Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Circulația venoasă și circulația limfatică

– Tratamente cu muguri de Castan sălbatic și Castan comestibil –

Foto: Shutterstock – 3

Vorbim despre circulația venoasă și cea limfatică în special în sezonul cald, când știm că este posibil să ne con­frun­­tăm, în zilele foarte călduroase, cu greutate resim­țită în picioare, cu apariția sau accentuarea ede­melor, a varicozităților sau varicelor. Reco­man­dările pentru o dietă ușoară, cu multe fructe și legume alcaline, prac­ticarea unui sport sau mersul pe jos – în ritm alert, precum și masajul us­cat al pielii – de jos în sus (pe picioa­re, mâini și trunchi) sunt valabile și la îndemâna noastră nu doar în se­zonul cald. Lor li se adaugă trata­mentele, extrem de eficiente, cu mu­guri de castan săl­batic și comes­tibil.

Sistemul circulator, sursa vieții

Organismul nostru este com­pus din miliarde de celule care respiră, se hrănesc și produc de­șeuri. Sângele este cel care hră­nește celula cu substanțe nutri­tive, iar sistemul circulator, cum bine știm, este alcătuit din artere, vene și capilare. Arterele trans­portă sângele oxigenat de la plă­mâni prin inimă, către celule, iar la nivel de capi­lare se face trecerea din sistemul arterial la cel venos, care transportă dioxi­dul de carbon, rezul­tat din respirația celulei, înapoi la plămâni.

Sistemul limfatic, gunoierul organismului și susținătorul imunității

Sistemul limfatic, prin vasele limfatice, se ramifică până la nivel celular, în paralel cu siste­mul circulator, fiind considerat ca fiind cel care asigură strângerea deșeurilor rezultate din activi­tatea celulei și neutralizarea acestora la nivelul ganglio­nilor limfatici, adevărate „fose septice” ale orga­nismului. Pentru neutralizarea acestor de­șeuri, o armată de celule imune intră în acțiune, sistemul limfatic fiind un „cămin” al sistemului imunitar. Tot de sistemul limfatic aparțin și o serie de organe și glande, precum splina, timusul, apendicele, amigdalele, cu rol important în apă­rarea imunitară.

Să sprijinim circulația venoasă și cea limfatică

Circulația venoasă – numită și întoarcere ve­noa­să, are de înfruntat gravitația, iar circulația lim­fatică nu are o pompă proprie (cum este inima pentru sistemul circulator) care să îi înlesnească activitatea. De aceea, ne putem confrunta adesea cu tulburări venoase și limfatice, mai ales în contextul unei vieți sedentare.

În gemoterapie s-au evidențiat efectele bene­fice a două specii de castani – sălbatic și comes­tibil. Deși fac parte din familii botanice diferite, fructul și semințele sunt cele care le înrudesc prin asemă­narea izbitoare. Tot înrudite sunt și în tera­pia gemo­terapică.

În mod simbolic, florile Castanului sălbatic înving gravitația și se înalță pe ramurile copa­cilor. Prin similitudine, la fel se în­tâmplă și în fitoterapie cu se­mințele, iar în gemoterapie, cu mugurii, care îmbunătățesc circu­lația venoasă din corpul nostru, cea care luptă, la rândul ei, cu gravitația și inerția. În ce privește florile Cas­tanului comestibil, acestea sunt pre­lungi, subțiri și galbene, precum vasele limfatice, pe care le influ­ențează în mod pozitiv gemo­te­ra­picul din muguri de Castan comes­tibil.

Castanul sălbatic – întreținerea capilarelor și venelor

În silvoterapie (terapia cu energia arborilor) se spune despre Castan că descătușează psihicul și are o energie puternică, chiar im­pulsivă, astfel că nu se reco­mandă contactul prelun­git cu arborele. Am putea spune că această energie este cea care ajută în schimb florile să își înalțe mân­dre portul, iar în te­rapie, Castanul să fie reco­mandat pentru tulburările circulației venoase.

Îl cunoaștem bine din fito­terapie pentru acțiunea to­nică și deconges­tionantă la nivelul vene­lor. Extractele obținute din semin­țele cas­ta­nului au recomandare în varice și hemo­roizi – în forme farmaceutice cu administrare internă sau aplicații locale, sub formă de unguente și geluri.

Extractul din muguri de Castan săl­batic, ca remediu gemoterapic, s-a dovedit a avea acțiune protectoare la nivel venos, extinsă până la nivelul capilarelor. Studiile de fitochimie realizate la de­partamentul de Cercetare al firmei „Plantextrakt Cluj”, au explicat, prin evidențierea mai multor clase de compuși, efectele la nivel capilar și ve­nos: pro­tec­tor vascular, decongestionant, anti­inflamator, antioxidant. De aceea, beneficiile și reco­mandă­rile acestui gemoterapic sunt multiple:

* În cazurile de fragilitate a capilarelor (vizi­bile la nivelul membrelor inferioare, dar și în cazul acneei rozacee sau în epistaxis).

* În tulburările circulației venoase, cu apa­riția de vari­cozități, varice, hemoroizi.

* În emfizem pulmonar și insuficiență respi­ratorie (când se asociază cu gemoterapicele din muguri de Alun și cel din mlădițe de Mur) sau în durerile articulare de la nivel lombar sau lombo-sacral (asociat cu Extractul din muguri de Jnea­păn) și în alte afecțiuni care se manifestă și cu congestie venoasă.

Castanul comestibil – un ajutor pentru circulația venoasă și cea limfatică

În cazurile de greutate resimțită la nivelul membrelor inferioare, cu edeme, varicozități, va­rice sau hemoroizi, Extractul din muguri de Cas­tan sălbatic se asociază cu Extractul din muguri de Castan comestibil.

O altă recomandare a Extractului din muguri de Castan comestibil este în tulburările circula­torii care apar de multe ori la menopauză sau sunt cauzate de administrarea de pilule contraceptive.

În plus, acțiunea decongestionantă limfatică, asociată cu cea antispastică la nivel bronșic și de reechilibrare hidrică, recomandă Extractul din muguri de Castan comestibil și pentru refacerea organismului din afecțiuni respiratorii (asociat cu alte extracte gemoterapice cu acțiune la nivel respirator).

Pentru îmbunătățirea circulației venoase și limfatice, se recomandă cure de două luni cu cele două extracte gemoterapice, din muguri de Castan sălbatic și Castan comestibil (câte două adminis­trări pe zi), care pot fi repetate de 2-3 ori pe an, în cazurile cu afecțiuni deja instalate.

La nevoie, celor două gemote­rapice din cas­tani li se poate adăuga în schema de adminis­trare și Extrac­tul din scoarță de Lămâi, pentru acțiunea hipolipemiantă și anticoa­gulantă, de „subțiere a sângelui”.

Pentru persoanele care prezintă frecvent edeme la nivelul mem­­brelor inferioare și care nu cedează la cura gemo­terapică cu extractele din mugurii celor doi castani, este necesară in­ves­ti­gația medi­cală care să stabi­lească cauza, pentru o abordare ulte­rioară eficientă a afecțiunii care duce la apariția acestor edeme.

De ajutor sunt și aplicațiile locale cu un gel sau o cremă cu acțiune venotonică, cu conținut de extracte vegetale, prin masaj al picioarelor de jos în sus, în caz de greutate în picioare sau va­rice. În cazul hemoroizilor, un unguent anti­hemoroidal cu acțiu­ne decongestionantă poate com­pleta cura gemoterapică cu cele două extracte din mugurii casta­ni­lor.

Să nu uităm însă nici de regulile de viață sănătoasă, pen­tru între­ține­rea circulației venoase și limfatice!

Farm. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian