Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Pacea interioară

– Cel mai căutat medicament al zilelor noastre este liniștea sufletească, pacea după care tânjim, de când viața ne e pândită permanent de ame­nințări. Reco­mandate de specialiști, exercițiile de relaxare pe care vi le propunem vă ajută să dobândiți mult râvnitul echilibru psihic și sufletesc –

1. YOGA

– Poziția cascadei –

Foto: Shutterstock – 5

Gimnastica yoga, derivată din filosofia indiană, este, în momentul de față, cea mai răspândită „terapie” din lume menită să alunge stresul și bolile adiacente lui. Practicată sub îndrumare competentă, ea cuprinde, totuși, și câteva exerciții ușoare, pe care le poate practica oricine, fără prea mare efort. E­xer­cițiul pe care vi-l pre­zentăm, numit „Poziția cascadei”, produce o relaxare imediată, dacă e practicat la sfârșitul unei zile grele de mun­că și griji.

Exercițiu:

Puneți un covoraș pe podea, la o distanță de circa 10 cm dis­tanță față de un perete. Luați o pernă mai groasă gen sul sau 2-3 păturici bine ru­late. Culcați-vă pe spate pe covoraș, puneți perna sub șale și ridicați picioarele pe perete. Capul și umerii să stea comod pe podea, iar picioarele să formeze cu abdomenul un unghi drept. Fesele și dosul picioarelor să fie lipite de perete, iar spatele, îndoit peste pernă. Cinci sau zece minute în aceas­tă poziție și stresul va dispărea.

2. RELAXARE MUSCULARĂ PROGRESIVĂ

– Strâmbătura totală –

Numită și „metoda Jacobson”, este o tehnică de concentrare interioară, ce transformă rapid neliniș­tea în liniște. Exercițiul pre­supune o strâmbătură to­tală a feței și încordarea muș­chilor corpului.

Exercițiu:

Așezați-vă cu spatele drept, pe un scaun. Tălpile se spri­jină total pe podea, brațele sunt îndoite din cot. Ridicați puțin brațele, strângeți pumnii și în­cordați-vă cât puteți de tare muș­chii mâinilor, apro­piindu-le de coaste. Apoi închi­deți ochii, strângeți-i cu pu­tere, încleștați-vă dinții. Ridicați col­țurile gurii către urechi, ca într-un rân­jet. Păs­trați această încordare, numă­rând până la șapte. Apoi relaxați-vă brusc, încercând să simțiți cum curge sângele prin mușchi și obraji, cum palmele și brațele s-au încălzit. Repetați de câte ori simțiți do­rința.

3. ANTRENAMENTUL AUTOGEN

– Ținuta birjarului –

Este un exercițiu simplu, care se poate practica oricând și oriunde, cu efect de relaxare rapid. Ade­seori sunt suficiente 7 minute pentru o destindere to­tală. În caz de insomnie, acționează mai bine ca orice somnifer. Și ajută să luăm decizii corecte în mo­men­tele decisive.

Exercițiu:

Așezați-vă pe marginea scaunului, aplecați ușor de spate, în po­ziția birjarului. Lăsați capul să atârne în piept și brațele spre pământ. Închideți ochii și pendu­lați cu par­tea de sus a trunchiului, până ce găsiți un punct comod, de odih­nă. Sprijiniți-vă brațele pe coapse. Re­petați în minte urmă­toa­rele șapte propoziții, până când se instalează senzația unei liniști depline. „Mâna dreaptă e grea”, „Mâna dreaptă e caldă”, „Respirația îmi e liniștită”, „Ini­ma îmi bate regulat”, „Cir­cu­lația sângelui este fierbin­te”, „Frun­tea mi-e răcorită”, „Mă simt bine”. La sfâr­șitul exercițiului, îndoiți și întin­deți brațele de mai multe ori și spuneți-vă în minte: „Strânge pum­nii! Brațele întinse! Respiră adânc! Deschide ochii!”.

4. MEDITAȚIE

– Concentrare pe respirație –

E vorba de focalizarea atenției asupra unui lucru precis. Cel mai bine asupra respirației, urmărindu-i traseul, de când începe și până ce se sfârșește, pentru a porni din nou. (E chiar mecanismul vieții noastre!) La fel de simplu este să ne ascultăm bătăile inimii sau să ne observăm impresiile când mâncăm un măr. De la pri­ma mușcătură și până la cotor.

Ce se întâmplă: efortul mental constă în a împiedica gândurile să se transforme în probleme și griji. Ele trebuie readuse în ascultare de obiectul me­ditației – respirație, bătăile inimii etc. Important este să devii un obser­vator a ceea ce se petrece în capul și trupul tău.

Exerciții:

1. Sub duș (5 minute)

Începeți prin a vă focaliza atenția asupra pică­turilor de apă. Sunt reci sau calde, au destulă inten­sitate, le simți cum se preling pe piele? Apoi atenția se fixează asupra cefei, urmărind cum curge apa pe ea. Coboară pe spate, pe șira spinării, apoi pe fese, pe do­sul picioa­relor etc. Urmăriți cu gândul parcursul apei și tem­peratura ei. I se simte căldura în corp?

La ce servește: deși pare ceva banal, capacitatea de a ne concentra atenția pe faptul spălării produce un senti­ment de echilibru și energie pozitivă, care dă sen­zație de bine în trup.

2. În timp ce gătiți (15 minute)

Nimic mai ușor decât să te lași ab­sorbit de curăța­rea legumelor, să adopți gesturile cele mai eficiente, să coordo­nezi mâna dreaptă și mâna stângă, să ob­servi alimentul care se prăjește în tigaie, schimbarea culorii, mirosul bun pe care îl răspândește…

La ce servește: atenția acordată fie­cărui gest in­duce un calm desăvârșit, iar gătitul nu mai este o povară. Dimpotrivă! Prepararea mâncării, cu gân­dul în altă parte, la problemele luate acasă de la birou, e un chin.

3. Seara, în pat (10 minute)

Concentrați-vă asupra bătăilor inimii: sunt slabe sau puternice? Aveți senzația că „răsună” în corp? Asculta­ți-le cu calm, dar fără să vă impacientați, ba încercați chiar să stabiliți un dialog cu inima, asigu­rând-o de afecțiunea și respectul dvs. pentru felul în care își face datoria. Pare de râs, dar inima se bucură, și ea, de mân­gâieri. „Coe­rența inimii”, un exercițiu pus la cale de ma­rele psihiatru David Schreiber, s-a dovedit de-a dreptul miraculoasă în vindecarea depre­siilor. Ca să funcționeze ca lumea, trebuie să ne ajutăm inima. Motorul vieții are nevoie nu doar de un stil de viață sănătos, ci și de susținere senti­mentală. Tot mai rară în ziua de astăzi. Tot mai greu de găsit.

La ce servește: la regu­larizarea funcțiunilor car­diace, care elimină stresul. Iar asta favorizează un somn profund și odihnitor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian