Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

FLORIN ALBA (Primar PSD al comunei Băcia, jud. Hunedoara): „La primărie e ca în familie: dacă stai și-aștepți fără să faci nimic, lucrurile n-au cum să meargă!”

PRIMARII NOȘTRI

Comună mare, întinsă peste cinci sate, Bă­cia se află în inima celei mai frumoa­se zone geografice a României: Țara Hațegului. Despărțită în două de râul Strei, în care și-a îngropat aurul Decebal, are gospodării întinse și îngrijite, grădini lucrate „la ac” și curțile pline de flori, semn că proverbul „omul sfințește locul” este adevărat. Iar unul dintre ei e chiar primarul co­­munei Băcia, Florin Alba. Are 43 de ani, iar felul în care a știut să merite încrederea cetățenilor săi ne-a îndemnat să îl căutăm pentru un interviu. Mersul țării e în mâna primarilor

Florin Alba a venit în administrația publică, fără să fi avut vreodată de-a face cu acest do­meniu. La 17 ani, s-a angajat ca electrician într-o firmă de ter­moficare, din Deva, la 31 de ani a ajuns, în același loc, șef de serviciu, iar la 37, a can­didat la funcția de primar al comunei Băcia.

– Ce v-a făcut să luați această decizie? În România, „mișcarea” e de la sat la oraș…

– Sunt născut aici, în Băcia, și dorința de a can­dida nu a venit ca urmare a unor nemulțumiri. Pri­ma­rii ajunși în fruntea comunei au fost gospodari, n-am ce spune, s-au implicat în multe privințe, dar la un moment dat, lucrurile păreau să stagneze. De felul meu, eu sunt un om foarte activ, îmi plac provocările și vreau să las în urma mea ceva bun. Așa că m-am hotărât să candidez. Asta a fost la primul mandat. Cel de-al doilea a fost o confirmare din partea oamenilor că suntem pe drumul cel bun.

– Comuna e curată ca un pahar, cum se spu­ne, și în ciuda caniculei, care arde rău și aici, în inima Ardealului, zonele verzi sunt proaspete, pline de flori. Oare ceea ce nu se vede cu ochiul liber arată la fel de bine? De pildă, proiectele aflate pe masa de lucru a primăriei.

– Nu-mi place să mă laud. Îmi place să vor­beas­că faptele pentru mine. Și ca să vă dau un exemplu, în câteva săptămâni, nu va mai fi în comună nici o locuință fără apă și canalizare. Mai trebuie fi­nalizate lucrările în Totia Mare și Totia Mică și pe câteva străzi, rămase neterminate, din Băcia și din Petreni. La Tâmpa, stația de epurare a apei a fost în întregime reabilitată și retehnologizată. Avem, de asemenea, în curs de implementare, un proiect de reabilitare a sistemului de iluminat cu led. Am extins cu 4 km rețeaua de iluminat, și pe porțiunile care unesc cele cinci sate între ele, pentru ca oamenii să poată circula în siguranță, ziua și noaptea, în orice moment. Clădirea primăriei am modernizat-o, de asemenea, cu fonduri euro­pe­ne, și suntem mândri de cum arată, pentru că ve­chea clădire avea wc-urile în curte, și cu asta, cred că am spus tot. Drumurile din comună sunt asfaltate, avem în derulare amenajarea a 10 km de trotuare și de rigole, pentru care așteptăm finan­țarea pe programul „Anghel Saligny”. Cu fonduri de la Compania Națională de Investiții ridicăm o sală de sport, e deja gata pe jumătate.

Școala gimnazială din Bă­cia, unde învață 165 de copii (ne mândrim cu lu­crul acesta, care arată că satul e viu), a intrat în reabi­litare to­tală, tot cu fonduri europene. E vor­ba de niște lucrări de am­ploare, care se vor fi­na­liza la sfârșitul anului 2023. În faza de licitație se află și grădinița, care va fi, și ea, extinsă și modernizată. Săp­tă­mâna viitoare, tot din fon­duri eu­ropene, vom am­plasa un sistem de supra­ve­ghe­re video a întregii comu­ne, iar pe PNRR (Programul Național de Redresare și Re­ziliență) am depus documentația pentru re­ali­zarea de piste pentru biciclete, dotarea cu ins­ta­lații IT a primăriei și montarea de panouri fotovoltaice și de iluminat în zona râului Strei, pentru a-i des­curaja pe cei care obișnuiau să arunce gunoaie pe malul apei. Am montat experimental un astfel de sistem și, pentru că a dat roade, ne-am decis să-l ex­tindem.

Magnificii din Băcia

– Înțeleg din ce spuneți că foarte multe dintre lucrările de investiții sunt făcute pe fonduri euro­pene. Există o echipă din primărie specializată în obținerea lor? Se pare că asta e cheia succesului, în multe sate din România, care, pur și simplu, au „explodat”.

Intrarea în comună

– Cu banii din bugetul local, nu putem face mare lucru. Singura modalitate de dezvoltare a comunei sunt fondurile externe, fie europene, fie guvernamentale. La început, am colaborat, pentru accesarea lor, cu o firmă specializată, dar am zis că ar fi bine să facem echipă cu ei, să stăm lângă ei și să învățăm, iar acum, am ajuns să avem în primărie patru oa­meni care se ocupă de conce­perea și imple­mentarea fondu­rilor europene, la nivel de co­mună. Magnificii din Băcia, ca-n filme!

– Să înțeleg că aveți o echi­pă de divizia unu, la pri­mărie?

– Cei mai mulți dintre co­le­gii mei din primărie s-au anga­jat aici la un an-un an ju­mate după alegerea mea ca primar, ast­fel încât echipa ac­tuală s-a închegat în timp, am crescut împreună, ca func­țio­nari pu­blici. Când am ve­nit, n-aveam nici unul expe­riență în ad­ministrație, dar am fost motivați de dorința de a face efectiv lucruri bune pentru comună și de a le demonstra oame­nilor că nu ne-au acordat de­geaba votul și încrede­rea lor. Și asta cred că e cel mai important!

Apropierea de autostradă a adus investitori

– E un avantaj, probabil, și faptul că Băcia se află aproa­pe de autostradă și de câteva dintre cele mai mari orașe ale județului Hunedoara…

Primăria comunei Băcia

– Da, suntem în centrul ju­de­țului, aproape de Deva, de Sime­ria, de Hunedoara, Călan și Orăș­tie, iar la doar 800 de metri de co­mună, e coborârea de pe auto­stradă. E o zonă bu­nă, iar inves­titorii care au ve­nit aici și care s-au arătat interesați de comuna noastră sunt cea mai bună dovadă în acest sens.

– Cine sunt acești investitori?

– Avem un parc logistic, în interiorul căruia se lucrează acum la amenajarea unei hale de produc­ție de cablaje, unde vor fi angajați 400 de oameni. Avem un deponeu ecologic, unde iar sunt angajați oameni din comună. Am concesionat 63 hectare pentru un parc fotovoltaic, acum se lucrează la documentație.

– Din bine în mai bine… Ce-ar mai fi de făcut?

– Așa cum v-am spus, suntem o comună bine dezvoltată, avem apă, canal, dispunem de rețea de gaz încă din 1995, iluminatul public e pus la punct. Când vor fi finalizate toate proiectele de care vă vorbeam, va trebui să ne ocupăm de întreținerea lor. Și îmi mai doresc, de asemenea, ca oamenii să înțeleagă că nu doar casa și curtea sunt ale lor, ci și satul, comuna, în ansamblu, sunt tot ale lor și tre­buie îngrijite exemplar. Spun mereu că la primărie e ca în familie: dacă stai și-aștepți fără să faci nimic, lucrurile n-au cum să meargă! Dacă noi, cei din administrația locală, nu umblăm, nu mergem, nu ne zbatem, nimeni nu vine să ne dea doar pentru că avem nevoie.

– În zona aceasta a țării, se simte „nevoia” de București. Vi se răspunde la telefon, la urgențe?

– Da, se găsesc oameni de bună-credință și la București, dar ei au toată țara în grijă, de aceea e important să ținem permanent legătura, să insistăm, iar lucrurile, până la urmă, se rezolvă.

– Care e partea frumoasă a vieții de primar în Băcia?

– Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să cunosc problemele cu care se confruntă în amă­nunt. La primărie, oamenii nu vin doar de dragul nos­tru, ci pentru că au probleme care trebuie rezol­vate. Iar eu și echipa mea vrem să-i ajutăm cât se poate de repede și de bine, să nu-i purtăm pe dru­muri zile la rând, pentru o hârtie sau o aprobare.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian