Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Secretul merelor

– Toamna și-a intrat în drep­turi și merele proas­păt culese inundă piețele. Pe lângă minu­nile pe care le fac pentru sănă­tate, ele sunt și cele mai bune re­medii pentru slăbit –

Un experiment inedit

Foto: Shutterstock – 2

Nutriționiștii ame­ricani le fac persoa­ne­lor care merg la cum­pără­turi o recomandare cel puțin curi­oasă: îna­inte de a pleca de acasă, să mănânce un măr! Sfatul nu este întâmplător. În urma unui ex­peri­ment rea­lizat pe 7000 de subiecți, s-a observat că aceia care au mân­cat un măr chiar înainte de-a intra în super­market au făcut cum­pără­turi mai sănătoase: în căru­cioare și co­șuri s-au găsit cu 25% mai multe fructe și legume.

Explicația: mărul proaspăt pro­gra­mează creie­rul pe „sănătos” și diri­jează clienții, în mod au­to­mat, spre raioanele cu alimente proas­pete. Pentru comba­terea cu succes a su­pra­greutății, exper­ții le recomandă șefilor de supermar­keturi să plaseze un coș cu mere, gra­tis, la intrarea în ma­gazin.

Mai multe calorii arse

Apa prezentă în canti­tate mare (82%) în mere și numeroa­sele fibre pe care le conțin nu aprovi­zio­nea­ză organismul cu ca­lo­rii, dar îi dau, în schimb, mult de lucru la pre­lu­cra­rea lor. Adică: merele con­su­­mă, pe loc, o mare parte din energia fur­­nizată chiar de ele!

Întărirea mușchilor

„Experiențele de laborator au ară­tat că acidul ursolic (aflat în coaja me­relor) ajută la combaterea atrofie­rii mușchilor, cauzată de îmbătrânire. Prin­tr-un consum regulat de mere, se întăresc atât masa, cât și forța mus­cu­lară.

Repararea celulelor

Sunt merele, așa cum se spune, un „super-ali­ment”? Substanțele con­ținute în ele pot proteja sau chiar repara celulele? Experții germani în pro­bleme de nutriție au răspuns afir­mativ la aceste întrebări. Cu cât a fost mai mare consumul de mere, cu-atât s-a măsurat mai ușor efectul lor de reparare a celu­lelor.

Stoparea senzației de foame

Merele conțin o combinație unică de fibre solu­bile și insolubile. Dato­rită acesteia, ele satură bine și pe du­rată lungă, ac­ționează ca o frână asu­pra foa­mei și fac să dispară pofta de dulciuri.

Dozarea corectă

„Trei mere pe zi” le reco­mandă nutrițio­niștii ameri­cani pacien­ților su­pra­pon­derali. În ur­ma unui ex­periment, după 3 săptă­mâni, rezul­tatele au fost uimi­toa­re: fiecare parti­cipant a slăbit, în me­die, 8,5 kg – fără nicio altă dietă se­veră, ci doar cu doza adec­­vată de mere.

Planul alimentar

* Dimineața, merele trebuie in­cluse în micul dejun, de pildă, ames­tecate, rase, cu coajă cu tot, în iaurt. Chiar dacă au gust dulce, nivelul za­hărului rămâne stabil. Până la prânz, nu mai aveți nevoie de altă gustare.

* La prânz, mărul trebuie mâncat ca aperitiv, de pildă, ras și amestecat cu brânză de vaci. Satură, chiar și într-o porție mică.

* Seara, mărul trebuie consumat ca desert, ca atare sau amestecat cu alte fructe crude.

* Lichide admise: apă, ceai, cafea.

(Se garantează pierderea a o ju­mă­tate de kilo­gram pe zi.)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian