Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Neplăcerile vacanței – Intoxicația alimentară

– Se poate întâmpla și acasă, dar cel mai des în vacanță, când mâncăm la restaurant –

Foto: Shutterstock

Deși mâncarea a avut un gust bun și am „lins” farfuria, pes­te 4-5 ore sau chiar mai devreme, vo­mităm tot ce-am băgat în stomac. Și nu e tot. Greața e însoțită de diaree, crampe la stomac, dureri de burtă, du­reri de cap, stare de leșin și de epui­zare. Nici măcar apă sau ceai nu mai primește stomacul. Abia peste o zi se pot bea câteva înghițituri de lichid, și peste alte 2-3 zile, se poate mânca normal. Acestea sunt simp­tomele ti­pice ale unei infecții alimentare. Dar cum se ajunge la ea? Și ce să faci?

Majoritatea intoxicațiilor sunt pro­­­vocate de bacterii. Ele se răspân­desc în alimentele ținute scurtă vreme pe foc sau în cele ce nu sunt păstrate la fri­gider. Condiții ideale de dez­vol­tare găsesc bacteriile mai ales în ali­men­tele care conțin albumine: pește, scoici, ciuperci. Riscul este la fel de mare și la păsări, ouă și salatele de le­gume gata prepa­rate, cumpărate în pungi de plastic de la super­market. De aceea e bine să fiți atenți la ter­menul de valabilitate al alimentelor, înscris pe am­balaj. Și aruncați ali­mentele care au un miros dulceag sau de stătut.

Important: res­turile alimen­tare tre­buie păs­trate nu­mai în fri­gider, nu mai mult de 1-3 zile.

În caz de intoxicații acute, ajută ur­mătoarele mă­suri:

1. Nu luați medica­mente contra diareei și a vomei. Stomacul și in­tes­tinele elimină în felul acesta bacte­riile.

2. Înlocuiți lichidul pier­dut. Altfel sângele se îngroa­șă, circulația lui devine mai lentă și orga­nis­mul duce lipsă de mi­ne­rale. Peste zi, beți mi­nimum un litru de lichi­de: ceai negru diluat, ceai de men­tă și mușețel. În fiecare cană, puneți 1 linguriță de za­hăr și un vârf de cuțit de sare. Liniștește intestinele.

3. Dacă și ceaiul este eliminat, beți Coca-Cola cu înghițituri mici (la temperatura came­rei). Bac­te­riilor nu le plac acizii conținuți în ea.

4. Cei mai ame­nin­țați de intoxi­cații ali­men­tare sunt copiii. Da­că în maximum 12 ore răul nu trece, du­ceți-i obligatoriu la me­dic.

5. Cărbunele medi­cinal (cel ro­mâ­nesc, de la Biofarm, numit „Car­­­bo­cit”, e cel mai rapid ab­sor­bant). Ab­soarbe sub­stanțele to­xice din in­testin.

6. Dacă manifes­tă­rile intoxi­ca­ției alimen­tare țin mai mult de 24 de ore, adresați-vă unui me­dic.

7. Dacă aveți dificul­tăți la înghițit sau vedeți dublu, dacă sim­țiți tulbu­rări de auz sau înțe­pături în gură, în mâini și pi­cioare – duceți-vă ne­întârziat la spital. Sunt simpto­mele unei intoxi­cații cu sub­stan­țe pe­ricu­loase. Ele sunt purtate de bacte­riile ca­re provoacă botulismul (pre­zente în carne, cârnați, conserve) sau de scoi­cile nefierte.

ALTE REMEDII

Muștar și sare

Există părerea că după voma nor­­­mală, care în­so­țește intoxicația alimentară, e bi­ne să mai vo­măm în­că o dată, pen­tru a elimina „ră­dă­ci­na” răului din or­ganism. O lin­gu­riță de muș­tar a­mestecat cu o so­lu­ție con­cen­trată de sare rezol­vă pro­blema. O picătură de ulei de ri­cin va îm­blânzi gâtul după efort și va tapeta pereții sto­macului.

Fenicul, hrean și vin de mere

Dacă nu rezistați la soluția prea neplăcută cu muștar sau la soluția con­centrată de sare, apelați la se­min­țele de fenicul, la frunze de hrean și la vin de mere (sau apă cu o lingură de oțet de mere) pe care le puneți să fiarbă împreună, circa 10 minute. Această groaznică rețetă de vinde­care a sto­macului se folosește de secole.

Ulei de măsline

Două linguri de supă de untde­lemn de măs­line sunt un remediu de primă necesitate în in­toxicațiile ali­mentare.

Miere cu oțet

Vindecătorii din Scoția tratau din vechime intoxicațiile ușoare de sto­mac cu un amestec de miere și oțet de mere.

Muștar uscat și albuș de ou

În Uganda, vracii vin­de­cători fo­lo­sesc în mod tradi­țional pentru into­xicațiile alimentare pulbere de muș­tar amestecată cu albuș de ou și puțină apă, rostind des­cântecul: „Ka­tui Nui Bom­ba”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian