Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Reglarea tensiunii arteriale prin gemoterapie

– Cu ajutorul gemoterapiei pot fi readuse la valori normale atât hipertensiunea arterială, cât și hipotensiunea arterială, iar atunci când se impune administrarea de medicamente, gemoterapia poate fi o terapie de însoțire naturală, blândă și eficientă –

Ce reprezintă tensiunea arterială? 

Foto: Shutterstock – 4

Valoarea tensiunii arteriale (sau presiunii arte­ria­le) este dată de cantitatea de sânge pompată de inimă și de rezistența opusă de artere. Cele două valori ale tensiunii arteriale sunt: sistolică (când ini­ma se contractă) și diastolică (când inima se relaxează).

Tensiunea arterială normală, în cazul unui adult, este considerată la ora actuală la valori mai mici sau egale cu 120 mmHg (sistolica) și 80 mmHg (diastolica). Depășirea lor, în special înce­pând de la valori de 140/90 mm Hg, ne încadrează în diagnosticul de hipertensiune arterială. La va­lori mai mici de 90/60 mmHg este pus diagnosti­cul de hipotensiune arterială. Atunci când valorile ten­siunii arteriale nu au atins aceste praguri patolo­gice, fiind moderat crescute sau scăzute, putem interveni eficient prin gemoterapie pentru re­glarea acestor valori.

Hipertensiunea arterială – prevenție și tratament gemoterapic

Aproape jumătate dintre români suferă de hiper­ten­siune arterială, iar această afecțiune are o prevalență mai mare la vârstnici, deoarece odată cu vârsta, arterele își pierd din elasticitate. Iată deci că prevenția are un rol deosebit de important pentru întreținerea sănătății inimii și a sistemului circu­lator.

Gemoterapia ne ajută la stabilizarea tensiunii arteriale, atunci când valorile ei încep să depă­șeas­că 120 mm Hg (sistolica) și 80 mm Hg (dias­tolica). Extractul din mlădițe de Păducel, singur sau împreună cu Extractul din mlădițe de Măslin, sunt gemoterapicele cu care puteți începe cure de între­ținere de 2-3 luni, repetate la nevoie.

Păducelul – reglator al tensiunii arteriale și al tulburărilor de ritm cardiac

Îl cunoaștem foarte bine din fitoterapia tradițio­nală, unde se folosesc atât florile cu frunze, cât și fruc­tele, ca remedii importante pentru sănătatea inimii. În gemoterapie, tinerele mlădițe de Păducel s-au dovedit a avea un efect normo-tensor, astfel încât nu vor reduce niciodată excesiv valorile ten­siunii arteriale sub valorile fiziologic optime. De asemenea, acțiunea de normalizare a tensiunii arte­riale este completată cu cea de creştere a forţei de con­tracţie a inimii și de scădere a frecvenței car­diace.

Extractul din mlădițe de Păducel este recoman­dat și în cazul manifestărilor psiho-somatice de la nivel cardiac, în tulburările de menopauză (cu bu­feuri) sau în tulburări circulatorii apărute în obe­zitate.

Efectele de durată şi profunde ale Extractului din mlădițe de Păducel se manifestă, în general, după o utilizare îndelungată, de câteva luni de zile, dar starea de bine se instalează după doar câteva zile de administrare.

Măslinul – efect antihipertensiv și hipocolesterolemiant

Asocierea Extractului din mlădițe de Păducel cu Extractul din mlădițe de Măslin este o variantă optimă de cură profilactică pentru întreținerea sănătății inimii și a sistemului circulator, în cazul persoanelor care se confruntă atât cu creșteri ale tensiunii arteriale, cât și ale colesterolului seric.

Prin dilatarea și creșterea elas­ticității vaselor sanguine, Extractul din mlădițe de Măslin va nor­maliza valorile tensiunii arteriale moderat crescute, iar prin acțiunea hipoco­lesterolemiantă, este un important protector al sistemului vascular ar­terial. Această asociere a celor două extracte gemotera­pice se regăsește în complexul gemoterapic Poly­gemma 23- Cardio.

Este important de avut în vedere sfatul medi­cu­lui și monitorizarea permanentă a valorilor tensiu­nii arteriale dacă ge­mo­terapicele de Păducel și Măslin s-ar asocia unei medicații antihipertensive.

Hipertensiunea arterială de stres

Stresul poate fi cauza unor creșteri ale tensiunii arteriale, iar în acest caz, se poate urma o cură cu Extract din mlădițe de Măslin și Extract din mu­guri de Tei argintiu, care va ajuta la stabilizarea valorilor tensiunii arteriale.

Vâscul – reactivator al metabolismului și antihipertensiv

Extractul din mlădițe de Vâsc este un puternic reactivator al reacțiilor metabolice, recomandat de medicii specializați în gemoterapie în multe situații complexe (tulburări de echilibru, boli auto­imune, afecțiuni degenerative, stări canceroase sau precan­ceroase), printre care se numără și trata­mentul hiperten­siunii arteriale, în asocieri de ge­mo­terapice individualizate fiecărui caz, alături de terapia me­dicamentoasă sau de alte terapii.

Hipotensiunea arterială – soluții gemoterapice

În afară de cazurile patologice, cu valori foarte scăzute ale tensiunii arte­riale, care necesită inves­tigații medi­cale pentru clarifi­carea cauzei, există persoane care au în general valori mai mici ale tensiunii arteriale și pentru care cafeaua de dimi­neață și, în general, băuturile care conțin cofeină constituie un real ajutor, ducând la o ușoară creș­tere a tensiunii arte­riale, chiar dacă efectul nu du­rează mult timp.

Gemoterapia poate veni în sprijinul acestor per­soane cu câteva extracte gemoterapice care cresc ușor tensiunea arte­rială, instaurând starea de bine a hipotensivilor. Este vorba de Extractul din mlădițe de Rozmarin, Extractul din muguri de Stejar și Extractul din muguri de Coacăz-negru.

Cum să alegeți gemoterapicul potrivit pentru dvs.?

Puteți alege oricare dintre cele trei extracte ge­moterapice sau combinații de asocieri ale acestora, ținând cont și de alte beneficii pe care le aduc aces­tea.

Astfel, Extractul din mlădițe de Rozmarin va susține și funcțiile fi­catului și vezicii biliare, prin acțiu­nile hepatoprotectoare, coleretică și colagogă și va ajuta la normalizarea valorilor colesterolului și triglice­ri­delor. Extractul din muguri de Stejar este un excelent remediu revitalizant, ameliorând astenia fizică şi psihică, recomandat și în astenia sexuală din menopauză și andropauză.

Veți alege Extractul din muguri de Coacăz-ne­gru în special pentru acțiunea sa antiinflama­toare și antialergică de care veți putea beneficia pe lângă efectul ușor de creștere a tensiunii arte­riale.

În mod special, gemoterapicele de Rozmarin și Stejar nu se vor administra seara, putând întârzia adormirea, prin efectul tonic și de stimulare a acti­vității cerebrale. Persoanelor hipertensive, aceste gemoterapice care cresc tensiunea arterială li se pot administra, dar cu prudență, sub controlul valorilor tensiunii arteriale. Trebuie menționat fap­tul că acțiunea extractelor gemoterapice fiind blândă și cu efect reglator, nu s-au raportat reacții secundare la administrarea lor.

Tensiunea arterială, în special când înregistrea­­ză valori crescute, trebuie atent investigată de me­di­cul cardiolog, iar gemoterapia este o opțiune pen­tru cure periodice, menite să ne ajute să nu ajun­gem la valori patologice ale tensiunii arteriale, care necesită instituirea unei medicații. Nu uitați nici de opțiunea de a apela la medici specializați în gemo­terapie, care pot prescrie un tratament în care să combine medicația clasică cu gemoterapia.

Farm. sp. Carmen Ponoran

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian