Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

BUZĂUL ÎN FESTIVAL

– Oferte mărețe, la „International Arts Festival” –

Deși supremația în organizarea de eve­nimente muzicale de amploare le apar­ține, tradițional, unor orașe mari precum Clujul, Sibiul, Bucureștiul sau Timișoara, în ultima vreme, competiția s-a lărgit, incluzând localități mai puțin celebre pe harta țării, dar extrem de ambi­țioase. Buzăul este un astfel de loc. Acolo se va organiza timp de o lună – Buzău International Arts Festival, un eveniment ce reu­nește sub aceeași pălărie edițiile cu numărul șase ale Festivalului Internațional de Film Buzău – BUZZ IFF și Festivalului Inter­național de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B. Evenimen­tele se vor des­fășura în pe­rioada 25 august – 25 sep­tembrie, atât în munici­piul de reședință, cât și în mai multe alte locații din județ. Rețeta este bogată. Festivalul oferă muzică bună, film, teatru, expo­ziții, întâlniri unice cu ve­dete din România și de peste hotare, cu oa­meni de cultură, confe­rințe și master­class-uri. Și cum „tonul îl dă mu­zica”, ea va fi foarte bine repre­zentată la Buzău, cu artiști de linia întâi pre­cum: Damian Drăghici & Brothers, care vor concerta în deschiderea ofi­cială a festivalului din Piața Dacia, pe 27 august; Maria Răducanu (pe 4 sep­tembrie); Flo­­rin O­ches­cu & Band (pe 5 sep­tem­brie); Silvia Du­­mitrescu, prece­da­tă de trupa Han­gar 6 (10 sep­tem­brie); White Ma­ha­la, tru­pa con­dusă de ac­torul Ovidiu Ni­culescu, cântă pe 12 sep­tem­brie, iar tru­pa Phoenix va sus­ți­ne ma­rele con­cert de în­chidere a eve­nimentelor, pe 25 septembrie.

Festivalul de la Buzău va găzdui și lansări de cărți. „Actori principali” vor fi Alexander Haus­vater și Nicu Covaci, prezent cu „Colecția de Par­tituri”, o primă car­te ce cuprinde par­titurile mu­zica­le ale celor mai cu­noscute zece piese ale trupei Phoenix, care pot fi as­cul­tate și digital.

Trupa PKOENIX

„Se împlinesc aproape 60 de ani de existență a formației Phoenix. De-a lungul istoriei sale tu­multuoase, formația a suferit transformări, însă de fiecare dată am păstrat stilul și mesajul. Se pare că tocmai acest mesaj de iubitori de țară reușește să sensibilizeze sufletele fanilor noștri, așa că m-am decis să duc la capăt un proiect de suflet, mai vechi. Lansez o primă carte de partituri mu­­zi­cale, care va conține cele mai cunoscute 10 pie­se ale trupei. Cartea va in­clude elementele esen­ția­le nece­sare unei inter­pre­tări co­rec­te: linia me­lo­dică, acor­duri, textele pieselor, pre­cum și o serie de foto­grafii me­nite să creeze un pod în timp și peste timp. Pentru a asi­gura co­rec­titu­dinea in­ter­pre­tării piese­lor, am a­dă­­ugat posibilita­tea de a as­culta digital in­ter­pre­tarea me­lodiilor scri­se pe note.

Așadar, oricine are o inimă caldă va avea de acum acces la un material muzical care să-i permită învățarea pie­selor reprezen­tati­ve ale formației Phoe­nix, așa cum le-am compus și așa cum le inter­pre­­tăm și în ziua de as­tăzi. A­cesta este doar un prim capitol din se­ria de cărți cu melodii Phoe­­nix. Mai pre­sus de orice, îmi do­resc ca această car­te să ne ajute să nu ui­tăm cine suntem, de unde venim și mai ales ce educație vrem să transmitem co­piilor noș­tri, gene­ra­țiilor viitoare, astăzi ca și mâine, pururi și acum… Fie să renas­că!”, spunea Nicu Co­vaci într-un un me­saj publicat pe re­țelele de socializare.

O altă prezență de marcă la festi­val este regizorul Nae Caranfil, care își însoțește proiecția specială a fil­mului „E pericoloso sporgersi”. Re­gizorul va răspunde și câtorva între­bări din partea publicului și va susține un masterclass de scena­ristică.

Tot la „Buzău International Arts Fes­ti­val”, vă pu­teți delecta cu o serie de ex­po­ziții în premieră în România, precum cea de pictură a lui Nicu Covaci și Va­leriu Sepi, cea de sce­nografie și obiecte de re­cu­zită a sce­nografului Mihnea Mi­hăilescu, ex­po­ziția de pictură și foto­grafie, cu lucrările actorului Cristi Mar­tin și ale fotografului buzoian Theodor Tu­dose.

Invitat de onoare: Franco Nero

Invitatul de onoare de anul acesta la „Buzău International Arts Festival” este Franco Nero, unul dintre cei mai apre­ciați actori italieni din toate tim­purile. La 79 de ani, el se poate mândri cu un pal­mares im­presionant – peste 200 de filme (cine­ma și tele­viziune) produse atât în Europa, cât și peste ocean, la Holly­wood. În prezent, pregătește în calitate de regizor, de această dată, lungmetrajul „L’Uomo Che Disegnò Dio” (Omul care l-a dese­nat pe Dum­nezeu), care îi va avea în rolurile princi­pale pe actorii Kevin Spacey și Faye Dunaway.

Actorul italian va fi prezent la Buzău în perioa­da 31 august – 2 septembrie 2021. Pe 1 septembrie, va susține o con­fe­rință de presă, iar în aceeași zi va fi prezent la proiecția specială a filmului „spa­ghetti-western” Django, care l-a făcut celebru. Ma­­rele ac­tor italian va primi la Buzău și un pre­miu spe­cial, pentru întreaga sa contribuție la dezvol­tarea artei cinematografice și a artelor, în general.

Important: „Buzău International Arts Festival” va respecta legile pandemice în vigoare. Vor fi ac­ceptate la evenimente doar persoanele vaccinate, cele care au un test negativ valabil, efectuat de un laborator avizat, sau au dovada trecerii prin boa­lă. Pentru copiii până la 6 ani nu este nevoie de test.

(Programul complet va fi disponibil în curând pe site-ul https://biaf.ro și pe pagina de Facebook Buzau International Arts Festival.)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian