Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

POST-COVID: Atenție la inimă!

– O serie de studii recente arată că după multe luni de la vindecarea infecției cu Coronavirus, sunt încă posibile declanșarea unui infarct sau apariția altor afecțiuni cardiovasculare grave. Reușesc vaccinurile să reducă acest risc? –

CAZURI

Foto: Shutterstock – 3

Primul pacient avea doar 38 de ani, în 2020, la sfârșitul lunii septembrie, când a fost trans­portat la spitalul „Tan Tock Seng” din Singapore cu un infarct miocardic masiv, de perete anterior. O arteră care îi alimenta cu sânge mușchiul car­diac se blo­case, iar inima a încetat să mai bată. Bărbatului i-a putut fi salvată viața numai dato­rită unei intervenții de urgență, prin care medicii i-au im­plantat un stent și i-au introdus un balon în aortă, pentru a-i susține funcționarea inimii.

Cel de-al doilea pa­cient, in­ternat în același spital, două luni mai târziu, avea 50 de ani. Acuza dureri în piept și a intrat în stop cardiac, în timp ce aștepta să i se facă electrocardio­grama. Omul a supraviețuit, fiindcă i s-au aplicat pe loc manevre de resuscitare. Al treilea pacient, sosit la spital chiar în ziua următoare, suferise un infarct la vârsta de 36 de ani…

Toate cele trei victime ale ata­cului de cord erau relativ tinere și nu pre­zentau factorii clasici de risc ai infarctului miocardic – nu obișnuiau să fumeze, nu sufereau de hiperten­siune arterială și nici de diabet. Însă mai aveau ceva în comun: era evident că în primul val al pan­demiei, care lovise Singapore în pri­măvara anului 2020, bărbații trecuseră printr-o formă asimpto­matică a infecției cu virusul Sars-CoV-2. Anticorpii respectivi le-au fost desco­pe­riți cu prilejul unui program național de screening, desfășurat în cursul verii. Dar toamna, în mo­mentul când ei suferiseră infarctul, rezultatele testelor PCR erau de multă vreme negative.

Risc major de infarct

Medicii care îi trataseră pe pacienți în spital și-au publicat concluziile în revista de spe­cia­litate „Annals”, editată de Academia de Medi­cină din Singapore. „Această serie de cazuri evi­dențiază faptul că, în urma unei infecții Covid-19 asimpto­matice, există posibilitatea declanșării imprevizi­bile a unui infarct miocardic, capabil să pună în pericol viața unor pacienți fără comorbidități”, avertizează autorii articolului. Într-adevăr, mai multe studii clinice au semnalat între timp o crește­re semnificativă a riscului de infarct și angină pec­torală, dar și de aritmii, in­suficiență cardiacă, apari­ție de leziuni în țesutul miocardului, stop cardiac și alte afecțiuni cardio­vasculare severe, într-o pe­rioadă de un an ulte­rioară infecției Covid-19.

Studiile confirmă pericolul

Un studiu dat publicității în paginile revistei „Nature Medicine”, la începutul lunii Februarie, informează că, în decurs de un an după infecția cu virusul Sars-CoV-2, își fac apariția, în medie, 45 de cazuri suplimentare de boli cardiovas­cu­lare la 1000 de persoane infectate, din care apro­ximativ jumătate sunt complicații grave, cum ar fi infarctul. Cercetătorii au ajuns la aceste cifre pe baza monitorizării pe termen lung a 153.760 de veterani ai armatei americane, însănătoșiți după infecția Covid-19. Evoluția lor a fost com­parată constant cu situația altor două grupuri, compuse de asemenea din veterani, care evitase­ră însă contaminarea cu virusul. La rezultate similare a ajuns un studiu realizat de specialiști din Ohio și Oregon, care ținuseră sub observație 1355 de pacienți. „Avem de-a face cu un nou factor de risc al afecțiunilor cardio­vasculare. Este vorba despre infec­tarea cu virusul Sars-CoV-2”, a afirmat în final conducătoarea co­lectivului de cercetare de la „Cleve­land Clinic” din Ohio. Deosebit de îngrijorătoare este constatarea că gravitatea infecției nu are nicio în­semnătate, nivelul de risc fiind ace­lași pentru toate persoanele conta­minate cu acest virus. Și principalul semnatar al comunicării științifice apărute în revista „Nature Medi­cine”, Ziyad Al-Aly, șeful Depar­tamentului de cercetare din cadrul Sistemului de asistență medicală pentru veterani din Saint Louis, a declarat: „În opinia noastră, infec­tarea cu virusul Sars-CoV-2 repre­zintă, cu certitudine, un factor major de risc cardiovascular”.

Faptul că infecțiile virale pot con­duce la îmbolnăvirea inimii nu constituie o noutate. Și după o gripă, riscul de infarct crește pentru un scurt interval de timp. Însă în contextul actual, pericolul de declanșare a infarctului se menține la un nivel ridicat, vreme de cel puțin un an, iar acesta este un fenomen cu care medicii nu s-au mai întâlnit. Sars-CoV-2 diferă mult de virusul gripal, deoarece atacă numeroase sisteme de organe. Deocamdată nu se cunosc exact mecanis­mele prin care el afectează inima și vasele de sânge. Aceasta este în prezent o temă de cer­ce­tare, aflată în atenția specia­liștilor. Este posibil ca virusul rămas în corp sau unele frag­mente virale să provoace o inflamație cronică, ce poate duce la deteriorarea pereților interiori ai vaselor. Însă ar putea să aibă un anumit rol și ne­cro­zarea celulelor muș­chiu­lui cardiac sub acțiunea viru­sului Sars-CoV-2, precum și tulburările de coagulare a sân­gelui sau procesele autoimune.

Vaccinul nu exclude riscul

Studiile realizate până acum pe tema riscului de afecțiuni cardiace după infecția cu Corona­virus s-au axat, aproape în exclusivitate, pe mo­ni­torizarea unor grupuri de oameni nevaccinați. Ar putea oare vaccinurile să micșoreze riscul de infarct și în ce măsură? Oamenii de știință nu dețin suficiente date în această privință, totuși ei pornesc de la ideea că vaccinarea scade pro­babilitatea de apariție a unor complicații car­diovasculare. Există studii care încă n-au fost date publicității. Ele indică faptul că vac­cinurile reduc, într-adevăr, riscul, însă nu-l exclud.

Și mai incerte sunt eventualele modificări ale riscului de afecțiuni cardiovasculare după o infecție cu tulpina Omicron. Deși ea generează forme mai ușoare ale bolii Covid-19, ulterior riscul de infarct crește totuși, iar contagiozitatea mult mai mare decât la celelalte variante ale virusului poate deter­mina o creștere dramatică a cazurilor de îmbol­năvire a inimii. „Încă nu ne este foarte clar ce efec­te produce Omicron”, afirmă specialiștii americani. „Un lucru este însă cert: nivelul de risc nu depinde de amploarea infecției virale. Evoluția ei mai blândă nu oferă protecție împotriva complicațiilor cardiovas­cu­lare”.

În ceea ce privește prevenția, în lipsa unor re­medii eficiente, cercetătorii recomandă, deocam­dată, vaccinarea unui număr cât mai mare de oameni. În plus, în elaborarea viitoarelor strate­gii de com­ba­tere a infecției cu Coronavirus, ar fi nea­­pă­rat nece­sar să se ia mai serios în conside­rare consecințele pe termen lung ale bolii virale: „Ris­cul de a dez­volta o afecțiune cardiacă nu este câtuși de puțin neglijabil, căci vorbim des­pre o patologie cronică. Ea îi va deveni pacien­tu­lui un însoțitor permanent, înfluențându-i ne­ga­tiv atât calitatea vieții, cât și speranța de viață”.

În așteptarea unor soluții „oficiale”, măsurile care se impun ne sunt la îndemână:

* Un consult cardiologic rapid, în clipa când inima celor care au trecut prin infecția cu Covid dă semne de boală.

* Recursul la un stil de viață prietenos inimii și la remedii tradiționale care și-au dovedit eficiența în timp. În pagina alăturată, vă oferim câteva sfaturi extrem de simple, dar cu efect major.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian