Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Lecția longevității – MĂSLINUL

Foto: Shutterstock – 3

Dacă ajungeți în Grecia, ghizii vă vor povesti cu siguranță legende ale Măs­linului, cu referire în special la zeița în­țelepciunii, Pallas Athena, cea care a plantat primul arbore de Măslin pe Acropole. Se spune că datorită acestui fapt, orașul Atena a primit numele zeiței. De-a lungul vremii, măslinul a fost venerat în con­ti­nuare ca simbol al păcii, ca arbore sacru, pomenit în Biblie de nenumărate ori, precum și pentru uleiul de măsline, numit de Homer „lichidul de aur”. A­cest copac veșnic verde, cu o vitalitate ex­tra­or­dina­ră, bine înfipt în pământ – cu rădăcini mai mari de­cât coroana sa modestă, dă fructe până la o vârstă de peste 100 de ani și poate trăi până la 5000 de ani, depășind cu mult longevitatea Stejarului. În afa­ră de măsline și de uleiul de măsline folosit ca sur­să importantă de hrană, măslinul e prețuit și pen­tru calitățile sale terapeutice, date de fructe, flori, frunze și mlădițe.

Măslinele și uleiul de măsline – remedii străvechi

Renumele Măslinului datează din vre­mea antichității, când filo­zoful grec De­mocrit făcea referire la menținerea sănă­tății cu „miere pe cale internă și ulei de măsline din cel mai bun, pe cale externă”. Ungerea corpului cu ulei de măs­line, la romani și vechii greci, era considerată o măsură igienică și o sursă de întinerire.

Uleiul de măsline, obținut prin presarea la rece a fructelor (ulei virgin și ulei extravirgin), pe lân­gă calitățile lui nutritive, este cu­noscut pentru acțiunea sa colagogă (de golire a se­crețiilor biliare în intes­tin), susținând digestia. În plus, formează o peliculă protectoare la nivelul tu­bului digestiv, calmând stările iritative de la acest nivel, inclusiv prin acțiu­nea antiinflamatoare. De asemenea, i se atribuie acțiune laxativă, precum și efect antihelmintic – de curățare a intestinului de viermi intestinali.

Fructele arborelui, măslinele, folosite ca atare în alimentație, vin cu importante beneficii pentru sănătate: reduc stările inflamatorii, nivelul coles­terolului și, implicit, riscul dezvoltării bolilor car­dio­vasculare, stimulează digestia și previn îngră­șarea (au un indice glicemic mic).

Cura cu ulei de măsline

Este cunoscută recomandarea administrării a câte o lingură de ulei extravirgin, dimineața, pe stomacul gol, urmată (în cazul afectărilor hepato-biliare) de repaus la pat, culcat pe par­tea dreaptă, timp de 15 minute. Va îmbunătăți digestia și va re­duce inflamația din organism.

Florile Măslinului – remediu floral pentru revigorare

La începutul secolului XX, medicul Ed­ward Bach a dezvoltat o nouă terapie naturală, cunoscută și în zilele noastre ca terapia florală Bach. El considera că boala este rezultatul unui conflict între suflet și minte (știința de azi îi dă dreptate), iar tera­pia pe care a propus-o ajută la rezolvarea lui. Bach a descris efectele a 38 de remedii obținute în gene­ral din flori, prin metode ex­perimentate și dezvol­tate de el. Printre acestea, florile Măslinului (reme­diul floral Olive) sunt recomandate în situații cu epuizare fizică și psihică, cu un tablou specific de manifestări la nivel fizic, mental și emoțional (pa­loa­re, scădere în greutate, persoană copleșită men­tal și emoțional, pentru a face față cerințelor vieții de zi cu zi). Iată cum forța și rezistența arborelui, concentrate în floarea albă de Măslin, susțin orga­nismul care are nevoie de sprijin.

Cura cu remediul floral Olive

Se administrează câte 2-3 picături, într-un pahar cu apă, din care se bea în înghițituri mici, pe par­cur­sul zilei. Cura se întinde, în general, pe o pe­rioadă de 3-4 săptămâni. Medicii și terapeuții spe­cializați în Terapia flo­rală Bach recomandă, de multe ori, o combinație de mai multe esențe flora­le, individualizate nevoilor fiecărei persoane.

Frunzele și mlădițele Măslinului – sursă de întinerire a organismului

Cercetări de dată recentă au evi­den­țiat că extractul din frunze de Măs­lin are acțiune antioxidantă, va­so­dilatatoare la nivel arterial, având ca efect reducerea tensiunii arteriale crescute, îmbu­nă­tățirea elasticității vaselor, un ușor efect diuretic, cu reducerea edemelor, și o acțiune hipo­glice­miantă.

Experimentele s-au extins și în domeniul gemo­terapiei, de această dată pe tinerele mlădițe de pe ra­mu­rile încă nelignificate ale Măslinului. Gemo­terapia a confirmat, și ea, efec­tele benefice ale Ex­tractului din mlădițe de Măslin, considerat a fi principalul remediu gemoterapic re­comandat în hipertensiunea arte­ria­lă, iar asocierea cu Extractul ge­mo­terapic din mlădițe de Păducel po­tențează efectul Măslinului și aduce importante beneficii suplimentare pentru sănătatea inimii, pu­tând, la nevoie, să-i crească forța de contracție sau să reducă un ritm cardiac accelerat.

Cura pentru întreținerea sănătății inimii

Extractele gemoterapice din mlădițe de Măslin și Păducel le sunt recomandate mai ales persoa­nelor de peste 50 de ani, în cure periodice de 1-2 luni, câte două administrări pe zi, luate îm­preună și diluate în puțină apă. Ele repre­zintă o opțiune de stabilizare a tensiunii arteriale crescute, mai ales la debutul afec­țiunii, și se pot asocia cu alte gemote­rapice recomandate în hipertensiunea arterială, în scheme de tratament recomandate și indi­vi­dua­lizate de medicii specializați în gemo­terapie. Nu uitați și faptul că edemele de na­tură cardiacă pot fi ameliorate de Măslin.

Cura pentru reducerea colesterolului și trigliceridelor

Gemoterapicul din mlădițe de Măslin s-a do­vedit a avea un efect benefic la nivel vascular, reducând colesterolul și triglice­ridele. În situațiile cu valori crescute ale colesterolului, se poate asocia cu Extractul din sevă de Mesteacăn, un depurativ de excepție, iar în situațiile când și trigliceridele sunt crescute, aso­cierea Măslinului poate fi făcută cu Extractul din muguri de Migdal, iar dacă există și o afectare bi­liară, cu Extractul din muguri de Arțar.

Cura pentru reducerea valorilor glicemiei

Persoanele cu valori crescute ale glicemiei sau cu diabet de tip 2 non insulino-dependent pot avea în vedere și efectele benefice la nivel vascular ale Măslinului, care sunt însoțite și de o ușoară acțiune hipoglicemiantă. Curele, în aceste cazuri, vor aso­cia Măslinului, Extractul din muguri de Dud negru și Extractul din mlădițe de Afin, care sunt princi­palele recomandări pentru stabilizarea valorilor glicemiei.

Cura în arterioscleroză și arterioscleroza cerebrală

Acțiunea vasodilatatoare la nivelul vaselor de sânge, asociată cu cea hipocolesterolemiantă, anti­in­flamatoare și antioxidantă, recomandă Extractul din mlădițe de Măslin pentru cure preventive și curative în arterioscleroză, inclusiv în cea de la nivel cerebral. Se poate asocia cu Extractul din muguri de Arin negru, care îi potențează efectul antiinflamator la nivel vascular, iar în cazul vârst­nicilor, și cu Extractul din mlădițe de Sequoia.

Toate aceste efecte terapeutice de excepție ale gemoterapicului din mlădițe de Măslin au fost documentate și la „Departamentul de cercetare” al firmei „Plantextrakt Cluj”, prin studii fitochimice, corelate cu mecanismele de acțiune ale compușilor fitochimici identificați.

Există în fitoterapie o așa-zisă teorie a „semnă­tu­rilor”, ce se traduce prin „semnătura” pe care planta o imprimă prin aspectul și manifestările sale. Măslinul, arbore mereu verde, care poate atin­ge vârste matusalemice, ne vorbește despre longe­vi­tate, o longevitate caracterizată prin tinerețea frun­zelor sale și forța de a rodi dintr-un sol sărac. Această longe­vitate ne-o oferă ge­neros și nouă prin fructele sale, prin „uleiul de aur”, prin flori, frunze și mlădițe.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

* Prin scrierea cu majuscule a numelui plan­telor, urmez recomandarea farmacis­tului Ovidiu Bojor, părinte al fitoterapiei moderne românești, care consideră că astfel arătăm un semn de respect și prețuire lumii vegetale (să reținem că și denumi­rea științi­fică, în limba latină, se scrie cu majus­culă).

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian