Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Clar de lună

Foto: Shutterstock

Dintotdeauna, luna a fascinat imaginația oamenilor, care au celebrat-o ca pe o zeitate. Ne­numărate datini și superstiții arată ce prezență puternică a avut în spiri­tua­litatea popoarelor. Luna e le­gată și de magie – ea face să crească mai repede plan­tele, favori­zea­ză descântecele și fe­cunditatea, sporește și îm­plinește fru­mu­sețea fe­mei­­lor. Printre cei care cred că influența reginei nopții asu­pra vieții este reală se nu­mără și spe­cia­liștii din laboratoarele cosmetice. De la o vre­me, tot mai multe proce­dee și produse au ca re­țetă de bază… luna.

Părul și luna

Egiptenii erau con­vinși că luna influențează creș­terea păru­lui. Podoa­ba capilară devine mai bogată și se dezvoltă mai repede dacă este tăiată sau tunsă când luna se află în creștere. Cine vrea, dim­potrivă, să-și disci­plineze pă­rul prea bogat sau prea creț e îndemnat să-l taie când luna se află în des­creș­tere. Cine-și taie părul pe lună plină va beneficia din plin de puterea razelor ei. Pă­rul va câștiga în cali­tate și în volum și căderea lui va înceta. Chiar dacă imixtiu­nea astro­logiei în proble­mele frumuseții nu are prea multe dovezi, încercați. Mi­turile au întotdea­una în ele un sâm­bure de adevăr. (În Occi­dent, există ateliere de coafură des­chise noaptea, precum și coafori care vin la do­mi­ciliu, în funcție de calendarul lu­nar.)

Parfumurile și luna

Simbol al poeziei, al vi­sului și al ima­gi­nației, regina nopții îi inspiră și pe crea­torii de parfumuri. Dacă vă plac miresmele tari, pe care nopțile cu lună le accentuează, apelați la Moon Drops (Rev­lon), Sun Moon Stars (La­ger­feld) și Lune de miel (Fragonard). Cinci pi­că­turi de ulei parfumat de mimoză (plantă lu­nară) diluat în 100 ml de ulei de mig­dale fa­ce minuni în ma­sajele relaxante.

Ritmurile lunare

Ipoteza este sedu­că­toa­re: dacă luna are un efect așa de puternic asupra mă­rilor și ocea­nelor, încât pro­duce ma­reele, de ce n-ar ac­ționa și asu­pra or­ga­nis­mu­lui omenesc? Cor­pul uman e constituit 80% din apă. Mulți tera­peuți ne sfă­tuiesc să ținem seama de miș­că­rile lunii atunci când ne pla­nificăm curele de fru­mu­sețe și să­nătate.

Luna în creștere

Este momentul să ne adunăm forțele, să ne di­na­mizăm. Apelați la o cură de vita­mine (legume și fructe proaspete), masați-vă tru­pul în mod regulat și mân­­cați cât mai mult peș­te. Tot acum e și momen­tul propice pentru ședințe de curățarea tenului (baie cu aburi) și de tratamente naturiste cu măști din plante și ali­men­te.

Luna plină

Insomniacii, care nu pot să doarmă pe lună plină, sunt sfătuiți să facă exer­ciții de gimnastică peste zi. Credințele vechi spun că e bine să se pună între pat și fereastră o covată cu apă, care să ab­soarbă razele lunii.

Suferiți de epuizare? Tera­peuții vă recomandă să vă plim­bați, bene­fi­ciind de lumi­na lunară, sau să fa­ceți baie în mare.

În perioadele de lună plină, beți 3 litri de apă pe zi și veți slăbi în mod sigur 1,5-2 kg.

Luna în descreștere

Profitați pentru a scăpa de toxine și de kilogramele în plus. Faceți cure de sucuri de fructe și de legu­me, beți multă apă și ceaiuri din plan­te, înce­peți un regim de slăbit.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian