Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Michel Tournier, „Meteorii”, tra­du­cere, postfață și note de Irina Bădescu, Edi­tura Pandora M (Tel. 021/300.60.90), 572 p.

Observ ceva ciudat: cu cât statisticile con­su­mului cultural arată că se citește mai puțin, cu atât se scriu, se traduc și se publică romane mai groase, de la 500 de pagini în sus. Sigur, sunt mari scriitori înzestrați cu priceperea de a te ține benevol captiv în lumea lor de povești întinse pe secole, de a te face să trăiești și să-ți pui întrebări despre tine acolo, bucuros să o regăsești la fiecare porție de lectură. Dar mai sunt și grafomani cărora nu le pasă de răbdarea cititorului ci doar de plăcerea lor de a scrie, lăbărțând și amestecând vocile na­rative cu descrieri minimaliste, comen­tarii eseistice, bucăți „din alt film”, acro­bații stilistice. Nu e cazul acestui roman fa­milial din 1975, reeditat la noi acum, după 27 de ani, în traducerea regretatei prof. univ. Irina Bă­descu. Michel Tournier (1924-2016) a avut o mare notorietate atât în Franța, cât și în mul­tele țări unde a fost tradus, inclusiv la noi. În­cepând de la debutul târziu cu „Vineri sau lim­bu­rile Pacificului” (1967) care a cunoscut un ase­menea succes de public și critică încât a scris și o versiune pentru copii, „Vineri sau via­ță sălbatică” (1971) și o adaptare pentru tele­viziune, apoi, cu „Regele Arinilor” (Premiul Goncourt 1970), Tournier a de­venit un clasic în viață și a pu­tut trăi din scris deși n-a fost ceea ce se cheamă un autor co­mer­cial. Dimpotrivă, s-a insta­lat pe un palier înalt: a recurs la mituri reinterpretate astfel încât să includă în forma tradițională a romanului o materie epică în răspăr cu gândirea comună. Fa­miliarizat din copilărie cu ma­rile teme biblice dar și cu vâr­­furile culturii germane (am­bii părinți erau germaniști), prima lui vocație a fost speculația filosofică, înainte de a-și face din mituri reinventate un vehicul pentru idei epice. De fapt, un fel de demonstrații narative, adesea ironice când nu pline de fervoare con­tagioasă. Veți înțelege de la excepționala tra­ducătoare Irina Bădescu, a cărei postfață ar fi bine să o citiți înainte de a începe romanul, cât de com­plex tratează „Meteorii” vechiul mit al ge­me­nilor, al identității duble, resimțite de la un mo­ment dat ca insuportabilă limitare. „Me­teorii” reface destinele a trei generații din nume­roa­sa fa­milie Surin în care se nasc la începutul anilor 1930 gemenii identici Jean și Paul. Po­veștile Su­rinilor se suprapun peste istoria Fran­ței, a Europei și a lumii în secolul XX, reperele isto­rice reale dând credibilitate ficțiunii. Unul din­tre gemeni, Jean, se răzvrătește împotriva con­diției lui de jumătate a unei sfere autosu­ficiente și decide să plece pentru a se rupe de identitatea comună. Până atunci, cunoscuse țările lumii doar din cărți. „Ce aștept de la acest voiaj – spune el – este să aducă țărilor mele ima­ginare nota concretă inimaginabilă, acel nu-știu-ce care e pecetea de neimitat a realului. Și această notă, acest nu-știu-ce, o văd în primul rând ca pe o lumină, o culoare a cerului, o at­mosferă, niște meteori”. Meteorii pentru el nu sunt pietre căzute din cer, ci „orice fenomen care are loc în atmosferă”. Paul cel cuminte și sedentar, pornit prin lume în căutarea fratelui nomad, mereu cu un pas în urma lui, crede că „meteorii nu sunt decât opera dramatică a unei mașinării secrete ce nu dă greș”. Toate aven­tu­rile geme­lității desperecheate în jurul lumii, po­ves­tea (ex­tinsă excesiv, totuși) a „unchiului scan­­dalos” Ale­xandre, ucis în Maroc în 1947, tra­ge­­dia mamei lui Jean și Paul, Maria-Barbara, ares­tată sub Ocupație pentru legături cu Rezis­tența și dispărută în lagărul de la Buchenwald, viața pe domeniul familiei din Bretania, lovită de meteorii istoriei, plus multe altele te fac să par­curgi curios sutele de pagini cu miere și fie­re, cu armonii de arome, forme și culori din gu­ra­li­vul roman. Despre care Michel Tournier spu­nea că e o ficțiune a ezitării „între gunoi și Duhul Sfânt”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian