Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vremea ochilor frumoși

– Toamna și iarna, când grația trupească e acoperită de paltoane și haine groase, mesagerii frumuseții femeilor sunt ochii –

Foto: Shutterstock

Căprui, albaștri sau verzi, pro­funzi sau limpezi, indiferent de culoarea și forma lor, ochii sunt cea mai tainică parte a frumuseții. Mai ales acum, în Noiembrie, când ziua se face mai scurtă și înserarea coboară mai repede, trăgând cortine de umbră peste siluetele înfrigu­rate de ploi, ochii devin purtători de fru­musețe și grație. Dar ochii frumoși și privirea pătrunzătoare nu depind nu­mai de știința machiajului. O sim­bioză mis­terioasă face ca darul natu­rii să fie pus în valoare de armonia unor parametri pre­ciși, pe care ne grăbim să vi-i prezentăm.

Sprâncenele

Nu există ochi frumoși fără o linie perfectă a sprâncenelor. E o lege a machiajului profesional. De altfel, e suficient să vă priviți într-o fotogra­fie, ca să vedeți cât este de adevărat. Fără curba înălțată peste privire, cei mai frumoși ochi își pierd expresia și intensitatea. Soluția? Folosirea pen­setei, dar cu mare atenție!

Trasați forma ca­re vi se potri­vește. Ar fi bine să nu ce­dați mo­de­lor, ci să ale­geți tra­seul cel mai bine adap­tat mor­fologiei obra­zu­lui. Smul­geți sprân­­cenele în par­tea lor ter­minală (tâm­­ple), dar păs­tra­ți-le în partea de lângă nas lăți­mea ori­gi­nală. Da­că sunt prea de­se, ră­­riți-le pro­gre­siv până la mijlocul ar­cu­lui (cu milă) și mai accen­tuat către ca­pă­tul lor.

Atenție! Femeile care și-au smuls cu prea mare vigoare sprâncenele știu că ele se răzbună și nu mai cresc. După 50 de ani, „coada” lor dispare total, dând un aer trist, de îmbă­trâ­nire.

Un sfat: în cazul când densita­tea sprân­cenelor nu este omogenă, din pri­cina vreunei tăieturi sau a unui alt acci­dent, în partea goală a lor dese­nați cu aju­torul unui der­matograf de culoare maro linii mici și subțiri, asemănătoare cu fi­re­le.

Interzis: folosirea creionului ne­gru pen­tru sprâncene. Dă un aer prea tea­tral. Pentru o impre­sie naturală, pe­riați sprâncenele cu o periuță us­cată, după ce le-ați întărit cu­loarea cu un der­matograf maro.

Pleoapele

* Aveți mai puțin de 25 de ani? Hidrata­ți-vă pleoapele! Aplicați zil­nic o cremă con­­tur pentru ochi și pur­tați vara oche­lari de soare suficient de întunecați, ca să ocrotească pleoapele și să le ferească de îmbătrânire.

* Aveți peste 25 de ani? Începe pericolul ridurilor! Și pentru dvs., aceeași reco­man­dare: continuați să purtați ochelari de soare pentru pro­tecție (mai ales împo­tri­va razelor ultraviolete) și folosiți o cre­mă contur de ochi „anti-age” (anti-vâr­stă), baza­tă pe vitamina E și retinol.

Un sfat: aplicați crema-contur de ochi înain­te de crema de față, întot­deauna din­spre colțul interior al ochi­lor către exte­rior. De două ori pe zi este ideal.

Metoda creionului

Este infailibilă pen­tru a delimita zona care trebuie epi­lată. ∂ Pu­neți un creion ver­tical, paralel cu nasul, și por­nind de la baza lui. Nu epilați decât firele care se află între creion și sprânceana vecină (peste șaua nasului). ∑ Fixați capătul ascu­țit al creionului lângă una din nări, iar capă­tul rotund, la extre­mi­tatea din afa­ră a ochiu­lui. Nu epilați de­cât firele care trec dincolo de creion, către tâmple.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian