Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Lisa Brennan-Jobs, „Small fry. O po­veste de viață și de familie”, traducere de George Arion jr., Editura Humanitas (tel. 0723/68.41.94), 394 p.

Această carte autobiografică n-ar fi ajuns best­seller internațional dacă autoarea n-ar fi fost fiica lui Steve Jobs (1955-2011) și dacă tatăl ge­nial, care a schimbat la propriu lumea, n-ar fi fost per­so­najul ei principal. Titlul păstrat în original, Small fry, are mai multe sensuri, între care și acela de persoană fără importanță, așa cum povestește Lisa că era pentru genitorul ei. Omul care inven­tase într-un garaj, împreună cu Steve Wozniak, primul computer personal cu mouse extern, co­proprietar din 1976 al companiei Apple, ajunsă lider al telecomunicațiilor mondiale, mag­natul ca­re a creat și produs, cu altă companie a lui, NEXT, nu­meroase tehnologii de hard și soft indis­pen­sa­bile omului modern – avea multe ciudățenii. Fu­sese coleg de liceu într-un orășel din California cu Chrisann Brennan, o fată fru­moa­să, cu talent la pictură, și s-au mutat împreună când el era în clasa a XII-a și ea a XI-a, ca să scape de acasă. Am­bii avuseseră o copilărie trauma­ti­zantă. Steve fusese aban­do­nat la naș­tere și adoptat; abia pe la 20 de ani și-a descoperit mama naturală (cam țăcănită) și o soră vitregă, Mo­na Simpson, care va ajunge scriitoare și de care va rămâne apropiat. Chris Brennan provenea și ea dintr-o fa­milie, cum se zice azi, disfuncțională: ta­tăl o părăsise, avea o mamă vio­len­tă și o bunică schizofrenică, internată la ospiciu; ea însăși era instabilă emoțional, necumpătată, depresivă. Du­pă o scurtă conviețuire, l-a părăsit pe Steve ca să plece în India, cum era moda hippiotă pe atunci. Separat, s-a dus și el să trăiască un timp într-un ashram, pe lângă un guru, și a rămas budist și ve­getarian până la moarte. Când s-a născut Lisa, în 1978, Steve Jobs avea 23 de ani și Apple începuse să-i aducă bani. N-a vrut să recunoască fetița, pretinzând că nu e a lui și abia după un test ADN și un pro­ces de paternitate a fost obligat în 1980 să dea o modestă pensie alimentară. Bo­ema Chris – care-și schimba mereu locuința și băr­bații – trăia din ajutor social și slujbe pasagere cu micuța ei. Când s-a decis să se înscrie la o fa­cultate de arte, a convenit cu Steve să o ia uneori pe Lisa la el, în casele uriașe și goale pe care și le tot cumpăra. În timpul petrecut împreună, rar îi dădea atenție fetiței, era rece cu ea, absent, aro­gant. Abia când fata, adolescentă rebelă, începe să se certe cu mama ei, părinții fac o înțelegere să stea câte șase luni la fiecare. Lisa povestește că magnatul excentric refuza să-și pună instalații de încălzire în căsoaiele lui, să cumpere mobilă sau apa­ratură casnică, o punea să doarmă pe o saltea pe podea. Abia când avea 13 ani, tatăl – care între timp se însurase cu Laurene și aveau primul dintre cei trei copii ai lor – îi dă și în acte numele lui. Cât stă la el, o pune să aibă grijă de be­be­luș, să spele vase, să se ocupe cu munci domestice. Steve și mama vitregă o fac să se simtă din afara familiei lor, un fel de bonă. Refugiul ei e în învă­ță­tură și lecturi, astfel încât ajunge printre pre­mianții din liceu. Încurajată de pro­fesori și de Mona Simpson, decide să-și con­ti­nue studiile la Harvard, dar multi­mili­ar­darul Jobs, care nu făcuse facul­ta­te, re­fuză să-i plătească școala. Și totuși, cu aju­tor de la oameni generoși și mun­cind în paralel, Lisa absolvă facultatea și de­vine jur­nalistă la publicații de tiraj. Mai mult, își împlinește și dorința cea mai mare din­tot­deauna, aceea de a avea propria familie sta­bilă. Deși Steve Jobs apare în viața intimă ca un tip egoist, meschin și greu de suportat, cartea Li­sei e îm­bibată de iubire frustrată și compasiune pen­tru ta­tăl ei răpus de cancer la 56 de ani. Și ne de­mons­trează, încă o dată, cât de important e pen­tru copii să se simtă iubiți necondiționat și ocrotiți de părinți. Fără asta, psihicul lor fragil rămâne marcat pe viață.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian