Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Ramon Solsona, „Șaptesprezece pia­ne”, traducere și cuvânt-înainte de Jana Balacciu Matei, Editura Meronia, 336 p.

Editura Meronia, condusă de istoricul Horia C. Matei, a publicat numeroase enciclopedii tematice alcătuite cu profesionalism. Nici nu vă puteți închipui câtă muncă dedicată, acribie, investiții presupune editarea unor asemenea lucrări de referință, cât de neprețuite sunt timpul, răbdarea, atenția concentrată ale tuturor celor ce ni le pun la dispoziție, de la autorii specializați, la redactori, machetatori ș.c.l. Mai mult, unele volume trebuie adu­se periodic la zi, precum „Enciclopedia sta­telor lumii”, care, cu aceiași autori – Horia C. Ma­tei, Silviu Neguț și Ion Nicolae – a ajuns acum la a XVI-a ediție! Pe lângă enciclopedii, Editura Me­ronia are și o colecție intitulată „Biblioteca de cultură catalană”, în care au apărut până azi 44 de volume – poeme, proză, eseuri – traduse de Jana Ba­lacciu Matei. Lingvista, care a făcut în tinerețe o pasiune pentru limba și cultura catalană, aproape ne­cunoscute la noi până la înființarea acestei co­lecții, a promovat în România scriitori catalani din toate generațiile, unii de valoare universală. Vă recomand un roman recent apărut în traducerea Ja­nei Balacciu și care are un interes special pentru noi: personajul în jurul căruia se țese intriga e un român, iar jumătate din acțiune se pe­trece la București. Legătura lui Ramon Sol­sona cu țara noastră a început, după cum ni se spune în preambul, în 2003, când a venit la București pentru lansarea unui ro­man al său tradus de Lavinia Coman, profe­soa­ră de pian la Conservator, care împreună cu so­țul ei, compozitorul și poetul Nicolae Coman, învă­ța­seră din pură plăcere limba catalană. Împriete­nirea cu cei doi muzicieni filocatalani, discuțiile cu ei stau la originea acestei ficțiuni despre viața sub dic­ta­tura comunistă și rănile lăsate de acea lungă pe­rioadă în existența ulterioară a românilor. Per­sonajul al cărui mister se cere descifrat e absent de la început. Peter/Petru, român care își reneagă țara, stabilit la Barcelona, restaurator de piane vechi, cu mărci celebre, moare subit. Nu înainte de a-i spune concubinei, cu ultimele puteri, să vândă cele 17 piane aflate în atelierul lui doar la valoarea lor corectă. După opt ani de conviețuire, Mei, care nu știe mai nimic despre piane, se simte datoare să-i împlinească dorința testamentară. Asociată la o firmă de turism care-i ocupă aproape tot timpul, ea se încăpățânează să vândă și pia­nele. Cu această ocazie are de a face cu tot soiul de oameni – pia­niști profe­sio­niști sau amatori, negustori es­croci, vecini cum­se­cade din preajma atelierului, co­labo­ratori care i-au cunoscut iu­bitul mai bine decât ea. Tot ce se întâmplă în atelie­rul-magazin de piane e comentat de vizavi, din­tr-o tapițerie fără clienți, unde se în­tâlnesc la tac­lale bă­trânii car­tierului. Ramon Sol­sona are un mod alert de a po­vesti, fără burți psihologi­zante, în stilul eficient al roma­nelor polițiste. Cei care se strâng în jurul lui Mei pentru a o ajuta în vânzarea pianelor alcătuiesc un fel de comunitate omenoasă, empatică. După ce își îndeplinește datoria față de Peter, despre al cărui trecut românesc nu știe decât vag, că a suferit per­secuții, Mei pleacă la București să ducă urna cu cenușa lui, mamei și surorii rămase acolo. Felul cum descrie romancierul cu ochi proaspăt locuri familiare bucureștenilor e intere­sant pentru noi. Iar ceea ce află Mei despre trecutul laș și minciunile lui Petru, fiu de nomenclaturist comunist, despre per­secuțiile unor oameni onești și teroarea Se­cu­rității, vă las să descoperiți. Tot la București, barce­loneza se împrietenește cu un cuplu de intelectuali al căror unchi, Dumitru Cos­tandinescu, fusese victima familiei lui Petru. Între capitolele ce po­vestesc tribulațiile lui Mei, Solsona inserează poe­me de protest ale acestui poet fictiv. Bine compus și ușor de citit, „Șaptesprezece piane” e o lectură captivantă.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian