Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Cozonac la patru mâini. Ohara Do­no­vetsky la taifas cu Doina Jela”, Editura Darclée (tel. 0768/82.20.11), 246 p.

„Prieteniile” din mediul virtual între persoane care nu se cunosc ar trebui numite altfel. Pentru mi­ne, om vechi, prietenia se consolidează și se verifică în timp îndelungat, presupune mai mult decât schimbul de mesaje electronice în care corespon­denții își pot pune măști convenabile și să își dea cu părerea pe varii subiecte. Totuși, acest simulacru de con-vorbire a ajutat multă lume aflată în izolare să-și amăgească singurătatea și să-și umple timpul. Iar pentru scriitori și jurnaliști a fost o continuare fi­rească a profesiei. Așa-zisul taifas dintre Doina Jela și Ohara Donovetsky – două scriitoare trecute de tinerețe, aflate la o generație și mii de kilometri dis­tanță, plus un considerabil decalaj bibliografic în favoarea primeia – a început când cea de a doua, care locuiește de vreo cinci ani în Dubai, a abordat-o pe messenger, protocolar. Nu se cunoșteau. Me­sajele schimbate le-au relevat puncte comune care „înce­peau să alcătuiască un loc geometric” făcând dialogul să funcționeze, așa că și-au mutat scrisorile din ce în ce mai ample pe mail. Considerând că în­tre­bările și răspunsurile lor ar putea interesa și pe alții, au făcut din ele cartea-cozonac. Doina Jela a adău­­gat astfel încă un titlu celor 12 volume publi­cate până acum, dintre care cele șapte documentare (ade­vărate acte de acuzare, cu laborioasă in­ves­tigație și scrise cu talent narativ, în „procesul co­munismului”) au avut mai multe ediții și un binemeritat ecou, atât în rândul cerce­tătorilor specializați, cât și al oamenilor dor­nici de adevăr. Ohara Donovetsky (n. 1969), lingvistă și profesoară de română timp de 25 de ani la un liceu de elită bucureștean, și-a descoperit pasiunea pentru scris ficțiune mai recent, după ce a renunțat la activitatea didactică pentru a-și însoți bărbatul, un competitiv inginer, în țările unde acesta avea contracte. (Numele ei neobișnuit – ne explică – vine de la faptul că familia de intelectuali în care s-a născut se numea Scarlet, așa că înainte de că­sătorie o chema în buletinul de identitate Scarlet Ohara!). Cum Doina Jela e, pe lângă o pasionată jurnalistă implicată civic, romancieră, traducătoare și editoare cu experiență, iar mai tânăra parteneră de dialog e eseistă și romancieră debutantă, era normal ca unul dintre subiectele lor să fie limba și literatura, pe care le iubesc amândouă. Opiniile Oharei (dinlă­untrul breslei) despre programa școlară, starea învă­ță­mântului românesc, generația ei și generațiile tine­re cărora le-a fost profesoară sunt lucide, echilibrate și salu­tare pentru conservatorii care se grăbesc să blameze fără să înțe­leagă ce deosebește tineretul de azi de cel de odinioară. Adoles­cenții de azi „par să aibă alte cri­terii după care își revendică prio­ritățile și alte perspective pentru îndreptarea prezentului. Ei se uită de pe alte poziții – crescuți fiind într-o rețea a contactului di­rect cu informația globală – la tabloul omenirii, nu privesc la cel apropiat (național sau comunitar) sau poate prea puțin, ci la cel de an­samblu (…). Generația mea nu a reușit să le trans­mită acestor tineri importanța recuperării corecte a tre­cutului. Sentimentul patriotic nu le-a fost dez­voltat și asta pentru că a fost atât de mult trâmbițat pe vremea comunismului în poezii și cântece de un fes­tivism deșănțat și necreditabil”. Ambele cores­pondente au dorința de a lecui, cât le stă lor în puteri, ceea ce e încă bolnav în societatea românească, începând cu o recuperare coerentă, transgene­rațio­nală a istoriei naționale cu bunele și relele ei. Cu o curiozitate aparte se citesc și descrierile călă­toarei impenitente Ohara, atentă la oameni, tradiții și culturi diferite, mai ales cele despre viața coti­diană din Dubai, unde administrativ totul e eficient și bine gândit. Cu excepția ultimelor 30 de pagini plicti­coase, conținând bucătărie redacțională cu editoarea cărții, „cozonacul” se digeră ușor și are un gust plă­cut în aceste vremuri amare.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian