Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Mergem la Tokyo, încrezători în munca noastră, dar și în ajutorul lui Dumnezeu”

Echipajul de 8+1, marea speranță la o medalie olimpică

Începând de zilele acestea, vreme de două săp­tămâni (23 iulie – 8 august), întreaga planetă va fi co­nectată la cel mai mare eveniment sportiv al lu­mii: Jocurile Olimpice de Vară. Găzduite de Tokyo, du­pă o amânare de 1 an, într-un format atipic cauzat de pandemie, fără spectatori și cu multe și com­plicate restricții, Jocurile Olimpice ne vor prilejui în­tâlnirea cu campioni din cele mai diverse spor­turi. Cândva o prezență remarcabilă la Jocurile Olim­­pice, România va încerca să țină și de această dată drapelul sus și să lanseze noi nume în marea ga­lerie a sportivilor de legendă, din care fac parte Na­dia Comăneci, Ivan Patzaichin sau Elisabeta Lipă.

Prefațăm marele spectacol olimpic cu decla­rațiile unor conducători ai delegației României la Tokyo: marea campioană Elisabeta Lipă (5 medalii olimpice de aur!), președinta Federației Române de Canotaj, Florin Bercean, coordonatorul lotului de judo (la a șasea participare olimpică în calitate de antrenor) și carismaticul Viorel Filimon, antrenorul frumoasei echipe feminine de tenis de masă. I-am întrebat cu ce speranțe se îmbarcă în lungul drum cu avionul spre Tokyo și, în sens mai larg, care e starea actuală a sportului de la noi.

ELISABETA LIPĂ – Președinte Federația Română de Canotaj: „Îi simt pe sportivii noștri deciși, hotărâți”

„Mergem spre Tokyo cu speranțe mari și numai cu gânduri de bine. Ne-am antrenat pentru aceste Jocuri Olimpice cinci ani. A fost un ciclu olimpic extrem de greu, extrem de lung, cu multe provocări și, cu toate acestea, am reușit să ne pregătim la cel mai înalt nivel. Ca dovadă, am cali­fi­cat no­uă echi­paje de canotaj pen­tru Olim­­pia­dă și un număr impor­tant de spor­tivi: 36. E normal ca speranțele noas­tre să fie mari. Obiec­tivul Federației este cucerirea a două medalii. Nor­mal, ne dorim să fie cât mai stră­lu­ci­toare! În sufletul meu, sper să fie mai mul­te. Fiecare echipaj are șansa lui, fiecare sportiv a muncit prea mult ca să nu aibă locul lui pe podiumul olimpic. Acum, tre­buie să fie și Dumnezeu un pic român, așa cum a fost de atâtea ori. Oricât ai munci, dacă nu ai un pic de șansă, dacă nu îți suflă puțin Dum­nezeu în aripi, totul este în zadar. Mergem la Tokyo încrezători în munca noastră, dar și în ajutorul lui Dumnezeu!

Sportivii din delegație au un moral foarte bun, sunt nerăbdători să intre în competiție. Îi simt dor­nici de performanță, deciși, hotă­râți. Din păcate, toate măsurile acestea exage­rate de siguranță im­pu­se de pandemie ne cam scot din ritm. Totul va fi la foc automat acolo, nu poți să îți faci acomodarea cum trebuie, nu ai voie să mergi în baza de pre­gă­tire decât cu cinci zile înainte. E enorm de greu să stai pe uscat și să nu faci pregătire specifică! Dar prin calvarul acesta vor trece toate dele­ga­țiile, și atunci, cine se acomo­dea­ză mai bine și mai repede va avea suc­ces. Eu sper ca ai noș­tri să treacă cu eroism peste aceste pie­dici și să fie în cea mai bună formă în ziua finalei. Sunt opti­mis­tă din fire. Cred în potențialul fiecă­rui sportiv, mai trebuie ca și Dumnezeu să fie un pic cu noi.”

FLORIN BERCEAN – Antrenorul lotului olimpic de judo: „E groaznic să te întorci acasă fără medalie”

„Chiar dacă pregătirea din ultimul an a fost o prelungire a pregătirii din pan­de­mie, măcar în ulti­ma vreme am căpătat o oare­ca­re experiență. și totul a decurs mult mai bi­ne. Din păcate, această prelun­gire cu un an a ciclului olimpic nu a fost deloc bună pentru spor­tivi. Pen­tru cei de peste 30 de ani, cum e cam­pi­oa­na noastră, Andreea Chițu, este un dezas­tru! Dar chiar și așa, sunt bucuros că am reușit să ne ca­li­ficăm și că judo-ul românesc este reprezen­tat la Tokyo. Din tot sufletul aș vrea ca, la întoar­cere, sportivii să fie mulțumiți. E groaznic să te întorci acasă fără medalie. Nu-i doresc nimănui să treacă prin asta, mai ales când ai tot felul de «prie­teni», ca­re nu fac nimic pentru spor­­­tul românesc, dar care te aș­teap­tă la cotitură. Dar sunt convins că cei trei ju­doka ai noștri vor face tot ce le stă în pu­tință ca să treacă meci după meci și să mear­gă mai departe. La toate cele cinci ediții la care am par­ticipat până acum, au apărut cam­pioni olimpici care nu erau cotați ca favoriți. Sportivii mei nu mi-au făcut ni­cio­dată o astfel de surpriză și mă gândesc că ar fi cazul, măcar acum, la a șasea participare. M-aș bucu­­­ra foarte tare! Mergem cu încredere. Îmi doresc foarte mult măcar o medalie, și nu e deloc im­posibil. Sunt sportivi care au urcat de atâtea ori pe podium la competiții importante, pot urca și acolo, la Tokyo.

Lotul de judo al României (Foto: Cristian Nistor)

În ce privește sportul românesc, eu zic că tre­buie să avem încredere, chiar dacă acum nu trece prin momente excepționale. Trebuie să admitem asta! Facem greșeala să forțăm niște comparații care nu se potrivesc. Tot aud vorbindu-se despre Olim­piada de la Los Angeles, când am luat 54 de medalii. Oameni buni, nu poți face comparații între o perioadă istorică, 1984, când, într-adevăr, am fost pe locul 2 în clasamentul la medalii, dar au lipsit de la Olimpiadă jumătate din țările de pe glob! Au lipsit atunci țări cu sportivi care nu ne lăsau să ne apropiem nici măcar de locul 5, darmite de locul 2, și noi facem comparații… Acum, sistemul e altul, copiii sunt altfel, condițiile sunt altele. Premierul României a spus că sportul nu reprezintă o prio­ri­ta­te. E grav să nu știi că sportul este cel mai bun am­­basador al unei țări, că el întărește starea de să­nă­­tate a tinerilor. Un copil sănătos e bun și la ma­te­ma­tică, iar dacă nu, măcar e bun de muncă. Țara as­ta are nevoie de oameni sănătoși. Copiii trebuie să facă sport la școală în fiecare zi. Sunt țări care îi obligă pe părinți să își ducă copiii la o formă de miș­­care fizică. Cu cât copiii aceștia vor fi mai mulți, cu atât selecția va fi mai bună. Noi le dăm co­­­piilor telefoane și tablete pentru a-și ocupa tim­pul liber, îi ducem cu mașina până în poarta școlii, le facem rost de scutiri medicale, în loc să îi punem să facă sport. Dictonul care spune «minte sănătoasă în corp sănătos» este nemuritor”.

VIOREL FILIMON – Antrenorul lotului olimpic feminin de tenis de masă: „Avem posibilități să aducem medalii acasă”

„Pentru noi, la tenis de masă, marea problemă a fost că în pandemie nu ne-am putut vedea ad­ver­sarii în concursuri, nu am putut juca împotriva lor, așa că ne e foarte greu să știm la ce nivel suntem. De­geaba te pregătești zi și noap­te, dacă nu-ți cu­noști ad­versarii. La Tokyo vom lupta îm­po­triva unui partener ne­cu­noscut, care poate să ne pro­ducă surprize plăcute sau ne­plăcute. Obiectivul nostru e să tra­gem pentru o me­da­lie. Avem în față șase echi­pe de top, toate din Asia, plus Statele Unite și Ger­mania, care au în componență sportive provenite din China. Va fi foarte greu, dar noi credem în medalie, pentru asta ne-am pregătit. Sperăm să fie și șansa de partea noastră. Din câte văd eu, ca­notajul are șanse mari la medalii, la gimnastică e posibil să urcăm pe podium, la scrimă la fel, la tenis de masă, la tir… Avem posibilități să aducem medalii acasă, sunt încrezător.

Cât privește starea ge­ne­rală a sportului româ­nesc, pă­­rerea mea e că se chel­tu­iesc foarte mulți bani, dar nu acolo unde trebuie, nu în adevărata performanță. Sunt o grămadă de echipe de fotbal mo­deste din România care aduc sportivi din alte țări. Acestor sportivi li se plătesc sume mari, bani care ar trebui investiți în creșterea co­piilor și ju­niorilor noștri, în descoperirea aces­to­ra. Dacă sunt trei-patru echipe de certă valoa­re in­terna­țio­na­lă în România, restul aduc numai pier­deri, și pier­deri mari! La asta se adaugă mai mul­te spor­turi, care nu se văd deloc la nivel inter­na­țional, care doar chel­tuiesc fără să producă. Eu zic că nu se in­ves­tește acolo unde trebuie și, pe undeva, nici desco­pe­ritorii de talente nu sunt motivați nici fi­nanciar, nici printr-o popularizare care să le recu­noască valoarea.”

101 pentru România

101 sportivi fac parte din delegația care va re­prezenta România la Jocurile Olimpice de Vară de la Tokyo. Primul calificat a fost înotătorul Robert Glin­ță, în vreme ce ultimul bilet de avion pentru Japonia a fost luat de Mihaela Buzăr­nescu, singura noastră re­prezentantă în proba de simplu la tenis de câmp. Obiectivul Comitetului Olim­pic și Spor­tiv Ro­mân (COSR) este obți­nerea a șapte-opt me­dalii. Cea mai mare presiune este pe canotori, dar Ro­mânia poate prinde po­diumul și la tir (La­ura Co­man), scrimă (Ana-Ma­ria Po­pescu), gim­nastică (Larisa Ior­da­che, Ma­rian Drăgu­lescu) sau înot, unde contăm pe campionul european Robert Glință și pe ma­rea senzație David Popo­vici (16 ani), recordman mondial de juniori la 100 și 200 de metri și de­ținător al celui mai bun timp la 100 de metri se­niori în acest an. Dra­pelul României la cere­mo­niile de la Tokyo va fi purtat de cano­toarea Mădălina Bereș (cam­pioa­nă olim­pică în 2016 în barca de 8+1) și de îno­tătorul Robert Glință.

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian