Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sănătate în Munții Rodnei: SÂNGEORZ-BĂI

Sân­georz-Băi

Așezată între Someșul Mare și Munții Rod­nei, într-un adevărat paradis natu­ral, înconjurată de dealuri și coline aco­perite cu păduri de fagi, pini și brazi, stațiunea Sân­georz-Băi seamănă, la prima „ochire”, cu un orășel elvețian: curat, civilizat și plin de turiști ve­niți la cură balneară. Ce-i drept, sunt și locuri lovite de de­lăsare, care îți mai taie entuziasmul: hotelul Hebe (singurul cu bază balneară funcționa­lă) e cam „prăfuit”, iar hotelul Someș pare de-a dreptul aban­donat. Cu toa­te astea, e forfotă mare: sute de pa­cienți discută în grupuri mici, așteptând să le vină rândul la proce­duri, intră și ies din cabinete sau de la sala de mese… Mă pre­zint la recepție și, de înda­tă ce pri­mesc aprobările necesare, merg să discut cu asis­tenta-șefă a bazei de tratament, d-na Paras­chiva Dumitru, care pare copleșită de forfota paci­en­ților, cărora le semnează fișele de tratament și-i progra­mează pentru urmă­toarele terapii. „Mă ier­tați, dar tocmai s-a schim­bat seria pacienților, și nou veniții nu știu încă ce au de făcut, încă nu s-au familia­rizat cu baza de tratament. Dar vă răs­pund cu drag la întrebări. Jur­naliștii din București sunt la noi oaspeți rari”.

„Nu putem primi pacienți câte cereri există”

– Sângeorz-Băi este o stațiune cu istoric bogat. Funcționează din perioada interbelică și a deve­nit celebră în epoca comunistă. Și deși nu s-a in­vestit prea mult în modernizarea ei, avalanșa de pacienți e mare. Cum se explică acest succes?

Amintiri din vremuri apuse – izvoarele cu ape minerale

– Sângeorz-Băi este o stațiune care beneficiază de opt izvoare de ape minerale carbogazoase, bi­car­bonatate, clorurosodice, calcice, magneziene, uşor feruginoase, alcaline, cu un pH de 6-7 și un con­ţinut de dioxid de carbon între 1 și 1,9 g pe litru, având proprietăți terapeutice asemănătoare cu ape­le minerale de la Vichy, din Franţa, sau cu cele de la Karlovy Vary, din Cehia. În cura internă, apele minerale sunt eficiente pentru tratamentul bolilor aparatului digestiv și al afecţiunilor hepato-biliare, al bolilor metabolice şi nutriţionale, iar în cura ex­ternă (sub formă de băi) – pentru tratarea afec­ţiu­nilor reumatismale. Un alt factor important de cură este clima subalpină din această zonă, aerul fiind puternic ionizat negativ, cu proprietăți ușor seda­tive. În curele balneare, folosim şi nămolul mine­ral, mofeta sau băile cu plante medicinale și sare de Praid. În baza de tratament avem săli de gim­nastică medicală şi de fitness, instalaţii pentru pro­ceduri laser, magnetoterapie, electroterapie și hi­dro­terapie, spații pentru împachetări cu nămol mi­neral cald sau cu parafină, și săli pentru aerosoli şi inhalaţii (aceste proceduri sunt momentan interzi­se, din cauza pandemiei).

– Bănuiesc că lista bolilor care se vindecă aici este mare…

– Cât o carte de telefon… Tratăm bolile tu­bu­lui digestiv (gastrită cronică, ulcer gastro-duodenal, colită cronică, reflux gastro-esofa­gian, constipaţie cronică), afecţiuni hepato-biliare (pancreatită, dis­ki­nezie biliară, colicis­tită calcaroasă, hepatită, re­cuperări funcțio­nale după operații pe ficat), boli metabolice și de nutriţie (diabet, hiperuricemie, obezitate, gută), afecțiuni reumatice, probleme cir­cula­to­rii – hipertensiune arterială, recuperare după fracturi și accidente neurologice (pareze, AVC).

– N-am mai văzut așa o aglomerație într-o bază de tratament! Cea mai bună reclamă pentru eficiența terapiilor aplicate…

– Găzduim și tratăm anual mii de pacienți! În centrul de hidroterapie facem băi minerale și dușuri subacvale. În centrul de termoterapie facem îm­pachetări cu nămol terapeutic sau cu parafină. Cen­trul de electroterapie este dotat cu aparatură mo­dernă pentru nume­roase proceduri: solux, raze ultra­scurte, raze ultraviolete, raze in­fra­­roşii, magnetodiaflux, ultraso­no­terapie, cu­renţi interferenţiali, curenţi diadinamici, cu­renţi Tra­bert, curenţi tens, băi galva­nice, iono­galvanizări. De asemenea, putem efectua și infiltraţii cu apă minerală, masaje terapeutice sau acupunctură, dacă pacienții au nevoie de aceste proceduri. Așa­dar, putem trata o paletă largă de afecțiuni cronice, iar factorii na­tu­rali de cură sunt foarte eficienți.

Hotelul Hebe

Oamenii se simt mult mai bine după cura balneară, așa că mulți revin an de an la Sângeorz-Băi, pentru consolidarea rezultatelor obținute. Am în terapie oameni cu care mă cunosc de 20 de ani! În plus, preţul cazării, al meselor și al terapiilor efectuate în baza de tratament a Hotelului Hebe este accesibil. Cum hotelul este privat, turiștii plătesc integral aceste costuri. Hotelul încă este în renovare, iar capacitatea de cazare e redusă la o treime. Baza noastră de tratament a fost supra­solicitată ani la rând, nu aveam cum să pri­mim în terapie atâția pacienți câte cereri existau, de aceea am instituit o regulă: au prioritate clienții ho­telului, iar în limita locurilor dis­ponibile, primim și turiști cazați în alte unități hoteliere!

– Cât durează o cură, astfel încât rezultatele să fie vizibile?

– Cura minimă este de 16 zile și se poate repeta de două ori pe an. Pentru cura balneară, pacienții au nevoie de o trimitere de la medicul de familie, în care să fie specificat istoricul medical. Sunt consultați la sosire de medicul bazei de tratament, care le recomandă procedurile necesare, în funcție de afecțiunile de care suferă.

– Există și contraindicații pentru factorii curativi de aici?

– Cura balneară la Sân­georz-Băi le este contra­indicată bolnavilor cu afecţiuni cronice, în perioada de exacerbare, pa­cienților cu tumori maligne, cu boli venerice sau infecţioase.

(Interviul s-a încheiat îna­inte de epuizarea între­bărilor. Zeci de oameni așteptau lămu­riri. Iar de poză, d-na Dumitru nici n-a vrut să audă: „Nu ve­deți ce-i pe capul meu?”. I-am mulțumit pentru explicații și-am plecat să explorez stațiu­nea…)

Poveștile doamnei Pușa

Pușa Hulpe

E tare frumos la Sângeorz-Băi! Drumurile se termină în pădure, acolo unde se află casele „elve­țiene” ale localnicilor: adevărate vile, cu grădini fără nici un cusur. Și aerul atât de curat, cu miros de brad și de fân proaspăt cosit! Scăldate în lumina portocalie a soarelui, pădurile din jur au refle­xe aurii. Apele Someșului Mare lucesc în zare, învol­burate de ploi­le din ultima perioadă. La iz­voarele amenajate la marginea par­cului, câțiva localnici și turiști își umplu sticlele cu apă mine­rală. Intru în vor­bă cu o doamnă blondă, care își așteaptă rândul.

– Pentru ce luați apă? La ce e bun izvorul aces­ta?

– O să râdeți, dacă vă spun! Eu pun apă mine­rală în compo­ziția de clătite. E bicarbonatată și-mi ies clătitele foarte pufoase!

O cheamă Pușa Hulpe, e lo­cal­nică și a lucrat vreme înde­lun­gată, ca asistentă medicală, la baza de tratament a Hotelului Someșu. Acum e la pen­sie. O rog să ne re­tragem puțin la umbră, ca să-mi povestească des­pre minunile mai puțin știute de la Sângeorz-Băi.

– Noi din copilărie folosim izvoarele acestea și n-am prea umblat prin spitale… Țin minte că aveam acasă, în curte, un ciubăr mare de lemn, și părinții mei fă­ceau de două ori pe săptămână baie cu apă de izvor încălzită, pen­tru dureri reumatice. Nici nu exis­ta stațiunea pe-atunci, iar doctori – nici atât! Dar știau bătrânii la ce sunt bune apele și se tratau em­piric. Aproape toți oamenii de pe Valea Someșului își vindecau aici beteșugurile – soseau neputin­cioși, în căruțe, și plecau pe picioarele lor!

Vedeți depunerile aces­tea galbene-ruginii de la gura de scurgere a izvorului? Noi le adunăm, pentru că acolo sunt concentrate toate mine­ralele binefăcătoare din apă. Le uscăm bine la soare, le pisăm până se fac pudră fină și punem câte-un pumn în apa de baie încălzită la 37°C, nu mai mult! Dacă faci băi cu săruri din astea zece seri la rând, uiți de dureri! Îți cam pătează vana, dar fac minuni!

Peste dealurile Sângeorzului, soarele începe să asfințească. Mulțumesc pentru informațiile primite și mă întorc în zona „elvețiană” a stațiunii. Forfota este aceeași. Zeci de oameni așteaptă să fie cazați. Speranța că-și vor regăsi sănătatea e mai presus de clădirile scorojite în care vor fi găzduiți.

Pentru mai multe detalii despre tratamentul balneo-climateric, condiții de cazare și prețuri vă puteți adresa la Hotelul Hebe – Str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263.370.521, 0263.370.228

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian