Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ANDREI MĂJERI (regizor): „Am avut mare noroc cu meseria asta”

– Andrei Măjeri este unul dintre cei mai importanți regizori din generația tânără. A montat în aproape toate teatrele naționale din țară, în teatre mu­nicipale și în spațiul independent. Deși trecut cu puțin de 30 de ani, a terminat deja și un doctorat în regia de teatru. Ne-am întâlnit de curând, la cea mai nouă premieră a sa, ocazie cu care l-am și luat un pic la întrebări –

Despre iubire, cu asupra de măsură

– Ai avut, de curând, o premieră la Teatrul din Botoșani: „Eroine”, pe un text al poetului an­tic Ovidiu. Care este povestea acestui spec­tacol?

– „Eroine” este prima mea colaborare cu Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani. E o co­lec­ție de nouă monologuri/scrisori ale poetului roman Ovidiu, care după cum știm a fost exilat la Pontul Euxin. Protagonistele sunt eroine tragice, care își „strigă” revolta către iubiții lor de peste mări. Colegele mele de la Botoșani construiesc un spectacol colaj, o suită de mini one woman show-uri. Pe alocuri, pole­mizează cu ce „le-a fost dat să joace”.

– Eroinele din spectacolul tău sunt reunite în „salonul refuzatelor”, femeile părăsite. Ai simțit nevoia să le faci drep­tate?

– Am simțit ne­voia să aducem aces­te povești foarte vechi pe scenă, uneori pen­tru a le testa ac­tua­litatea, alteori pentru a le critica derapa­jele. Tea­trul depășeș­te sfera răspunsurilor. E un teri­toriu minat al întrebărilor acute. Cel puțin, teatrul pe care îl practic eu. El în zona aceasta mi­nea­ză. Și mă și gân­deam că vorbisem parcă prea puțin des­pre iubire în spec­tacolele mele recente. Am făcut-o acum, cu asupra de măsură.

– Mai ai la activ câteva spectacole, care au în centru eroi ai Antichității. Ce te atrage la aces­te povești? Poate ne spui ceva despre aceste spectacole…

– Ar fi „Bacantele”, spectacol realizat cu de­ți­nute de la Penitenciarul Gherla, „Medea’s Boys”, cu o distribuție integral masculină, „Blind Spot/Slepa Mrlja”, după „Oedip și Antigona”, la Teatrul Național Sârb din Novi Sad. La toate, mă atrag poveștile de familie, dar mai ales eroinele acestor istorii. Eu practic un teatru care nu a iz­go­nit eroul. Știu că în postmodernism focus-ul pare a fi pe altceva, dar mie îmi place să cred că teatrul a pornit din forța grupului și tot spre ea se îndreaptă. Eroii mei se oglindesc uneori în pro­puneri ironice, alteori, lasă deschis robinetul pa­te­tismului, până la inundație. Aidoma unor o­glinzi, în care și spectatorii se pot recunoaște pe ici, pe colo. Dacă vor, dacă riscă, dacă poftesc.

Din Novaci, la Botoșani

Scene din spectacolul ”Eroina”

– Ești un oltean educat la Cluj și angajat acum în Moldova, la Botoșani. Cum se împacă în personalitatea ta aceste zone geografice ?

– Cred în destin. Cum altfel? Poate de aici și dragostea mea pentru antici. Deși oltean în suflet, atât Ardealul, cât și Moldova mi-au priit. Pe aceas­ta din urmă, abia o descopăr. Descălecatul începe din nordul extrem. Și-mi place teribil.

– Unde te simți cu adevărat acasă?

– Acasă mă simt unde sunt respectat, unde lu­mea e cu­rioa­­să de a spune po­vești împreună, aco­lo unde e voie bună și liniște. Unde mă pot relaxa. Doar așa pot fi creativ. Recunosc, printre pro­­iecte, acasă-aca­să e la ai mei, la No­vaci, în Gorj. În na­tură.

– Ești un regizor important, cum ai ajuns, din toate tea­trele, să lucrezi toc­mai la Botoșani?

– Mulțumesc pen­tru aprecieri. Cred că sunt încă într-o eta­pă de explorări. Am aflat, în decem­brie 2021, de un con­curs pe post de regizor, și am decis să particip. L-am câș­tigat. M-am bucu­rat te­ribil că mă pot lega de un loc. Sper să fac, îm­preună cu colegii mei, din acest „tocmai la Boto­șani”, un punct de reper pe harta teatrală de la noi și nu numai.

– Cum a fost experiența acestui prim spec­tacol cu trupa din Botoșani?

– Cele nouă ac­trițe din „Eroine” au fost for­midabile. Ex­trem de răbdătoare, cu cău­tările me­le, cu ritmul meu abrupt, cu viziu­nea regizo­rală. Cred că am în­vățat, cot la cot, îm­preună. Și mă bucur că am reușit. Publi­cul și critica par să fi receptat tare bine prima noastră cola­bo­rare. Și cred că e doar începutul.

Stăpânii copilăriei: bunicii și părinții

– Îți amintești cum ai hotărât să devii re­gi­zor?

– Nu-mi amin­tesc, pentru că încă mi-e greu să spun asta des­pre mine. Când sunt întrebat de consătenii mei ce fac, le zic că fac teatru. Le pare mai clar. Și mie îmi e mai clar. Cum să le spun că nu știu unde încep eu și unde continuă actorul, că la fiecare repetiție mi-e frică să nu mă părăsească intuiția, că actorii joacă cu bucuria unui copil? Am părea nebuni. Sau, în cel mai bun caz, alin­tați. Eu cred cu tărie că suntem privilegiați. Am avut mare mare noroc cu meseria asta.

– Care au fost oamenii care te-au marcat?

– Părinții și bunicii mei. Prin bunătate și sus­ținere. Tot ei sunt responsabili că n-am oprit co­pilăria nici până acum. În teatru, Simona Urs (actriță la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu), Maia Morgenstern, Miriam Cuibus. Femei puternice, eroine.

– Bunicii tăi erau din Bistrița-Năsăud. Cum era copilăria împărțită între Oltenia și Ardeal?

– Îmi aduc aminte că pe drumul de multe ore de la Novaci (Gorj) la Colibița (Bistrița-Năsăud) pri­veam cerul printre reprizele de somn. Nu­mă­ram stâlpii de telegraf și marcam jumătatea dru­mului, la Târgu Mureș. Undeva, pe lângă Turda, la „Căprioara”, ne opream să mâncăm (evident că pe capota mașinii, căreia pe atunci, cel mai pro­ba­­bil, îi fierbea deja motorul). Am avut o co­pilărie fabuloasă. Eram alintat. La 7 ani, când am mers la școală, am descoperit cu stu­poa­re că eram cel mai prost din clasă. M-am panicat și am în­ceput lupta. Capitol rămas deschis… Apoi, mi-a mers „foarte bine”. Co­ro­nițe, alea-alea, că tot se chestionează acum relevanța lor. Cred că am fost norocos să am o super învă­ță­toa­re, pe doamna Ani­cuța Pîrvu. La bunici, la Bis­trița, nu eram chiar în elementul meu. Ce să în­țeleagă ei dintr-un ol­tean agi­tat? Ce să înțeleg eu din ritmul și din vor­ba lor domoale? În timp, am fă­cut pace.

– Ești foarte tâ­năr, dar ai specta­cole serioase la ac­tiv. Ai un program artistic de care in­ten­­ționezi să te ții?

– E greu în sis­temul românesc să ai conti­nui­tate. Pe de altă parte, nu cred că te pot fascina ace­leași lucruri ca la 20 de ani. Mi-e teamă de manie­risme. Mi-e frică de lene. Mă paralizează răutatea. Program n-am. Mi-l fac alții, de regulă. Am unele teme care migrează de la show la show, dar nu operez în aceleași structuri. Mă plictisesc repede.

– Unde și cum te vezi, peste 10, 20, 30, 50 de ani?

* 10 – Sevilla (mimând o tinerețe târzie, abe­rând pe spaniolă).

* 20 – Novaci (cu copiii pe care îi voi fi avut până atunci).

* 30 – Cine știe unde, dar clar cu o afacere legată de plante.

* 50– Sper să fiu sănătos, critic cu mine și cu mintea limpede.

Și mai vreau… mulți ani!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian