Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Poluarea și gemoterapia

– Despre poluare s-a scris nu o dată în paginile revistei „For­mula AS”, despre poluare și despre impactul negativ al acesteia asupra sănătății noastre, una dintre marile probleme ale lumii con­temporane. Printre strategiile eficiente la care putem să apelăm, alături de alte mijloace de prevenție naturală, se află și gemo­terapia, remedii cu extracte din muguri și alte părți tinere de plante –

Poluarea mediului – aer, apă, sol

Poluarea aerului este una dintre cele mai agre­sive forme de compromitere a echilibrului mediu­lui înconjurător. Apare atunci când gaze nocive, praf sau fum, intră în atmosferă, putând afecta plantele, animalele și oamenii, de multe ori cu impact și asupra calității apei și solului.

În atmosferă există o serie de impurități pe care ploaia le „culege” şi le aduce pe pământ, po­luând, la rândul ei, sursele de apă aflată la supra­față, dar şi pe cele subterane. Solul, la rândul său, este otrăvit prin poluanți diverși – deșeuri casnice și industriale, îngrășăminte chimice – alterând compoziția plantelor, care, la rândul ei, afectează sănătatea oamenilor.

Prevenție prin gemoterapie

Această minunată terapie naturală nu va putea, desigur, să reducă efectele poluării asupra mediu­lui înconjurător, dar ne poate pregăti să fim mai rezistenți, pentru a nu ne îmbolnăvi. Putem realiza acest lucru învățând să ne cunoaștem corpul și să-i identificăm slăbiciunile, să știm care sunt organele pe care trebuie să le susținem prioritar, iar acest lucru îl putem realiza apoi cu ajutorul ge­moterapiei, terapie blândă și cu efecte profunde.

Protecția căilor respiratorii

Poluarea atmosferică este o realitate a celor care trăim mai ales în marile aglomerări urbane. Ne putem proteja plămânii cu ajutorul gemote­rapiei, mai ales dacă am constatat că răcim des, uneori cu afectare pulmonară sau chiar suferim de anumite afecțiuni pulmonare (bronșită cronică, astm bronșic, emfizem pulmonar, BPOC etc.).

Extractele gemoterapice din Muguri de Alun și cel din Mlădițe de Mur sunt protectoare ale elasticității țesutului pulmonar și cresc capacitatea respiratorie. Se vor administra în cure periodice, de 1-2 luni, două administrări pe zi. Aceste cure li se recomandă și fumătorilor sau persoanelor expuse la diverse noxe respiratorii profesionale, precum și celor care locuiesc în zone urbane aglo­­merate, afectate de poluarea atmosferică. Pentru refacere pulmonară după afecțiuni respi­ratorii, în special cele care au dus și la o tuse res­tantă, apelați la Polygemma 16 – Plămâni, care combină efectele gemoterapicelor de Alun, Mur și Castan comestibil.

Protecție la nivel cardiovascular

Există o corelație între poluarea atmosferică și apariția sau agravarea bolilor cardiovasculare, din cauza sângelui mai puțin oxigenat sau a unor substanțe cu efect inflamator, ajunse la nivel circulator – după cum cum arăta și dr. Radu Țin­cu, la recenta ședință pe tema poluării, de la Parlamentul Ro­mâ­niei.

Calitatea vaselor de sânge este hotă­râtoare în ceea ce pri­vește durata și calitatea vieții. Extractele gemoterapice din Mu­guri de Arin negru (antiin­flamator la nive­lul venelor și arterelor), din Muguri de Castan sălbatic (protector al funcționa­lității venelor și capilarelor) și cel din Semințe de Viță de vie (anti­oxidant și protector vascu­lar la nivel arterial, venos și al vaselor capilare), administrate în cure de 1-2 luni de zile, pot susține funcționalitatea sistemului circulator, inclusiv la nivel cerebral și cardiac.

Se recomandă această cură persoanelor cu tul­burări circulatorii tranzitorii – arteriale sau ve­noase – precum și celor cu afecțiuni cardiace (pe lângă tratamentul recomandat de medicul specia­list). Chiar dacă nu ne încadrăm în aceste cate­gorii, cura gemoterapică cu Arin negru, Cas­tan sălbatic și Viță de vie poate fi opțiu­nea unei cure de întreținere, mai ales vara, când sistemul circulator poate fi mai soli­citat, din cauza căldurii.

Cure periodice de detoxifiere

Prin definiţie, gemoterapia sprijină pro­cesul natural de detoxifiere celulară, prin intermediul celulelor stem vegetale – celule multipotente, având ca efect echi­librarea (modularea) procese­lor fi­zio­logice, ca re­zultat al detoxifierii ce­lulare.

Curele periodice de detoxifiere prin gemo­terapie se vor putea individualiza, în funcție de organul sau căile de eli­minare (emonctorii) pe care le țintim. Astfel, se poate apela la gama Poly­gemma deto­xi­fiere – combinații gemoterapice cu acțiune spe­ci­fică la nivel renal, intestinal, hepatic sau cuta­nat.

De asemenea, puteți combina în cura gemo­terapică extracte care să acopere ca acțiune, toate emonctoriile, protejându-ne implicit și de impac­tul poluării: Extractul din muguri de Alun (cu acțiune la nivel pulmonar și hepatic), Extractul din mlădițe de Merișor (cu acțiune la nivel intes­tinal și renal), Extractul din mlă­dițe de Ienupăr (cu acțiune la nivel hepatic și renal), Extractul din sevă de Mesteacăn (cu acțiu­ne la nivel renal, limfatic și cuta­nat).

Creșterea rezistenței organismului

Cel mai important aspect pen­tru menținerea sănătății este să avem un sistem imu­nitar capabil să facă față agre­siunilor de me­diu, care pot fi datorate și poluă­rii. Extractele gemoterapice din Muguri de Mesteacăn pufos, Mlă­dițe de Măceș și Muguri de Cătină sunt cele mai frecvent reco­mandate la copii, adulți și vârst­nici deopotrivă, pentru creș­terea rezistenței orga­nis­mului.

În cazul copiilor slăbuți și mai bolnăvicioși, de mare ajutor va fi cura cu gemoterapicele din Muguri de Porumbar, Mlădițe de Măceș și Mu­guri de Brad. Pentru vârstnici, cura gemo­terapică poate conține și Extractul din mlădițe de Sequoia, un redutabil antisenescent, revitalizant.

Poluarea produsă de gândurile noastre

Un alt fel de poluare este aceea pe care gân­durile noastre o pot produce, a căror forță poate clădi sau distruge. Să conștientizăm această putere pe care o avem prin ceea ce gândim și să ne educăm zi de zi, pentru a nu declanșa furtuni colective de gânduri distrugătoare.

Rugăciunea și meditația limpezesc conștiința de sine, dau sens vieții, au efect benefic nu numai pentru noi, ci și pentru întreaga planetă, de al cărei echilibru trebuie să ne simțim răspunzători. Să ne amintim poezia lui Lucian Blaga, ca un îndemn la armonie: „Eu nu stri­vesc corola de mi­nuni a lumii şi nu ucid cu mintea tainele ce le-ntâl­nesc în ca­lea mea…”.

Farm. sp. Carmen Ponoran

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian