Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Andrei Manolescu, „Cazul scriito­ru­lui dis­părut”, Ed. Humanitas (tel. 0723/68.41.94), colecţia Scriitori români contemporani, 200 p.

Nu cred că există cititor, oricât de mofturos, că­ruia să nu-i placă romanele poliţiste sau cu mistere. Considerată (pe nedrept) de critici şi istorici literari un gen minor, bazat pe stereotipuri, această specie de ficţiune, cu enormă popularitate (am citit că în Franţa unul din cinci romane vân­dute e un „polar”), a avut şi are autori specializaţi care sunt pur şi simplu romancieri de raftul întâi. Pentru ei, nu doar anchetarea unei cri­me sau a unei enigme e resortul na­rativ, ci metabolizează sub acest pre­text realităţi sociale, politice, econo­mi­ce, fac analize aşa-zicând antro­po­logice ale unor straturi ale societăţii, de la mar­ginali la marea burghezie şi de la oameni de rând la elite. Reţeta generică cere ca elucidarea „cazului” să revină unui detectiv, unui poliţist sau unui cuplu ce îmbină inteligenţa inductivă („micile celule cenuşii”), ca­pacitatea de a lega indicii disemi­na­te, cu rigoarea deductivă. Aceşti de­tec­tivi trecuţi de Conan Doyle, Maurice Leblanc, Agatha Christie, George Simenon, Ray­mond Chandler, Dashiell Hammett ş.a. dintr-un roman în altul au supravieţuit autorilor lor, au de­venit mai celebri ca ei, sunt reluaţi în franciză şi azi. Mulţi dintre clasicii ge­nului provin din jur­nalism, despre care Simenon spu­nea „e cea mai bună ex­perienţă pen­tru un roman­cier”. Şi Andrei Manolescu, debutant acum în proza de ficţiune, e jurnalist. A lucrat la Radio Europa Liberă, la BBC şi de mai multă vreme e redactor-şef adjunct la revista „Dilema”, unde ţine şi o rubrică săptămânală, „Libertatea de impresie”. Articolele lui pe teme diverse au întot­deauna un „chi­chirez” literar, un fir narativ cu sens ce trans­cende faptele povestite, aşa că nu m-am mirat să-i văd numele pe coperta unui roman. M-a mirat doar că adeptul libertăţii de impresie şi-a ales un gen care are stereotipurile şi algoritmurile lui de ficţiune şi suspans. Dar, pe măsură ce citeam, observam cum le depăşeşte, făcându-ne să participăm cu propriile supoziţii, mai devreme sau mai târziu deturnate, cu propria pistă alăturea cu drumul înfundat. „Cazul” anchetat e dispariţia unui anume Ion Popescu, specialist în limbi clasice şi au­tor de ro­mane poliţiste sub pseu­donimul Ale­xandru Ţestosu. De prin anul 2000 nu se mai ştie nimic despre el, deşi avusese notorietate: romanele lui, traduse în engleză, se vânduseră bine în Marea Britanie. Traducătorul, Da­vid Newcombe, însurat cu o ro­mâncă şi stabilit în ţara noastră, e interesat să afle ce s-a întâmplat cu Alexandru Ţestosu, dacă a murit (era născut    în 1906), când şi în ce împrejurări sau dacă mai trăieşte. În acest scop se asociază cu un fost ofiţer de Miliţie, Iorgu, pe care dispărutul şi-l luase ca model pentru detectivul lui, reluat de la o carte la alta. Împreună se duc să pună întrebări în mediile frecventate de Ţestosu: Uniu­nea Scriitorilor, vecinii din Cotroceni, editorul, rude – prilej pentru Andrei Manolescu de a-şi da frâu liber talentului reportericesc şi impre­siilor despre lumea românească de ieri şi de azi. Dar şi de a-şi imagina cum ar vedea-o un englez şi ce ar în­ţelege acesta din firea românilor. N-o să vă dezvălui sfârşitul – surprinzător, cum altfel?, al romanului care, indi­ferent de eticheta „poliţist” e, din punct de ve­dere literar, o reuşită.       

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian