Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Remedii din TĂMÂIE

Magia plantelor

Foto: Shutterstock

Când auzim de Tămâie, primul gând ne duce la fumul înmiresmat din biserică, ori la tradiția bunicilor noștri, de a-și tă­mâia casa, ograda și mormintele. Însă pentru spe­cialiștii în medicamente natu­rale, Tămâia are va­lențe în plus: speranță la vindecare și la viață. În România, cerce­tătorii brașo­veni de la firma LIFE sunt cam­pioni la pro­du­cerea de remedii obținute din Tă­mâie, pe care o consi­deră unul dintre cele mai puter­nice medica­men­te naturale din lume. D-na Va­lentina Ne­gu­lici, directorul de comunicare al companiei, dez­vă­luie câ­teva din secretele vindecă­toare ale unei plante consi­derată în vechime la fel de scumpă ca aurul.

– Ce însușiri speciale fac din Tămâie o plantă așa de prețuită în terapiile natu­rale?

– Sub numele de Tămâie este cu­noscută rășina unui arbore care crește în zonele semi-deșertice calde din Asia și, mai rar, din Africa. Tămâia are rolul de a ține invadatorii la dis­tanță, de a cicatriza „rănile” și de a preveni bolile care ar putea afecta ar­borele. Când este recoltată, formea­ză granule de culoarea chihlimba­rului, cu un parfum discret. Rășina de Tă­mâie conține un ulei esențial, acizi cu efecte antitumorale și substanțe aro­matice cu efect antidepresiv și anxiolitic pu­ternic.

– Câte preparate din Tămâie puneți la dis­poziție pacienților din România și cu ce efect?

Valentina Negulici

– În prezent, avem la vânzare nu mai puțin de șapte forme de preparare și administrare a Tămâiei, iar în laboratoarele noastre experimentăm noi și noi formule ale acestui ingredient extrem de puter­nic. Dispunem de la simplele granule de Tămâie, în forma lor naturală, până la uleiuri esențiale inte­grale, capsule cu extracte standardizate sau creme pe bază de Tămâie. Toate aceste produse au dat re­zul­tate cu totul excepționale, într-o gamă impre­sio­nantă de patologii.

– Inclusiv în boli adeseori terminale, cum ar fi cancerul?

– Studiile științifice făcute în lume atestă că Tămâia, sub formă de pulbere de rășină, ulei esen­țial sau extract standardizat, are efect antitumoral. Noi am realizat capsulele Tămâie 10 MAX, care la ora actuală sunt cel mai complex și complet produs de pe piața europeană obținut din Tămâie. În aceste pilule 100% naturale, găsim două tipuri de extracte din pulbere de Tămâie, precum și două uleiuri esen­țiale: de Tămâie și de Tămâie sacră. Iar Tă­mâia sacră (Boswellia sacra) este un antitumoral și un tonic psihic mult mai puternic decât Tămâia obiș­nuită!

– Puteți comunica rezultate concrete, obținute de pacienții care au utilizat Tămâie 10 MAX în afecțiunile tumorale?

– Mulți pacienți au folosit produsul nostru, în paralel cu medicația pre­scrisă de medic, având re­zultate excepționale. Con­form relatărilor, efectele adverse ale chimioterapiei au fost mult reduse, comparativ cu cele ale pacienților care urmau ace­lași tratament, dar care nu luau și Tămâie 10 MAX. De asemenea, răs­punsul bolii la tratamentul clasic, adică remisia cance­rului, a fost atât de prompt, încât nu rareori medicii spe­cialiști s-au mirat.

– Ce tipuri de cancer au cedat la te­rapia adjuvantă cu Tămâie 10 MAX?

– Au fost remarcate rezultate pro­mițătoare în mai multe forme de can­cer, de la cel cerebral sau de prostată, până la cel mamar sau de col uterin. Un fapt interesant este acela că femeile cu afecțiuni oncologice par mult mai receptive la administrarea Tămâiei. E adevărat însă și faptul că femeile sunt mai deschise, mai consecvente în tratament decât bărbații…

– Ce doze de Tămâie 10 MAX se administrează ca adjuvant în cancer și pentru cât timp?

– Am să vă dau drept exemplu cazul unei doam­ne care acum doi ani a fost diagnosticată cu cancer de col uterin stadiul doi. A urmat o intervenție chi­rurgicală (histerectomie), urmată de o cură de chi­mioterapie. Imediat după operație, a luat câte două capsule de Tămâie 10 MAX, de două ori pe zi. În total, a ținut trei cure de 90 de zile fiecare, cu pauză de două săptămâni între ele. În această perioadă, au fost două intervale de timp când, din motive de întârziere a livrării produsului, nu a luat capsulele cu Tămâie. În felul acesta, a observat cât de mult o ajuta acest remediu. Capsu­lele cu pulbere, extract și ulei esențial de Tămâie îi reduceau durerile și starea de rău, o ajutau să se odihnească mai bine noaptea și îi ridicau moralul în timpul zilei. De altfel, foarte mulți pacienți onco­logici, dar nu numai, ne-au relatat că se odihnesc mult mai bine și au mo­ra­lul mai ridicat de când iau Tămâie 10 MAX.

– Ce alte boli grave răs­pund la tratamentul cu Tă­mâie?

– Uleiul esențial in­te­gral de Tămâie sacră și Crema cu Tă­mâie au rezultate foate bune atât în diminuarea durerilor, cât și în creșterea tonusului fizic și muscular al bolnavilor imobilizați. Cunoaș­tem cazul dramatic al unui copil de 8 ani, imobilizat în că­ruciorul cu rotile după un accident, suferind de paralizie. De când mama sa îi masează articula­țiile și mușchii cu cremă de Tămâie, durerile și ten­siunea musculară s-au diminuat mult. Îi admi­nis­trează intern capsule cu ulei de Tă­mâie sacră, iar noaptea îi face aroma­tizări cu uleiuri de Tă­mâie și Rozmarin. Co­pilul doarme și se simte mult mai bine emoțio­nal, putând mânca și face un minimum de exerciții fizice. Da­tori­tă progreselor făcute de când folosește Tă­mâia, în curând va fi apt să su­porte o serie de intervenții chirur­gi­cale, care i-ar putea reda sensibilitatea mem­brelor afectate de paralizie.

– Cât de eficiente sunt medicamentele cu Tă­mâie contra reumatismului?

– Atât în artrite, cât și în așa-zisul reumatism de uzură, am obținut rezultate foarte bune, cu capsu­lele Tămâie 10 MAX și cu o cremă specială pen­tru articulații. Această cremă se numește Thermo, deoa­­rece, pe lângă extractul concentrat de Tămâie, conține și extract de ardei iute, care sti­mulează circulația și încălzește puternic locul pe care este aplicată. Pacienții ne-au declarat că o sin­gură apli­cație cu Crema de Tămâie Thermo le „ia durerile cu mâna” pentru câteva zile – efect întâlnit nu doar în reumatism, ci și în discopatiile lombare sau în diferite nevralgii. Efecte și mai bune se obțin când se iau în paralel capsulele cu Tămâie, care reglează reacția imunitară, reduc inflamația și scad sen­sibi­litatea la durere.

– Uleiul esențial de Tămâie este eficient și în bolile respiratorii?

– Depinde de natura lor. Administrarea capsu­lelor cu ulei de Tămâie sacră, precum și inhalațiile cu uleiuri esențiale de Tămâie și eucalipt fac mi­nuni în alergiile și infecțiile căilor respiratorii supe­ri­oare, indiferent că vorbim de rinite sau sin­uzite acute. În infecțiile respiratorii mai serioase, cum ar fi cele cu virus gripal sau Covid-19, s-a folosit Tă­mâie 10 MAX pentru calmarea reacției inflamatorii și pentru prevenirea reacțiilor auto­imune pericu­loase. În aceste infecții respiratorii grave, Tămâia face sinergie cu produse apicole, cum ar fi Lăpti­șorul de matcă în miere sau Propolisul în miere.

– Sub ce formă se administrează Tămâia con­tra bronșitelor cronice și a astmului?

– În astfel de boli se recomandă folosirea ră­șinei, extern și intern. Ca tratament cu efect benefic imediat sunt indicate inhalațiile din căușul pal­melor și aromatizările, în camera de lucru și de somn, cu un amestec de trei uleiuri: Tămâie sacră, Eucalipt și Mentă piperată. Pentru ameliorarea acestor afecțiuni cronice cu substrat alergic, pe ter­men lung, s-a dovedit utilă și administrarea capsu­lelor Tămâie 10 MAX.

– Este adevărat că Tămâia poate rezolva unele tulburări emoționale, cum ar fi anxietatea, depre­sia sau atacul de panică?

– Este greu de spus că Tămâia poate rezolva singură patologii atât de complexe și care țin de mulți factori, dar este o certi­tudine faptul că, în majoritatea cazurilor, capsulele Tămâie 10 MAX îmbunătă­țesc, în timp, atât capacitatea de relaxare, cât și somnul pacienților. După cure de 60 de zile cu Tămâie 10 MAX, adormi­rea este mai facilă, somnul devine mai odihnitor și cu mai puține întreruperi. Iar acest lucru este de maximă impor­tanță pentru persoanele agitate, care suferă de an­xietate, având manifestări paroxistice, cum ar fi atacul de panică.

– Poate fi considerată Tămâia un somnifer universal?

– Nu neapărat! Mai degrabă aș spune că Tămâia reglează ac­ti­vitatea sistemului ner­vos, inducând pacientu­lui liniștea de care aces­ta are nevoie. În tulbu­rările de somn foarte vechi sau care apar la persoane care au con­su­mat excitante, efectele Tămâiei apar în timp. Din relatările pacien­ți­lor, rezultate bune s-au obținut cu administra­rea Tă­mâiei, în paralel cu produse apicole, mai ales cu Lăptișor de mat­că și, uneori, cu Apilarnil. Îm­potriva anxietății, cele mai bune efecte s-au obținut prin inhalații și aroma­tizarea camerei, cu combi­nații de uleiuri esențiale de tipul Tămâie și Lavandă sau Tămâie și Salvie dulce.

EDUARD COMAN

Produsele realizate din Tămâie menționate în acest articol pot fi comandate la tel. 0736/37.15.16

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian