Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Metoda Kneipp – Terapia cu apă

• Jeturi și băi parțiale •

JETURILE DE APĂ – o binefacere pentru nervi și piele

Foto: Shutterstock – 3

Jeturile sunt una dintre cele mai plăcute proce­duri ale terapiei lui Kneipp: apa se prelinge uni­form pe piele, exercitând ast­fel o influență cal­man­tă asu­pra întregului orga­nism. Pe lângă stimulii de tem­pe­ratură, la acest produs se adaugă și sti­mulul mecanic al apei: pielea este masată ușor. În funcție de rezul­tatul dorit, jeturile pot fi ori­entate spre di­ferite zone ale trupului, din cap până-n picioare.

Cum se procedează

Se folosește fie un fur­tun, fie o stropitoare (deși stropitoarea plină cu apă este prea grea), fie furtu­nul de la duș (fă­ră cap), sau un furtun special, pe care îl puteți procura din magazinele cu obiecte sanitare.

* Distanța furtunului față de piele trebuie să fie de circa două palme.

* Pentru a obține presiunea potrivită, procedați în felul următor: ridicați furtunul pe verticală, prin­zân­du-l de orificiu și țineți degetul arătător pe jetul de apă. Presiunea este bună dacă apa nu țâșnește, ci curge normal peste deget.

* Durata jetului de apă: 1-2 minute.

* Ulterior, nu vă ștergeți cu prosopul, ci pur și simplu cu palma întinsă.

* După terapie, înfășurați-vă cu un prosop și odihniți-vă 30 de minute.

Jetul cu apă pe față

Jeturile reci pe față le puteți aplica atunci când vă simțiți epuizați psihic și fizic, când aveți nevoie să vă răcoriți, când vă doare capul sau când vreți să ameliorați irigarea cu sânge a feței (face bine la ten).

Cum se procedează

* Direcționați jetul sub tâmpla dreaptă și rotiți-l apoi de câteva ori de jur împrejurul feței.

* Urmează câteva mișcări orizontale peste frun­te și peste sprâncene, nas și obraji, până la bărbie.

* De aici porniți cu jetul din nou în sus, spre frunte, și re­petați procedeul de mai mul­te ori în aceeași ordine.

* În timpul terapiei, respi­rați liniștit și regulat.

Jetul cu apă pe brațe

Jeturile alternative stimu­lea­ză circulația sânge­lui și ră­coresc. De asemenea, ele ame­liorează iriga­rea sanguină la nivelul brațelor și al creierului și sunt recomandate mai ales când sunteți obosiți și de­pre­sivi sau când nu vă puteți concentra. Jeturile alter­native acționează și asupra mâi­nilor reci, adică în cazul per­soane­lor cu tensiune mică (hi­po­ten­siune).

Cum se procedează

Țineți brațele pe marginea căzii și procedați în fe­lul următor:

* Începeți tratamentul cu apă caldă (cca 36°), por­nind de la bra­țul drept. Treceți cu fur­tunul peste do­sul palmei, pe par­tea ex­terioară a antebrațului și a bra­țului, până sus la umăr. Opriți-vă puțin acolo, pâ­nă ce simțiți cum se încălzește toată zona braț-umăr.

* Coborâți apoi pe partea in­terioară a brațului, până la în­cheie­tura mâinii. Pro­cedați în același mod și cu brațul stâng.

* Urmează jetul cu apă rece, în aceeași ordine: brațul drept și brațul stâng.

* Procedeul se ter­mină cu un al doilea jet cald pe ambele bra­țe.

* Ștergeți apa cu pal­ma, îmbrăcați-vă și execu­tați câ­teva exer­ciții ușoare cu bra­țele (rotiri sau pen­­dulări re­laxate). Aceste mă­suri men­țin irigarea cu sânge la nivel optim și aju­tă la reîncălzirea brațelor.

Jetul cu apă pe coapse

Jetul rece sau alter­nativ pe coapse este una dintre cele mai eficiente terapii cu apă inițiate de Kneipp. Apa rece împinge sângele din alte zone ale corpu­lui, mai ales din zona capului, înspre va­sele din zona pi­cioarelor. Aceas­tă „deviație” are un efect calmant asu­pra nervilor, pro­duce somn și sca­de tensiunea arte­rială. Venele și arte­re­le picioarelor sunt mai bine iri­gate cu sânge și întreaga zonă se destinde și devine mai rezistentă.

Dacă sunteți nervoși, nu puteți dormi și faceți câr­cei la picioare sau dacă aveți tensiu­nea ridicată, jetu­rile pe coapse vă pot ajuta să com­­ba­teți aceste neajunsuri pe cale naturală.

Atenție! Nu le folosiți în caz de du­reri sciatice, in­fec­ții ale căilor uri­nare și în tim­pul ciclului men­strual.

Cum se procedează

* Înainte de a începe terapia, gân­diți-vă că picioa­rele dvs. trebuie să fie calde. Dacă nu este ca­zul, faceți o scur­tă încălzire, urcând trep­­tele, exe­cu­tând câteva genu­fle­xiuni sau mergând cu pas apă­sat.

* Începeți cu piciorul drept, du­când jetul de apă rece de la exte­riorul gleznei, de-a lungul părții ex­te­­rioare a gambei și a coapsei, până sus la șold.

* Lăsați apa să curgă puțin pe coap­să, după care co­borâți cu jetul pe partea interioară a piciorului, până la labă. Repetați procedeul cu piciorul stâng.

* În încheiere, treceți jetul de apă peste talpa dreaptă și apoi peste cea stângă.

* Ștergeți apa cu palma întinsă, puneți-vă niște ciorapi călduroși de lână, îmbrăcați-vă în pijama sau cămașă de noapte și odihniți-vă în pat, acoperiți cu o pătură.

BĂILE PARȚIALE – întăresc inima și circulația sângelui

În terapia lui Kneipp, tratamentul cu apă, apli­cat doar anumitor părți ale corpului, se numește baie par­țială, spre deosebire de baia totală, care presupune scufundarea în apă a între­gului corp. În cazul băii par­țiale, cel care acționează în primul rând este sti­mu­lul produs de tem­peratura apei. De aceea, baia se face cu apă rece, cu apă caldă, sau cu tempe­ratură al­ter­nativă, cu apă fier­bin­te, sau cu temperatură pro­gresivă. În general, băile parțiale întăresc func­ția car­diacă și circulato­rie, dar ele sunt folosite – cu adau­su­rile co­res­punză­toare – și în cazul bo­lilor de piele din zo­nele respective.

Baia pentru brațe

Băile pentru brațe sunt cele mai sim­­ple, dar și cele mai eficiente pro­ceduri ale terapiei lui Kneipp. Ele alun­­gă oboseala și încordarea. Băile reci cal­mează ini­ma și sistemul nervos sures­citat.

Cum se procedează

* Baia se face simplu, în chiuvetă sau într-un li­ghean mai mare, cu ambele brațe așezate comod și aco­perite cu apă, până la jumătatea părții supe­rioare.

* Lăsați să curgă în chiuvetă apă rece și țineți brațele în ea circa 30 de secunde.

* Ștergeți apoi apa cu palma și plimbați-vă apro­xi­ma­tiv 2 minute prin casă, balansându-vă brațele îna­in­te și înapoi. Acest exercițiu stimulează circulația sanguină și reîncălzește brațele.

Baia pentru picioare

Băile pentru picioare sunt și ele foarte ușor de făcut și au efecte mul­tiple. Există băi pentru picioare cu apă rece, caldă și alternative.

* Baia cu apă rece (16-18°) este foarte eficientă în dereglările de somn, în caz de varice sau de supra­solicitare generală a picioa­relor (stat pe scaun sau mers prelungit). Ea este, de asemenea, o măsură urgentă ideală în cazul entorselor de gleznă.

* Baia cu apă caldă (36-38°) stimulează irigarea sanguină a orga­nelor genitale, le detensionează, și de aceea este recomandată în tulburările menstrua­le. Ea este eficientă și pentru combaterea infecțiilor uri­nare, dar numai după consultarea unui medic.

* Baia cu apă rece și caldă (alternativ) regulari­zează temperatura corpului, fortifică vasele de sân­ge și stimulează irigarea sanguină a pielii. Baia al­ter­nativă este o metodă consacrată, folosită din tim­puri străvechi pentru vindecarea răcelii în stare inci­pientă – mai ales în zona nasului și a gâ­tului.

Cum se procedează

* Pentru baia cu apă rece sau caldă, umpleți cu apă o găleată sau o că­diță din plastic.

* Pentru baia alter­na­tivă, folosiți două gă­leți: una cu apă rece, cea­­laltă cu apă caldă.

* Apa trebuie să acopere picioarele până aproa­pe de genunchi.

* Durata băii reci: între 30-60 de secunde.

* Durata băii calde: 2-3 minute.

* În cazul băii alter­na­tive, începeți cu apa cal­­dă (2 minute) și con­tinuați cu apa rece (10 secun­de) și repetați pro­ce­deul de două-trei ori.

* Ștergeți apa cu pal­ma – doar tălpile cu pro­sopul – și puneți-vă ime­diat cio­rapi de bumbac.

* Odihniți-vă, acoperiți cu o pătură și savurați sen­za­ția de căldură plăcută care se răspândește în între­gul corp.

Atenție! Dacă aveți probleme cu venele – de exem­plu, flebită –, apa pentru baia caldă nu trebuie să ajun­gă mai sus de glezne.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian