Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Victoria Dragu Dimitriu, „Povești cu cenacluri vechi din București, 1880-1954”, Editura Vremea (tel. 021/335.81.31), 558 p.

Am o mare admirație pentru Victoria Dragu Di­mitriu care, pe lângă slujba ei de decenii ca rea­lizatoare de emisiuni culturale la Radio, a alcătuit și publicat, din pură pasiune, în colecția „Planeta București” de la editura Silviei Colfescu, vreo 15 volume de istorie orală cu povești despre case și familiile ce le-au locuit prin vremuri. Cunos­că­toare ca nimeni alta a vechilor străzi bucureștene, casă cu casă, ea a întrebat și înregistrat povestirile unor supraviețuitori ai proprietarilor inițiali, pentru a reconstitui, din trecute vieți, „duhul viu” al di­feritelor cartiere din oraș: „Schimbarea este sensul lumii, totuși pierdem pe drum lucruri care n-ar trebui pierdute. Orașul se mută în arhive, în istorii academice, îl poți regăsi acolo, dar eu am vrut să-i surprind respirația, memoria sensibilă. Am căutat bucureșteni vechi, constructori și ctitori, fii și nepoți de constructori și ctitori, legați prin toate fibrele de oraș… Fiecare om întâlnit mă ducea spre altul, fiecare stradă străbătută mă ducea spre alta. Reconstitui imagini pierdute sau le recunosc în realitatea nouă”. Și astfel, prin însumare, poveștile doamnelor și dom­nilor din București se îmbină într-un mare roman non-fictiv, cu o mulțime de personaje, dintre care cei mai mulți nu mai sunt printre noi, dar au rămas în zidurile caselor datorită curiozității neo­bosite, erudiției și acribiei celei ce le-a con­semnat istorisirile. Cel mai recent volum al Victo­riei Dragu Dimitriu, la fel de pasionant ca și pre­cedentele și cu un plus de valoare documentară pen­­tru istoria literaturii române, nu mai e un dia­log direct, ci „o carte din cărți”. Asta presupune o muncă și mai migăloasă, parcurgerea și fișarea unei vaste bibliografii, cu o mai evidentă implicare afectivă a autoarei, care e și romancieră. Este vor­ba despre locuințele bucureștene ce găzduiau ce­nacluri literare la sfârșitul secolului 19 și în prima jumătate a secolului 20. În partea I, pe lângă alte saloane în care se citeau și se discutau producții ine­dite ale unor scriitori consacrați, ale unor debu­tanți talentați sau ale unor veleitari, un loc special ocu­pă casa lui Titu Maiorescu de pe strada Mercur, azi Arthur Verona – clădire demolată la începutul anilor 1960, pentru a se construi anodinul bloc Eva. Titu Maiorescu a locuit acolo între 1875 și 1915 și a strămutat de la Iași în casa din Capitală întrunirile „Junimii”, frecventate nu doar de literați, artiști, politicieni, ci și de studenți promițători. În acea casă au citit pentru prima oară Eminescu – „Luceafărul”, Ca­ra­giale – „O noapte furtunoasă”, Coș­buc – „Nunta Zamfirei”. Au­toa­rea confruntă corespon­den­ța, jurnalele, memorialistica partici­pan­ților, cum face și în cazul altor cenacluri celebre, „Litera­torul” lui Macedonski, sau ce­naclurile avangardiste ale lui Sa­șa Pană, despre care găsește material în me­moriile acestuia, „Născut în 02” (reeditate recent la Ed. TREI). Partea a doua a volumului (peste 300 de pa­gini) e consacrată integral lui E. Lovinescu și ce­naclului său „Zburătorul” care l-a urmat săp­tă­mânal la trei adrese: Câmpineanu 40, apoi vizavi la nr. 41 și în sfârșit pe Bulevardul Elisabeta 49. O mină de aur pentru reconstituirea activității și per­so­nalității Magistrului se dovedește a fi excep­țio­nala ediție a Agendelor lui literare îngrijită de Mo­­nica Lovinescu și Gabriela Omăt, cu un aparat cri­tic pre­supunând o uriașă cercetare, uneori de­tec­ti­vistică. Notațiile laconice din Agende și am­plele ex­pli­cații de subsol ale editorilor sunt și aici puse față în față cu volumele de memoria­lis­tică ale ce­nacliștilor, apărute la decenii după moartea lui E. Lovinescu din 1943. Învie astfel holografic o lu­me literară de altădată, cu nume intrate în patri­mo­niul național și altele uitate, cu bucuriile și dra­mele lor într-un București al cafenelelor, libră­riilor, tea­trelor, al boemei și tabieturilor burgheze, o lume în care ești atras participativ de Victoria Dragu Dimitriu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian