Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

TIROIDA – un scut pentru sănătatea noastră

– Tratamente cu muguri și mlădițe din plante –

Foto: Dreamstime – 2

Inițial, tiroida a fost considerată drept „scut al gâtului”, dovedindu-se ulterior că ea este de fapt un scut pentru întreținerea sănătății întregului organism. Dimensiunea și greutatea ei minore sunt invers proporționale cu importanța pe care o are pentru sănătate. Prin efectul de reglare a metabolismului, tiroida inter­vine, practic, în toate țesuturile organismului.

Afecțiunile tiroidei, aflate în creștere expon­ențială în ultimii ani, se manifestă fie prin mo­dificări calitative sau cantitative ale secreției hor­monilor produși de ea, prin creșterea ei în volum, sau ambele. Există o serie de factori de risc care contribuie la apariția acestor afecțiuni, dar cauza exactă este încă necunoscută. Sigur este că dez­echi­librele energetice de la nivelul tiroidei (o boa­lă apare întotdeauna mai întâi la nivel energetic), nediagnosticate și tratate la timp, generează efecte ce se propagă în lanț, cu impact asupra echili­brului fizic și emoțional. Gemoterapia poate rea­duce echilibrul, și în acest caz având ca rezultat normalizarea secreției hormonale a tiroidei, chiar și în formele incipiente, când dezechilibrele sunt doar la nivel energetic, fără a se ajunge la modi­ficări ce pot fi constatate prin analize de laborator specifice.

HIPOTIROIDISMUL

Hipoactivitatea tiroidei are ca posibile mani­festări: oboseală, creșterea în greutate (fără expli­cație), piele uscată, dureri de gât, slăbire mus­culară, rigiditate articulară, musculară, depresie, scăderea memoriei, hipotensiune, sensibilitate la frig, constipație. Este vorba de o încetinire a func­țiilor organismului, o încetinire a metabolismului.

AMENȚII DE MESTEACĂN – sprijin în hipotiroidism

Amenți de mesteacăn

În formele incipiente sau ușoare de hipoti­roi­dism, Extractul din amenți de Mesteacăn acce­lerează metabolismul, ajutând și la reducerea ex­cesului ponderal. De aceea, persoanele hipoti­roidiene cu exces ponderal pe care nu reușesc să îl controleze pot urma cure de 2-3 luni cu Extract din amenți de Mesteacăn, Extract din sevă de Mestea­căn și, în cazul unei stagnări venoase și lim­fatice, se va com­pleta cura cu Extract din muguri de Castan comestibil (o admi­nis­trare pe zi din fie­care extract gemoterapic).

Efectul benefic al Extractului din amenți de Mesteacăn se poate observa și la nivel genital, prin îmbunătățirea libidoului și cu recomandare și în alte dezechilibre la acest nivel.

În cazul în care afecțiunea tiroidiană este avan­sată și a necesitat introducerea unei medicații hormonale de substituție, medicul specializat în gemoterapie poate interveni pentru îmbunătățirea stării generale și reducerea dozei de medicament, cu diverse extracte gemoterapice. Astfel, pe lângă Extractul din amenți de Mesteacăn, va putea indi­vidualiza recomandările în funcție de afecțiune și de manifestările fiecărei persoane.

MUGURII DE MIGDAL – colesterol crescut, de cauză hipotiroidiană

Muguri de migdal (Foto: Shutterstock – 2)

Este cunoscut faptul că acțiunea reglatoare a tiroidei se manifestă și la nivelul metabo­lis­mu­lui lipidelor, stabili­zând nivelul colestero­lului. De aceea, în ca­zul hipofuncției tiroi­die­ne, se poate obser­va, la unele persoane, o hipercolesterolemie. Extractul gemoterapic din muguri de Migdal are acțiune favorabilă în hipotiroidismul ușor, cu manifestări de tip dislipidemie, hipercoleste­ro­lemie. Se poate asocia cu Extractul din amenți de Mesteacăn, în cure de 2-3 luni, repetate la ne­voie.

HIPERTIROIDISMUL

În cazul hipertiroidismului, vorbim despre hi­per­activitatea tiroidei, când se accelerează me­ta­bolismul, cu stări de insomnie, intoleranță la căldură, transpirație în exces, oboseală, schim­bări de dispoziție, scădere în greutate, sete și ape­tit alimentar crescut, glanda tiroidă mărită.

În dezechilibrul de acest tip, se poate interveni gemoterapic, dar doar de către medic, care eva­lu­ea­ză posibilitatea de a readuce echilibrul prin sche­me gemoterapice individualizate.

OVĂZUL GEMOTERAPIC – reglator tiroidian și generator al stării de bine

Ovăz

Un gemoterapic intrat de mai puțin de doi ani pe piața din Ro­mânia, Extractul din mlădițe și radicele de Ovăz, este fabricat la „Plantextrakt Cluj”, în urma cer­cetărilor realizate de dr. Fer­nando Pitera di Clima, din Italia – per­sonalitate medicală cu vastă expe­riență în studierea părților tinere de plante.

Acest gemoterapic este consi­derat a avea acțiune adaptogenă – de creștere a capacității de echi­librare a sistemelor fiziologice stresate, prin diminuarea hi­perfuncției sau întă­rirea ei, în caz de hipofuncție. S-a evi­dențiat acțiunea sa în special la ni­velul sistemului ner­vos și la nivelul tiroidei. Este reco­mandat în stări de astenie, epui­zare psi­ho-fizică, nervozitate, anxietate, în tulbu­rări de somn, precum și în dezechilibre incipiente de la nivel tiroidian (de tip hipotiroidism sau hiper­tiroidism).

Prin acțiunea reglatoare de la nivel tiroidian, s-a constatat faptul că Extractul din mlădițe și radicele de Ovăz poate îmbunătăți funcțio­narea organismului la multiple niveluri: redu­cerea ris­cului bolilor cardio-vasculare, în caz de pal­pitații (în asociere cu Extractul din mlădițe de Păducel), în caz de piele uscată, inelastică (cu Extractul din mlădițe de Cedru), în dermatite seboreice (cu Ex­tract din muguri de Ulm), în afectări la nivel gastric (cu Extractul din muguri de Smo­chin), hepatic (cu Extractul din mlădițe de Ienupăr) sau renal (cu Extractul din muguri de Fag), în deficit al libidoului (cu Extractul din amenți de Mes­teacăn) sau în deficit imunitar generat de stres (cu Extract din muguri de Porumbar).

O abordare complexă a bolilor tiroidiene

Se cunoaște faptul că tiroida este foarte sen­sibilă la iod. S-a evidențiat că efectul iodului asu­pra tiroidei are forma literei U: concentrații prea scăzute produc gușă, iar cele prea crescute, auto­imunitate. Dezechilibrele generate de la nivel tiroidian trebuie evaluate atent de medic; tipul afecțiunilor, stadiul și modalitățile de manifestare fiind multiple, nu este recomandată autome­di­cația.

Ceea ce stă în puterea noastră este să ne ana­lizăm și să observăm anumite manifestări ce pot produce dezechilibre la nivel tiroidian, prin inca­pacitatea de a ne exterioriza sentimentele, emo­țiile, dificultăți în exprimarea ideilor, convin­gerilor, teama de critici, stări interioare contradic­torii, care pot genera nemulțumire permanentă. Căci tiroida simbolizează capacitatea de a ne exterioriza creativitatea, adică eul interior. Aceste blocaje ne împiedică să avem acces deplin la înțelepciunea noastră interioară. Conștientizarea stărilor care generează astfel de dezechilibre energetice (ce pot căpăta în timp manifestări patologice, la nivel organic) este un prim pas spre soluționarea lor, iar gemoterapia poate fi acel ajutor blând la care puteți apela.

Farm. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian