Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Fiecare organ cu planta lui

– Funcționarea ireproșabilă a organelor vitale ne garantează sănăta­tea. Alegând plantele medicinale potrivite pentru fiecare din ele, vom reuși să le menținem în stare bună încă multă vreme de acum înainte –

Sistemul cardiovascular – Stația de pompare

Foto: Shutterstock – 2

Inimii îi revine misiunea de a asi­gura, prin intermediul unui flux constant de sânge, aportul de nutrienți și oxigen necesar tuturor celorlalte organe, ca și muscula­turii. Desfășurat, sistemul vascular totalizează o lungime de circa 100.000 kilometri. Prin aceste conducte, inima pompează în mod nor­mal aproxi­mativ șapte litri de sânge pe minut – și să nu uităm că ea muncește non-stop, până în ulti­ma clipă a vieții. Tocmai de aceea, trebuie s-o păs­trăm sănă­toasă și puternică. Un con­sum cores­pun­zător de lichi­de, evitarea stresului, exer­cițiu fizic suficient și destu­le ore de somn, precum și o ali­mentație sănătoasă sunt căile prin care putem sprijini eficient ini­ma.

Plante întăritoare

Revigorează și armo­nizează între­gul sistem car­diovascular: Pădu­celul, Ver­bina, Ceapa de mare, Ginkgo biloba, Talpa-gâștei, Su­nă­toarea, Valeria­na, Roinița, Ur­zica.

Ceai calmant și tonic cardiac

Ingrediente: Sunătoare, Talpa-gâștei, frunze și flori de Păducel, rădăcină de Valeriană, frunze de Urzică.

Mod de preparare: Pu­neți într-un bol câte 4 linguri din fiecare plantă și ames­tecați-le. Infuzați 1 lingură din acest amestec cu 250 ml apă clocotită, timp de 10 minute, apoi stre­curați.

Utilizare: Beți câte 1 cană, de 3 ori pe zi.

Rinichii – Sistemul de filtrare

Foto: Dreamstime

Substanțele liposolubile se eva­cuează din organism prin activitatea ficatului și a vezicii biliare, pe când cele hidroso­lu­bile sunt filtrate exclusiv de către rinichi. De aceea, ei necesită cam un litru de apă pe minut, pentru a se curăța. Acesta este unul din motivele pentru care hidratarea perma­nentă are un rol atât de impor­tant în corpul nostru. Produșii reziduali de metabolism tre­buie îndepărtați, deoa­rece mulți dintre ei contribuie la declanșarea unor boli, de exemplu: afecțiuni reumatice, der­ma­tologice, alergice și altele.

Plante întăritoare

Frunzele de Mesteacăn, Urzi­ca, Splinuța au­toh­tonă și cea din soiul canadian, Coada-calului, rădăcina de Pătrunjel și de Leuș­tean, Păpădia (atât păr­țile aeriene, cât și rădăcina), Coada-șori­celului înflorită.

Terapia de curățare a rinichilor

Stimulează rinichii, fiind in­dicată contra calculilor renali și a cistitei re­ci­divante (nu se utilizează atunci când pacientul prezintă dis­funcții cardiace și renale, hipertensiune sau insu­ficiență renală).

Ingrediente: Splinuță, apă de izvor.

Mod de preparare: Turnați 250 ml apă fier­binte peste 2 lingurițe de Splinuță, acoperiți vasul și infuzați 15-30 minute, pentru a extrage din plantă o cantitate cât mai mare de flavonoide. La sfârșit, stre­curați. Totodată, îngrijiți-vă să aveți la înde­mână 2-3 litri de apă de izvor.

Utilizare: Beți 2-3 căni de ceai (maximum 1 litru în total), repartizate pe întreaga durată a zilei. Suplimentar consumați și apă de izvor, de aseme­nea, fracționată în porții mici. Cura se continuă doar până la dispariția simptomelor.

Plămânii – Instalația destinată schimbului de gaze

Introducerea în corp a oxigenului indispensabil vieții și transportarea în exterior a dioxidului de carbon, odată cu aerul ex­pirat, sunt posibile dato­rită mușchiului dia­frag­matic și plămâ­nilor. Fiecare din lobii pul­monari este atașat de o bronhie care por­nește din cele două mari, extrapul­monare, bron­hia primară dreaptă și cea stângă, pentru ca apoi să se ramifice mai departe, în fili­gran, până la bron­hiole, acele ter­minale subțiri, ale căror diametre măsoară mai puțin de un milimetru. La capătul lor se află plasate alveo­lele, micile cavități din țesutul lobului pul­monar, unde se petre­ce schimbul dintre oxigen și dioxidul de carbon. Dat fiind că în plămânii noștri se găsesc între 300 și 450 milioane de alveole, nu trebuie să ne mire faptul că suprafața totală a membranei respiratorii ajunge până la 80-120 metri pătrați.

Pentru ca bronhiile să funcționeze perfect, este necesar ca în interiorul lor să nu pă­trun­dă impuri­tăți. Se recomandă respirația pe nas, deoarece firi­șoarele de păr din nări filtrează aerul inspirat, reți­nând particulele fine, înainte ca acestea să intre în bronhii, iar de acolo în plămâni. De asemenea, este foar­te important să consumăm sufi­ciente li­chide, căci astfel vom întreține umiditatea nor­mală a mu­coaselor res­piratorii, condiție e­sen­țială pentru asi­gura­rea funcțio­nalității plămâ­nilor.

Plante întăritoare

La fortifierea plămânilor se întrebuințează plante care conțin săruri ale acidului silicic: Coada-calului, Lungurică, Lumânărică, Podbal, Troscot.

Decoct fortifiant

Mărește capacitatea respiratorie, are efect anti­in­flamator și astringent.

Ingrediente: 6 linguri Troscot, 3 linguri Coada-calului, 2 linguri Lungurică.

Mod de preparare: Puneți Troscotul, Coada-calului și Lungurica într-un bol și amestecați-le bine. Luați 5 lingurițe din amestecul de plante, introduceți-le într-un vas, turnați deasupra 1 litru de apă și așezați vasul pe foc. După ce dă într-un clocot, micșorați flacăra și fierbeți conținutul vasu­lui la foc mic între 30 și 60 minute, pentru ca sărurile să treacă în apă. Pe măsură ce lichidul se eva­poră, adăugați apă, astfel încât la sfârșit să obțineți aproximativ 750 ml de fiertură. Strecurați și țineți decoctul într-un termos.

Utilizare: Beți câte o cană (250 ml), de trei ori pe zi. Cura se poate prelungi pe o perioadă de câ­teva luni.                                   

Ficatul – Laboratorul de chimie al corpului

Ficatul deține o poziție centrală în metabolism. Aici, în miliardele de celule hepatice, se desfășoară zilnic procese bio­chimice de însemnătate vitală, cum sunt: detoxi­fierea, echilibrarea secrețiilor hormonale, reglarea fluxului sangvin și a balanței energetice a organis­mului. Ficatul participă la formarea celulelor sang­vine și are un rol esențial în coagulare, produce lichidul biliar și stochează vitaminele liposolubile.

Plante întăritoare

Administrare internă: semințele de Armurariu, Anghinarea, boabele de Soia, Curcuma. Adminis­trare internă, dar și externă, sub formă de com­prese ori cataplasme calde: Coada-șoricelului, Florile de fân, Cartofii.

Semințele de armurariu

Mestecați zilnic 1-2 lin­guri de semințe de Ar­mu­rariu, pentru a menține in­te­gri­tatea funcțională a fi­ca­tu­lui și a preveni le­ziu­nile he­patice. Semințele sunt în ge­neral bine tole­rate și se con­sumă pe du­rata unor cure de șase luni, care se pot relua după o lună de pauză. Pentru un tratament intensiv, va trebui să alegeți unul din preparatele cu extract de armura­riu, co­mercializate în farmacii și în maga­zinele naturiste [ex. Sili­ma­rină (Remedia), Extract de armurariu (Vita­king), Silimarină (Forte – Walmark)].     

Creierul – Centrala de comandă

Cu toții dorim să ne păstrăm gân­direa clară și memoria intactă la o vârstă avansată. Este posibil, cu con­diția să nu lăsăm „micile celule cenușii” să lene­vească, ci să le antrenăm zilnic: citind, rezolvând integrame sau executând lucrări manuale de mare complexitate și finețe. Totodată, pe lângă prețiosul extract de Gink­go biloba, există o serie de alimente care protejează creierul și îi sporesc randamentul. Să amintim de pildă afinele, peștele gras (bogat în acizi Omega-3), broccoli, curcuma, cafeaua și sursele consistente de antioxidanți: nucile, semin­țele de dovleac, por­to­calele, ouăle, ciocolata amă­ruie (cu 70% cacao) și ceaiul verde.

Plante întăritoare

Ginseng și Ginkgo biloba. Mai ales Ginkgo, cunoscut ca protector eficient al memoriei, produce efecte comparabile cu cele ale unor medicamente de sinteză, prescrise pentru îm­bunătățirea aptitu­dinilor cog­ni­tive. Ginsengul este un to­nic general foarte apre­­­ciat care, printre altele, con­solidează puterea de con­cen­trare. Dar pentru a bene­ficia de aju­to­rul acestor plante, nu e suficient să le consu­măm sub formă de ceai. Sunt ne­cesare concen­trații înalte ale substanței active, ca acelea prezente în prepa­ratele pe bază de extracte standardizate, oferite în magazinele natu­riste și farmacii.

Și o ultimă sugestie: pentru stimulare cerebrală și creșterea capacității de concentrare, este bine să țineți pe birou o plantă în ghiveci. Poate fi Men­tă, Rozmarin sau Busuioc. Când începeți să simțiți oboseala, mângâiați ușor planta și inspirați profund de câteva ori.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian