sunt ins­tructive și unele poartă marca stilistică a marelui scriitor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian