Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vești bune despre România

Foto: Shutterstock

– E final de an, e vremea premiilor și a clasamentelor! Slavă Domnului, avem de unde alege! O mulțime de români s-au fă­cut remarcați în anul 2021 pe scena lumii. De la funcții eu­ro­pene, la cultură și sport, românii culeg laurii muncii lor și pri­mesc recunoaștere internațională –

Codruța Kovesi, printre cei mai influenți europeni

Foto: Agerpres

Procurorul-șef al Uniunii Europene, ro­mân­ca Laura Codru­ța Kovesi, se numără printre cei mai in­flu­enți 28 de oameni de pe continent, po­trivit topu­lui realizat de prestigioasa publicație „Politico”. Ko­vesi ocu­pă locul 6, la secțiunea „Cei care fac”, în­­tr-un top condus de noul pre­mier german, Olaf Scholz, în care mai apar preșe­dintele Franței, Emma­nu­el Macron și șefa Băncii Cen­trale Europene, Christine La­garde. „Ca prim procuror-șef al Uniunii Euro­pe­ne, ea are mandatul de a sto­pa frauda cu fon­duri eu­ro­pe­ne și crima orga­ni­zată. Asta îi dă o uria­șă pu­tere. Toți ochii sunt la felul în care se va descurca pe un post pe care ea însăși îl descrie ca unul din­tre cele mai importante din UE”. În primele patru luni de mandat, biroul con­dus de Kovesi a condus deja 350 de inves­ti­gații, ca­re privesc 4,6 miliarde de euro. În top se mai re­­găsește o per­so­­na­litate cu cetățe­nie ro­mână, pre­șe­din­ta Re­pu­blicii Moldova, Maia Sandu, locul 6 la sec­țiu­nea „Cei care visează”. Ală­turi se află Anne Hidalgo, pri­mărița Parisului, și președinta Comi­siei Eu­ropene, Ursula von der Leyen.

Premiul „Petőfi” pentru Horia-Roman Patapievici

Scriitorul şi eseistul Horia-Roman Patapievici a fost distins, la Budapesta, cu prestigiosul Premiu „Petőfi”, acordat de Fundaţia Publică pentru Cer­cetarea Istoriei şi a Societăţii din Europa Centrală şi de Est. Ministrul maghiar Katalin Novák a trimis, cu acest prilej, o scrisoare în care a subliniat că oa­menilor trebuie să li se reamintească în repetate rân­duri valoarea libertăţii, chiar şi atunci când apa­rent nu există nimic care să o ameninţe. În „Lau­datio” s-a menţionat că, în decembrie 1989, în tim­pul Re­voluţiei din România, Horia-Roman Pata­pie­vici a fost luat de pe stradă şi arestat. Mária Schmidt, di­rectoarea „Institutului Secolul al XXI-lea”, a amin­tit că Premiul „Petőfi” a fost fondat pentru cei care „şi-au păstrat, cu un curaj impre­sionant, abi­litatea de a gândi liber”.

Ana Maria Popescu, cea mai bună spadasină a lumii

Românca Ana Maria Popescu a primit zilele tre­cute, la Lausanne, premiul pentru cea mai bună spadasină a lu­mii în anul 2021, după ce a încheiat topul anual al Fe­­­derației In­ter­na­țio­nale de Scri­mă pe prima po­ziție. Este a cin­cea distincție de acest fel câști­gată de Ana Ma­ria în lunga sa carieră, căreia a decis să îi pună capăt recent. Una dintre cele mai mari spor­tive o­lim­pice ale Ro­mâ­niei din ultime­le decenii (un aur și două me­dalii de argint la trei ediții diferite ale Jocu­rilor), Ana Maria Popescu se retrage, astfel, din activitate, cu laurii pe frunte.

Selecție la Sundance Film Festival pentru studenții UNATC

Carina Ga­­bri­ela Dașo­vea­nu

O altă veste bună vine tot din lu­mea filmului. Scurtmetrajul „Prin oraș circulă scur­te povești de dra­­goste”, re­gizat de tânăra Carina Ga­­bri­ela Dașo­vea­nu, a fost ac­ceptat în se­lecția pe 2022 a „Sun­dance Film Festi­val”, unul dintre ma­rile festivaluri ale lumii. Este pri­ma dată când un film realizat de studenții Univer­sității Na­ționale de Artă Teatrală și Cinematografie (UNATC) din Bucu­rești este selectat la „Sundance”! Scurtme­trajul a fost re­com­­pensat anul acesta cu pre­miul III, în secţiunea „Ci­né­fondation” din ca­drul Festi­valului de Film de la Cannes.

Katia Pascariu, în topul celor mai buni actori din 2021

Influentul cotidian american „New York Times”, ale cărui cro­nici și analize au un cuvânt greu de spus în lupta pentru Oscaruri, a ales-o pe actrița româncă Katia Pas­cariu, care joa­că rolul prin­ci­pal în filmul „Ba­bardeală cu bu­cluc sau porno ba­la­muc”, prin­tre cei mai buni actori din 2021. Ac­trița în vârs­tă de 37 de ani se află într-o co­m­pa­nie se­lec­tă, a­lă­turi de Joa­quin Phoenix, Be­nedict Cum­ber­batch, Will Smith și Kris­ten Stewart. Pu­­­bli­cația subliniază că, „dacă în ce­lelalte cazuri actorii impresio­nea­ză prin modul în care ating inti­mi­tatea, Katia Pascariu e extraor­di­nară pentru cum reușește să apere in­timitatea și să-i păstreze dem­ni­tatea personajului său”. „Babar­deală cu bucluc sau porno bala­muc” a câștigat marele premiu al Berlinalei și este propunerea Ro­mâ­niei la „Premiile Oscar”.

Finanțare-record pentru inovația românească

Cornel Amariei

Compania românească dotLumen a fost selectată de Uniunea Europeană pentru o finanțare de peste 9 milioane de euro, în cadrul unui ambițios program de inovație. Firma dezvoltă oche­lari speciali, care ajută per­soa­ne­le nevăzătoare să înțe­lea­gă mai bi­ne mediul înconju­ră­tor. Cu aju­torul acestor fonduri, .lumen este foarte aproape să lanseze pro­du­sul pe piață și să se extindă la ni­vel inter­na­țio­nal. „Am dovedit încă o dată cum creativitatea ro­mâ­nească poate să fie re­cu­nos­cută la cel mai înalt nivel in­ternațional”, susține Cor­­nel Amariei, co-fondator dotLumen. Tot anul aces­ta, dotLumen a câș­tigat și Red Dot Lu­minary, cel mai important premiu pen­­tru design, iar la în­ceputul lunii a anunțat un important parteneriat cu retailerul Kaufland pen­tru a putea integra mai bi­ne în muncă persoanele ne­văzătoare.

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian