Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

În bătaia vântului

De două luni, în România, peste cri­za pandemică şi criza energe­tică, se suprapune o criză politică abe­rantă. Declanşată prin ieșirea USR-ului de la guvernare, ea lasă ţara „în bătaia vântului” tocmai acum, când avea nevoie urgentă de o administraţie fermă, capabilă să răspundă la provocările dure ale realităţii.

Valul al patrulea al pandemiei face rava­gii, luând zilnic sute de vieţi, iar creşterea, bruscă şi brutală, a preţurilor la energie (ur­mată, fi­resc, de o creştere „în cascadă” a pre­ţurilor la toate produsele comercia­lizabile) ameninţă să lase milioane de români să îşi petreacă iarna în frig şi în întuneric.

Eşecul vaccinării, lipsa medicamentelor şi a căldurii din spitale, închiderea şcolilor, in­fla­­ţia galopantă şi uriaşele facturi la gaz şi elec­­tricitate puteau fi combătute, dacă la vâr­ful administraţiei statului s-ar fi aflat un gu­vern res­ponsabil şi stabil. Nu a fost să fie aşa. În isto­ria acestei epoci, se va consemna că po­li­ticienii au trădat, încă o dată, interesul ge­neral al ţării în favoarea intereselor di­verselor „găşti par­tinice”, în care s-au regru­pat.

Criza politică a fost provocată de fostul pre­mier al coaliţiei de centru-dreapta (consti­tuită după ultimele alegeri parlamentare), Flo­rin Cîţu, care a reprimat elanul reformist al reprezentanţilor USR, preferând o „guver­nare minoritară” (incapabilă, prin definiţie, să ia decizii majore). În mod aparent, motivul dis­pu­tei a fost distribuirea arbitrară a fondu­rilor băneşti obținute de la buget şi direc­ţionarea discreţionară a fondurilor acordate de UE, pentru reconstrucţie şi dezvoltare. Ple­­dând pentru o repartizare transparentă şi echi­­ta­bilă a acestor „resurse”, USR „jena” con­du­cerea liberalilor. S-a speculat că „mo­delul” ar fi fost inspirat de la PSD, că par­tidele cele două voiau să-și împartă „prada”. Jocul politic urma să fie transformat, astfel, într-un „joc al um­brelor”, duşmănia ideo­lo­gică dintre „roșii” și „albaștri”, devenind o apa­renţă pentru as­cun­derea unei înţelegeri „frăţeşti”, pe sub masă. Dar criza nu îngăduie con­tinuarea jocurilor po­litice. Situația sanitară şi eco­nomică, ce afec­tează grav ţara, pune stringent pro­blema unui executiv decis şi spe­cializat în ac­ţiu­nea de com­­batere a efec­telor. Cheltuirea fon­durilor bu­ge­tare şi eu­ro­pe­ne tre­buie reali­zată, în acest context, cu parci­monie şi responsa­bilitate. Rămâne de văzut dacă pro­­­punerea gene­ralului (r) Nico­lae Ciucă la şefia guver­nului va putea schim­ba direcția lu­crurilor spre bine, sau va căpăta valoarea unei diversiuni, fără speranţă de de­păşire a crizei.

Aparent, nici PSD-ul, nici PNL-ul, nu do­resc refacerea USL-ului, deși, cu toate „bătă­lii­le propagandistice” formale, această „ali­anţă contra naturii” funcţionează deja. Cei care pierd sunt ţara şi cetăţenii ei, adică tocmai cei în numele cărora cele două for­maţiuni pre­tind că „se bat”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian