Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Farmacia albinelor – Mierea și propolisul

Afte

– Miere

Foto: Shutterstock – 4

Tratarea aftelor cu ajutorul mie­rii este, probabil, metoda cea mai ușoa­­­ră, dar și una din cele mai efi­­ciente din câte există. Este su­ficient să puneți miere pe aftă fără să o în­ghițiți. Acest procedeu trebuie repetat cât este necesar, până la vindecare.

Variantă: Și folosirea pro­po­lisului este pe cât de eficientă, pe-atât de naturală, pentru vinde­ca­rea aftelor. Dacă ele se situează între gingie și obraz, este sufi­cient să aplicați o bu­cățică de propolis pur, bine fră­mântat, și să-l lăsați să acționeze câ­teva ore. Da­că aftele sunt situate într-o altă zonă a cavității bucale, este mai bine să le tampo­nați cu o bu­cățică de vată îmbibată în propolis lichid. Repetați pro­cedeul de două ori pe zi, până la vinde­care.

Arsuri ușoare

– Miere

Țineți zona afectată câteva minu­te sub jetul de apă rece, ștergeți-o bine și aplicați puțină miere pe toată su­prafața ei. Fo­losiți o miere de cimbru sau de levăn­țică. Ma­sați ușor și puneți dea­supra o com­presă sterilă. Re­petați tra­ta­mentul în fiecare zi, până la vin­decare.

Recomandare: Deși efi­cien­tă, a­ceastă metodă este valabilă doar pentru arsurile ușoare și super­fi­ciale. În cazul unei ar­suri grave, apelați urgent la un me­dic. Examenul medical se re­co­mandă și dacă arsura este foarte întinsă sau da­că afec­tea­ză o zonă sensibilă a corpu­lui (fața, de exem­plu).

Carii

– Propolis

Simțiți o dure­re, ca un junghi, la unul dintre dinți? Până să vă fa­ceți programa­re la dentist, tra­tați-vă singuri, a­plicând pe dintele respectiv o bu­cată mică de propolis frământat. Schim­bați pro­polisul, dacă vizita la stoma­tolog se amână.

Cistită cronică

– 1 linguriță de miere

Cistitele cronice pot fi tratate bând în fiecare zi, de câteva ori, cu câte un pahar mare de apă cu miere de brad sau de castan. Este de preferat apa plată, ușor mineralizată.

Bine de știut! Și propolisul, luat în mod regulat, poate diminua frec­vența cistitelor. Pentru per­soa­nele care su­feră de cistită, ideale sunt cu­rele pre­ventive cu propolis, cu durata de 1-3 săptămâni, timp în care se mes­tecă câte 1 g de pro­polis, de 1-3 ori pe zi. Se recomandă efec­tuarea a 2-4 cure pe an.

Conjunctivită

– 2 linguri de miere de sal­câm

Pentru vindecarea unei con­junc­tivite, mierea își dovedește, din nou, efi­ciența! Diluați mierea de sal­câm într-un bol cu apă caldă, lăsați pu­țin să se ră­cească, îmbibați două com­­prese în apa cu miere și aplica­ți-le pe ochi. Lăsați să acționeze câ­teva mi­nute și reluați procedeul zil­nic, până la vindecare.

Constipație

– 1 lingură de miere

Diluați într-un pahar mare cu apă călduță miere de rozmarin, salcâm sau flori de munte. Beți acest pre­parat în fiecare dimineață, pe sto­macul gol, până la vindecare.

Recomandare: Acest tratament este valabil pentru combaterea unei constipații ușoare. Dacă afecțiunea este gravă sau dacă simptomele per­sistă este util avizul unui medic.

Crampe nocturne (cârcei)

– Miere

Dacă suferiți frecvent de crampe (câr­cei) nocturne care nu vă lasă să dormiți, aveți încre­dere deplină în binefa­cerile mierii. Puteți consuma, preventiv, 2-3 lin­guri de mie­re pe zi, înlocuind zahă­rul de orice fel. Cea mai eficientă este mierea de păducel și cea de cas­tan.

Bine de știut! În majori­tatea ca­zu­rilor, cârceii nocturni sunt produși de lipsa de magneziu. Masajele re­gu­late ale mușchilor în cauză, consu­mul regulat de miere (de calitate) și de apă minerală bo­gată în magneziu permit evitarea a nu­meroase proble­me.

Diaree

– 1 lingură de miere

Mierea diluată într-un pahar mare de apă plată, băută de 2-3 ori pe zi la temperatura camerei, este un remediu excelent pentru tratamentul diareei. Pentru o eficiență maximă, optați pen­­tru mierea de salcâm sau de cimbru.

Recomandare: Mierea are ca efect atacarea și distrugerea bacte­rii­lor intestinale aflate la originea afec­țiunii. Trebuie reținut faptul că mie­rea are un efect regularizant și că este recomandată atât împotriva dia­reei, cât și a constipației.

Digestie

– 1 linguriță miere – 1/2 de lămâie

Dacă aveți probleme în mod re­gulat cu digestia, adică dacă dige­rați greu, puteți bea – cu 15 minute îna­inte de masă – un pahar mare de apă călduță cu miere și zeamă de lă­mâie. Pentru eficiență maximă, op­tați pentru mierea de cimbru, de roz­ma­rin și de lămâi.

Dureri de șale

– 1 lingură de miere – 1/2 de lămâie

Pentru calmarea du­rerilor de șale, nu evitați să consumați miere, în special pe cea de castan sau de pă­ducel.

Beți de trei ori pe zi, de preferat între mese și până la dis­pariția simp­tomelor, un pahar mare cu apă, miere și zeamă de lă­mâie.

Dureri reumatice

– 50 g rozmarin proaspăt – 2 lin­guri de miere

Pentru a combate du­re­rile pro­duse de reu­matism, următorul de­coct natural are o efi­ciență ieșită din co­mun.

Puneți pe foc 1 l de apă, îm­preună cu rozma­rinul, și lăsați să fiarbă vre­me de 10 minute. Stin­geți focul, lă­sați decoc­tul să se ră­cească, și când este călduț, încor­porați mierea (da­că se poate, de zmeur). Îmbibați com­pre­se sterile în decoct și aplicați-le pe zonele dure­roase.

Eczemă ușoară

– Miere

În caz de eczemă ușoară, puteți conta pe efectul vindecător al mierii. Tratamentul este cât se poate de sim­plu: e suficient să aplicați cu grijă și delica­tețe puțină miere pe zonele afec­tate, repetând tra­tamentul până la vindecare. Pentru o eficiență ma­xi­mă, optați pentru mierea de le­văn­țică.

Bine de știut! Acest tratament efi­cient este valabil pentru eczemele ușoa­re. În cazul unora mai extinse sunt necesare recomandările unui der­­­ma­tolog.

Pierderea vocii (afonie)

– 1 lingură de miere

În cazul pierderii vocii, nu ezitați să luați de câteva ori pe zi o lingură de miere diluată într-un pahar de apă călduță. Până la vindecare.

Variantă: La fel de eficient este să în­ghițiți încet, în fiecare dimi­nea­ță, o lingură de miere, lăsând-o să co­­boare – cât mai încet posibil – în gât.

Bine de știut! Remediile prezen­tate mai sus sunt eficiente atât în cazul unor răgușeli simple, cât și în cazul unor pierderi totale ale vocii.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian